Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Haanæs, Ph.D. 26. Januar, 2000 Handelshøyskolen BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Haanæs, Ph.D. 26. Januar, 2000 Handelshøyskolen BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 4: Kompleksitet og kaosteori - hvordan hjelper det å forstå strategi?
Knut Haanæs, Ph.D. 26. Januar, 2000 Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

2 Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co
Dynamikk og kompleksitets- teori -Eksempler Hvor står vi? Hva har vi lært til nå? Noen observasjoner om dynamikk Gjesteforeleser: Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

3 Fra strategi som analyse til strategi som prosess
Tema Dato 5/1 Fra strategi som analyse til strategi som prosess 12/1 Strategi og innovasjon (Katharina R. Asting) 19/1 Organisasjonslæring (Bent Erik Bakken) 26/1 Kompleksitet og kaosteori (Trond Riiber Knudsen) 2/2 Implementering av strategi (Øystein Fjeldstad) 9/2 Scenarieanalyse i strategiarbeidet (Bent Erik Bakken) + case 1 Endringsprosesser (Knut Kloster, jr.) 16/2 23/2 Motstand mot forandring (Steinar Bjartveit) + case 2 1/3 Oppsummering (Svein Ribe-Anderssen) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

4 Elementer i strategi DYNAMIKK Innovasjon Bransje Imitasjon (mutasjon)
Nettverk Aktiviterer Kjeder “Stocks” Ressurser Problemløsere “Flows” Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

5 Dynamikk - FORSTÅ utvikling over tid
Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

6 Bransjeaksen Trusler fra nye aktører Kunder Leverandører Trusler fra
substitutter Source: Porter (1980) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

7 Produkt funksjonalitet
Hva er en bransje? Produkt funksjonalitet Produkt teknologi Geografi Markeder Et sted bedrifter konkurrerer!!! Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

8 Aktivitetsaksen Formidling Produksjon Problemløsning
Basert på Stabell og Fjeldstad (1998) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

9 Organisasjonslæring Organisasjoner lærer gjennom handling
Konsekvenser Legitimitet Ved å tolke fortid Som ikke er lett For å nå mål Men mål varierer med utfall Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

10 Bakken: Hva vi lærer avhenger av vår kunnskap
Hva vi vet Forståelse for sammenhenger og helhet Noen vanlige tolkningsfeil Overestimerer sansynlighet av det som skjer Overvuderer “nære” hendelser Overdriver effekt av individuell handling Antar store utfall kommer fra “store” handlinger Konkluderer for tidlig Systemer skaper utfall (feed-back) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

11 Systemdynamikk åpner for dyp læring
Ikke bare oveflatisk, statisk, “single loop” læring hvor vi korrigerer feil, men “Double loop”, mer dynamisk, læring hvor vi stiller spørsmål ved hele systemet Strategi er dynamisk, men vi må begynne med å forstå ting statisk Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

12 To former for imitasjon
“At andre kopierer min innovasjon er negativt” - Mister verdi Teknologi Hemmeligheter Ressurser “At andre kopierer min innovasjon er positivt” Forslag / teorier / regler Nettverksgoder UNIKHET EKSTERNALITET Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

13 To former for innovasjon
Forsterkende innovasjon DE ETABLERTE HAR NYTTE AV DET CD spilleren og video for film og plateselskaper, nye produksjonsprosesser Forstyrrende innovasjon ØDELEGGER FOR DE ETABLERTE OG SKAPER NYE BRANSJER Internett på mange felter Christensen (1997) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

14 Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co
Dynamikk og kompleksitets- teori -Eksempler Hvor står vi? Hva har vi lært til nå? Noen observasjoner om dynamikk Gjesteforeleser: Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

15 Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co
Dynamikk og kompleksitets- teori -Eksempler Hvor står vi? Hva har vi lært til nå? Noen observasjoner om dynamikk Gjesteforeleser: Trond Riiber Knudsen, McKinsey & Co Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

16 Dynamikk: Hva forandrer seg over tid?
Kritiske kompetanser ORGANISASJONSFORMER Innsatsfaktorer Fortrinn Innovasjon Inngangsbarrierer Relasjoner ANTALL BEDRIFTER Produkter / tjenester Risiko Læring fra kundene Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

17 Hvorfor interesse for dynamikk?
Fortrinn varer ikke lenge 33% av USA 500 største bedrifter borte fra (Shell) Bare 3 av 208 bedrifter klarte å holde over gjennomsnitt profitt over 10 år (McKinsey) 90% av profittforskjeller visket ut etter 10 år (Harvard) De beste fortrinn er dynamiske Vanskeligere å predikere fremtiden “Ingen” predikerte murens fall Internett kom overrraskende på “alle” Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

18 Former for konkurranse
Høy Operatør Konkurranse intensitet Kontraktør Kreatør Lav Tid Bransjens utvikling over tid Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

19 Fordeler - Kreatør Ledelse innen produkt/prosess teknologi
Læring og erfaring Forskning og patenter Standarder Tilgang på knappe ressurser Naturressurser Beliggenhet Produksjonskapasitet Mennesker og kompetanse Begge opp byttekostander Spesialiserte ressurser Kjøpsvaner Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

20 Fordeler - Kontraktør “Free-rider” Kreatør treg mht. kommersialisering
Rekruttere medarbeidere Lære av og utnytte kreatørens feil Billigere å kopiere enn å innovere Kreatør treg mht. kommersialisering Konkurrere direkte på pris Kan velge nye og bedre teknologier Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

21 Fordeler - Operatør Teknologi og bransje klart definert
Kan spesialisere på effektivitet Ressurser tilgjengelige i markedet Kan velge beste teknologi Kompetanse finnes i markedet Finnes standarder og dominerende design Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

22 Innovasjoner i forskjellige faser
OMSETNING (4) Operasjonsfasen (5) Nedgangsfase (3) Kommersiell fase (1) Idefase (2) Entreprenørfasen TID Handelshøyskolen BI Knut Haanæs


Laste ned ppt "Knut Haanæs, Ph.D. 26. Januar, 2000 Handelshøyskolen BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google