Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkontinens hos kvinner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkontinens hos kvinner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkontinens hos kvinner
Guri Rørtveit Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Seksjon for allmennmedisin, UiB

2 Inkontinens hos kvinner
Resultater etter behandling i 1 år Seim et al. BMJ 1996

3 Kostnader for samfunnet 2006
Årlige kostnader (NAV) inkontinensutstyr: NOK Tilsvarende kostnader for diabetesutstyr: NOK

4 Inkontinens hos kvinner i allmennpraksis
Forekomst og risikofaktorer Diagnostikk Behandling

5 Forekomst av lekkasje i forhold til alder
The Norwegian Epincont Study

6 Body mass index og inkontinens
The Norwegian Epincont Study

7 Svikt av sentral regulering
Hjerneslag Senil demens MS Cerebral parese Parkinsonisme Lokale anatomiske årsaker Svak/skadet bekkenbunn Etter svangerskap/fødsel Etter gyn.kirurgi Dårlig østrogenisering alder røyking Hypersensitivitet i uretra/blære (Sensorisk urge inkontinens) pga. UVI, blærestein mm ukjent årsak Detrusor instabilitet (Motorisk urge inkontinens) Faktorer som utløser eller forverrer symptomene Økt diurese Diuretika Sukkersyke kaffe, te Økt intraabdominalt trykk overvekt kronisk hoste hard fysisk aktivitet For vanskelig å komme seg på toalettet Nedsatt førlighet For lang vei til do Får ikke hjelp i tide The Norwegian Epincont Study

8 Svangerskap og fødsel - stresslekkasje Svikt av sentral regulering
Hjerneslag Senil demens MS Cerebral parese Parkinsonisme Lokale anatomiske årsaker Svak/skadet bekkenbunn Etter svangerskap/fødsel Etter gyn.kirurgi Dårlig østrogenisering alder røyking Hypersensitivitet i uretra/blære (Sensorisk urge inkontinens) pga. UVI, blærestein mm ukjent årsak Detrusor instabilitet (Motorisk urge inkontinens) Faktorer som utløser eller forverrer symptomene Økt diurese Diuretika Sukkersyke kaffe, te Økt intraabdominalt trykk overvekt kronisk hoste hard fysisk aktivitet For vanskelig å komme seg på toalettet Nedsatt førlighet For lang vei til do Får ikke hjelp i tide The Norwegian Epincont Study

9 Typiske pasientgrupper
Gravide og kvinner som nylig har født Middelaldrende kvinner med nyoppståtte symptomer Eldre kvinner som har hatt lekkasje lenge Casefinding?!

10 ==> behandling, prognose
Diagnostikk – hvorfor? ==> behandling, prognose Type Alvorlighetsgrad Varighet Underliggende forhold

11 Diagnostikk - type Lekkasje ved fysisk anstrengelse ?
(hosting, latter, løfting) Lekkasje ledsaget av sterk vannlatingstrang? Begge deler? Ingen av delene?

12 Prevalens av inkontinenstyper i forskjellige aldersgrupper
The Norwegian Epincont Study

13 Fordeling av alvorlighet innenfor hver type UI
The Norwegian Epincont Study

14 Diagnostikk - alvorlighetsgrad
Hvor ofte lekkasje ? (sjelden, ukentlig, daglig) Hvor mye lekkasje ? (dråper, litt mer, større mengder) Varighet

15 Alvorlighetsgrader Lett inkontinens: Moderat inkontinens:
dråper noen ganger pr måned små/større mengder sjeldnere enn månedlig Moderat inkontinens: dråper en gang i uken eller oftere små/større mengder noen ganger pr måned Alvorlig inkontinens: små/større mengder ukentlig eller oftere

16 Diagnostikk – hvordan? Anamnese Klinisk undersøkelse – GU
Miksjonsliste U-stix Evt tilleggsundersøkelser

17 GU – hva og hvorfor? Østrogenisering Prolaps/descens Tumor
Bekkenbunnstrening

18 Behandling - hovedprinsipper
Livsstilsråd (S+U) Bekkenbunnstrening (S+U) Blæretrening (U) Elektrostimulering (U+s) Hjelpemidler (S+U) Medikamenter (U+S) Kirurgi (S)

19 Henvisning Ved usikker diagnose Ved usikkerhet mht behandlingsstrategi
Ved manglende effekt etter 1/2 år Mtp operasjon for moderat/alvorlig stressinkontinens når andre tiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt

20 Behandling av UI hos kvinner (I)
Stress (S), urge (U), blanding (både stress/urge) (B) Informasjon - viktig del av behandling! (B) Kartlegge forestillinger, uro og forventninger Anatomi og normal vannlating Type og årsak. Risikofaktorer. Aldring. Prognose Egenomsorg. Behandlingsprinsipper. Tid

21 Behandling (II) Trygderettigheter (B) Medisiner på blå resept
Bleier på blå resept Diverse hjelpemidler Atferdstrening (U) (B?) Toalett-trening (institusjon) Blæretrening

22 Behandling (III) Styrking av bekkenbunnen (S,B) Treningsprogram
sjekk av teknikk og styrke Fysioterapeut Knipkoner Elektrostimulering Langtids- (S) og maksimalstimulering (U) Kirurgi (S) Middels til alvorlig grad Etter konservativ behandling

23 Behandling (IV) Medikamenter
Sjekk medikasjon for andre tilstander. Endre? Østrogen (B) postmenopausalt østriol lokalt eller systemisk. Østradiol? Alfa-agonist (S) Duloksetin (S) Antikolinergikum (U) overaktiv blære tolterodin, trisykliske antidepressiva Desmopressin (enurese, nokturi?)

24 Behandling (V) Hjelpemidler Spesialbleier (B) Kateter
natt- eller dagbleie brosjyre, prøvepakker, bandasjist, apotek utprøving - reseptregler Kateter Vaginale innlegg (S) kontinensbue, vaginaltampong, urethrahette Urethrale innlegg (S) (Viva) Diverse (B) kladder, sengeunderlag, truser, urinposer


Laste ned ppt "Inkontinens hos kvinner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google