Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den digitale dimensjonen i Samfunnsfag i grunnskolen Nå kommer vi og tar deg!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den digitale dimensjonen i Samfunnsfag i grunnskolen Nå kommer vi og tar deg!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den digitale dimensjonen i Samfunnsfag i grunnskolen Nå kommer vi og tar deg!

2 Samfunnsfag Geografi •Sted og rom •Endringsprosesser •Lokalt, regionalt og globalt Samfunnskunnskap •Sosialisering •Politikk •Økonomi •Kultur Historie •Forandring gjennom tidene •Historisk innsikt •Historisk overblikk Geografi er GRØNN Samfunnskunnskap er ROSA! Historie er GUL!

3 Digitalt fokus i Geografi? 1.Kunne lese og bruke digitale kart 2.Kunne planlegge og presentere reiser til nære steder, Europa og andre verdensdeler ved å bruke digitale verktøy 3.Kunne gjøre greie for egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider med Internett og publiserer sitt eget materiale 4.Kunne bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge

4 Digitalt fokus i Geografi?  Det tredje punktet, som omhandler bruk av internett, kunne like gjerne stått i læreplanens generelle del.

5 Digitalt fokus i samfunnskunnskap? 1.Finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast 2.Følgje enkle reglar for personvern når ein bruker Internett 3.Velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder 4.Forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar

6 Digitalt fokus i samfunnskunnskap  Alle punktene som omhandler bruk av digitale medier i samfunnskunnskap kunne like gjerne stått i læreplanens generelle del.

7 Digitalt fokus i Historie? 1.presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy 2.lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy 3.søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt

8 Digitalt fokus i Historie  De to siste punktene, som omhandler, å lage visuelle fremstillinger, og bruk av kilder kunne like gjerne stått i læreplanens generelle del.

9 Digitalt fokus i samfunnsfag  De fleste punktene som omhandler samfunnsfag handler om at man også inkluderer digitale kilder i det arbeidet man skal gjøre  Det er lite fokus på nye arbeidsmetoder i forbindelse med bruk av digitale hjelpemidler

10 Digitalt fokus – verbene som brukes  Geografi: Lese, bruke, planlegge, presentere, arbeide, publisere og fortelje  Samfunnskunnskap: finne, sortere, produsere, følgje, bruke, velge, forklare og påvirke  Historie: presentere, lage, søke, velje, vurdere, vise og fremstille

11 Ordbruk i L97 og K07 OrdL97K07 Digital016 Tekst02 Verktøy09 Sammensatt00 Informasjon149 Søk/Undersøke14 Presentasjon02

12 Grafisk fremstilling av ord i L 97 og K 07

13 Digitale kompetanse i samfunnsfag?  Viser disse foilene hva digital kompetanse i samfunnsfag innebærer?  Nope


Laste ned ppt "Den digitale dimensjonen i Samfunnsfag i grunnskolen Nå kommer vi og tar deg!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google