Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz
Eivind Meland, SAM og Olsvik legesenter

2 En trygg diagnostisk strategi
Hva er de mest sannsynlige (prevalente) diagnoser? Hvilke tilstander er viktigst ikke å overse? Hvilke tilstander blir ofte oversett? Kan pasienten ha en av de klassiske imitator tilstander? Forsøker pasienten å fortelle deg noe annet (forventninger til utredning/ henvisning etc)?

3 Video del 1 Presentasjon av symptomet
Hva er de mest sannsynlige diagnoser, og de viktigste ikke å overse når nå pasienten har presentert sin plage?

4 En inndeling basert på symptomatologi
Vertigo/ bevegelsesillusjon Gyratorisk Nautisk Ubalanse/ dysekvilibrium – forstyrrelse mellom sensoriske og motoriske funksjoner Nærsynkope Angst, utrygghets- og uvirkelighetsfølelse (”lightheadedness”) (obs iatrogenese/ farene ved den objektiverende medisin!)

5 Forekomst Normalt i visse situasjoner (LVI, gange i mørket og lignende) Hovedårsak til 2% av konsultasjonene i en allmennpraksis Befolkningsundersøkelser: 10% har hatt balanseproblem siste 3 mndr Mer vanlig hos eldre over 65: 30% hatt episode(r) med svimmelhet siste 3 mndr Vanlig årsak til fall hos eldre

6 Diagnostisk tankegang
Lytt til pasienten – video 2 Unge og middelaldrende Vestibularisnevritt BPPV Nakkemyalgi/ tensjonshodepine og angst Mb Meniére Prodromsymptom til migreneanfall

7 Diagnostisk tankegang
Middelaldrende og eldre – som over Ortostatisme ifm medikamentbruk Nærsynkope/ med eller uten medikament Organisk sentral (CNS) svimmelhet (TIA, etter slag, tumor i bakre skallegrop) Hypoglykemi ifm medikamentell diabetes behandling Cervicogen svimmelhet Multisensorisk/ muskelsvekkelse

8 Diagnostisk tankegang
Viktig ikke å overse Subduralt hematom MS Epilepsi Akustikusnevrinom o.a. tumor cerebri Infeksjon i indre øre

9 En inndeling basert på anatomi/ fysiologi
Organisk perifer svimmelhet (indre øre/ bueganger og vestibularis-nerven) Organisk sentral svimmelhet Cervikogen svimmelhet Spenningsbetinget svimmelhet Svimmelhet som skyldes annen grunnsykdom: eks kardial og annen sirk sykd (subclavian steal), endokrin sykdom Aldersbetinget svimmelhet

10 Sykehistorie Pasientens fortolkninger og bekymringer
Debut, varighet, type svimmelhet Provoserende og lindrende faktorer Ledsagefenomen Annen sykdom Medikamentbruk

11 Varighet av anfallene Minutter: BPPV, sirkulasjonsforstyrrelse
Timer: Meniére, migrene, sirkulasjonsforsyrrelse Dager: Vestibularis nevritt Permanent: Multisensorisk, ototoksiske medikament

12 Klinisk undersøkelse – Video del 3
Allmenntilstand, hydreringsgrad, muskelatrofi Puls, BT (evt på begge armer), hjerte og karotider Otologisk undersøkelse Dix-Hallpikes test (og Epley’s manøver) Orienterende nevrologisk status Blikkretningsnystagmus

13 Tiltak og råd Informasjon og beroligelse Unngå iatrogene helseskader
Oppmuntre til aktivitet og trening Epley’s manøver Antihistamin ikke phentiazin- derivater (eks Stemetil) Balansetrening/ assistert av fysioterapi Otolaryngologisk lab HUS:

14 Video 4 Vi trener på Dix-Hallpikes og Epley’s Egentrening ved BPPV


Laste ned ppt "Svimmelhet – en oversikt fra allmennpraksis med innlagt quiz"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google