Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B/A-bransjen er en høyrisikobransje

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B/A-bransjen er en høyrisikobransje"— Utskrift av presentasjonen:

1 B/A-bransjen er en høyrisikobransje

2 Viktig melding !!! Byggherreforskriften Virksomhetenes
ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften

3

4 En gjenganger….

5 BETONGTAK FALT NED I KJØPESENTER.

6

7 EU 1988 - ULYKKESÅRSAK En analyse av EUs statistikk
viser at ca 50% av alle ulykkene kan tilbakeføres til: Utilfredsstillende arkitektoniske og tekniske valg Dårlig planlegging av arbeidende under forberedelsen av prosjektet

8 EU 1988 - ULYKKESÅRSAK De resterende 50% av ulykkene har
direkte sammenheng med bl.a: Overtredelse av bestemmelser/ forskrifter, neglisjering av instrukser Tidspress Mangelfull planlegging Manglende koordinering Manglende opplæring Neglisjering av instrukser

9 STRAFFELOVEN § 48 A FORETAKSSTRAFF
Objektivt brudd på arbeidsmiljøloven må foreligge Av en eller flere som opptrer på virksomhetens vegne Virksomheten kan gjøres ansvarlig for anonyme og kumulative feil

10 STRAFFELOVEN § 48 B FORETAKSSTRAFF
Begrunnelse for straff Preventiv virkning Overtredelsens grovhet Manglende instruks, opplæring, kontroll Økonomiske fordeler

11 STRAFFELOVENS § 239, 1. og 2. straffealternativ
Den, som ved Uagtsomhed forvolder en andens Død, herunder ved bruk av motorvogn straffes med Fængsel inntil 3 aar eller ved særdeles skjærpende omstendigheter inntil 6 Aar

12 Arbeidsmiljølovens § 86, 1. ledd, 2.ledd
Arbeidstaker som uaktsomt overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i medhold av denne lov straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Er overtredelsen forsettlig eller grovt uaktsom, kan bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler andvendes

13 Arbeidsmiljølovens § 16 Arbeidstaker skal medvirke ved gjennomføring av tiltak I samsvar med påbud Rette feil eller straks varsle Arbeidstaker som leder arbeid skal påse at hensynet til miljø, helse og sikkerhet blir ivaretatt under planlegging og utførelse

14 Arbeidsmiljølovens § 85 Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil 3 mnd. eller begge deler. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 aar andvendes.

15 Arbeidsmiljølovens § 12 Generelle krav Utforming av arbeidet
Særling om styrings og planleggingssystemer Særlig om arbeid som medfører sikkerhetsrisiko

16

17 Rolle Tiltale Tingrett Lagm.rett
Formann HE Frif. Frif RIB Frif Frif ARK dgr Frif Byggeleder 120 dgr Frif Form. UE 6 mnd 120 dgr 120 dgr Anl.leder HE 120 dgr 90 dgr dgr Rivnings UE , , ,-

18 TILTALE OG DOM Rolle Tiltale Tingrett Lagm. rett
HE Frifunnet BHs PL 2 mill Frif. BH 2 mill Frifunnet

19 HENDELSESFORLØPET Straffeansvar etter arb. ulykke på Kampen skole i Oslo To bygn. arb. omkom etter at bærende konstruksjon ble revet Omfattende tiltale mot 6 enkeltpers. 3 firmaer og byggherren Oslo kommune Kritikkverdig behandling av påtalemynd. Domfellelse av to personer og ett firma

20 Endring i Byggherreforskriften
Nåværende BH forskrift innebærer minimumskrav til HMS på midl. eller mobile arb. Plasser Styrking av reglene om samordning Byggherrens planl. og oppfølging Nye regler om prosjekterendes plikter Endrede regler om HMS-plan Byggherrens PL nå representant


Laste ned ppt "B/A-bransjen er en høyrisikobransje"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google