Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon i ht Plan- og bygningsloven Forelesning Høgskolelektor Fred Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon i ht Plan- og bygningsloven Forelesning Høgskolelektor Fred Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon i ht Plan- og bygningsloven Forelesning Høgskolelektor Fred Johansen

2 Dokumentasjon •Med dokumentasjon menes alt skriftlig materiale som utarbeides i en byggesak •Verifikasjon er den delen av dokumentasjonen som viser at regelverket er fulgt

3 Dokumentasjon i forhold til planarbeid •”Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.” –Areal/ressursbruk –Estetiske forhold –Miljømessige hensyn

4 Dokumentasjon i forhold til tekniske krav •Tiltaket skal tilfredsstille krav innen følgende 7 fagområder: –Konstruksjonssikkerhet –Brannsikkerhet –Brukssikkerhet –Energibruk –Inneklima –Støyforhold –Brukbarhet

5 Dokumentasjonens hensikt •Dokumentasjonen skal som vi har sett vise at tiltaket oppfyller viktige samfunnsmessige kriterier, og det kan være aktuelt å gruppere denne inn i følgende områder: –Allmennhensyn –Kompetanse og skikkethet til aktører som medvirker i oppføringen av tiltaket –Egenskaper og egnethet til produkter som anvendes i tiltaket eller ved oppføring av dette –Metoder og løsninger som anvendes for å realisere tiltaket

6 Allmennhensyn •Beslaglegger arealer •Estetiske forhold •Forholdet til naboer •Grunn- og miljøforhold •Adkomst •Vann •Avløp •Arbeidsmiljø •Tilrettelegging for alle brukere uavhengig av funksjonsforhold

7 Kompetanse •Kompetansekrav •Godkjenningsordning •Foretaksgodkjenning

8 Produktdokumentasjon •Utgangspunktet her er at alle bygge- og anleggsarbeider blir ”planlagt og utført slik at de ikke setter i fare sikkerheten til personer, husdyr og eiendom, og samtidig respekterer andre grunnleggende krav med hensyn til allmenn velferd.”

9 Produktdokumentasjon •Produktene skal tilfredsstille seks overordnete krav: –Mekanisk motstandsevne og stabilitet –Brannsikring –Hygiene, helse og miljø –Sikkerhet ved bruk –Støyvern –Energisparing og varmeisolering

10 Metoder og løsninger •CE-merking •Et produkt kan anvendes i byggverk dersom –Det tilfredsstiller de tekniske krav som er angitt i lovverket –Det benyttes metoder som beskrevet i Norsk Standard, annen likeverdig standard eller Europeisk teknisk godkjenning (preaksepterte metoder) –Det kan dokumenteres at kravene er oppfylt på annen måte

11 Oppgaver •Hva omfatter ansvarsbegrepet? •Hvilke oppgaver har ansvarlig søker? •Hva er formålet med godkjenningsforskriften? •Hvilken dokumentasjon skal legges til grunn for at et foretak kan gis ansvarsrett? •Hva er forskjellen mellom prosjektdokumentasjon og verifikasjon? •Gir CE-merking garanti for funksjonaliteten av et produkt?


Laste ned ppt "Dokumentasjon i ht Plan- og bygningsloven Forelesning Høgskolelektor Fred Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google