Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby

2 Kultur og naturbasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

3 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Formål: Å øke antall besøkende og gi økt verdiskapning til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform.

4 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Sakshistorikk høst 05 Prosjektide presentert i Nord Trøndelag fylkeskommune, Innherred Vekst, Steinkjer Næringsselskap for søknad RUP – Forstudie gjennomført. vår 06 Prosjekt presentert i Trøndelagsrådet for bredere satsing Prosjekt lansert som søker til verdiskapingsprogram MD Høst 06 Avslag verdiskapingsprogram Restrukturering av prosjekt for søknad Innovasjon Norge reg– delvis pos Kontakt private aktører: Rica og Sparebank 1- pos Vår 07 Anbefales å dele opp prosjekt i 2 : A: Produkpiloter med næringsaktører (spisset) B: Overordnet nettverksprosjekt (bred fokus)

5 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Resultater/erfaringer forstudie-periode Prosjektet har identifisert følgende kritiske faktorer for å lykkes med satsingen: •Hensiktsmessig beslutningskapasitet (mange aktører innen mange felt) •De som har nytte av arbeidet bør finansiere •Riktig kunnskap inn i prosjektet (marked, historie, formidling, distr. salg) •Konkrete produkt må raskt opp ( hovedutfordring : salgbare produkt) •Kontinuitet og langsiktighet i arbeidet Parallelt har SNK i egen virksomhet arbeidet med utvikling av produkter med helårlig fokus 30 ulike opplevelsesprod. 1 produktpakke • Olavshistorieinternasj marked • Regional historie og kultur • Natur og fysisk aktivitet

6 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Frostating har søkt samarbeid med Trondheim kommune for å etablere et mer kraftfullt partnerskap for å realisere satsingen videre. - POSITIV RESPONS Prosjektet deles opp i en prosjektstruktur med 2 deler: Prosjekt A: Utvikle og utprøve produktpiloter (spisst) Prosjekt B: Nettverksbygging (bredt) Status for videre arbeid

7 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby REISEMÅL MED OLAVSARVEN SOM PLATTFORM Overordna styringsgruppe: Frostating, Trondheim, NHO Reiseliv, Næringsaktører Prosjekt A Produktpiloter Prosjekteiere/Styringsgruppe A SNK, Næringsaktører Prosjektledelse A: SNK Finansiering A: Innovasjon Norge Næringsaktører SNK Prosjekt B Nettverk Styringsgruppe B: Overordna styringsgruppe Prosjektledelse B: ? Prosjektgruppe B Innherred Reiseliv Visit Trondheim Stjørdal Næringsforening Finansiering B NTFK, STFK, Frostating, Trondheim Næringsaktører, Egeninnsats aktører

8 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Forprosjekt (varighet 2 mnd) •Overordnet markeds-segmentering •Kartlegging av samarbeids-konstellasjoner for kommersialisering, markedsføring og salg av reiselivsprodukter •Utarbeide kommunikasjonsstrategi overfor relevante distribusjonsaktører •Konkretisering av hovedprosjekt Prosjekt A : Produktpiloter Hovedprosjekt (varighet 6 mnd – 1 år) •Utvikling av reiselivsprodukt(er) •Markedssegmentering og prioritering av målgruppe(r) •Innsalg til relevante samarbeidspartnere innenfor reiselivsbransjen •Utvikling av virkemidler i forbindelse med markedsføring, kommersialisering og salg av reiselivsprodukter •Salg og gjennomføring av ”pilotprodukt” for utvalgt(e) markedssegment(er) •Vurdering av hvilke organisatoriske konsekvenser reisemålssatsning betyr for SNK •Fastsette kommersielle mål for reisemålssatsningen •Evaluering og konklusjon Driftsfase • Produksjon og salg av reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform

9 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Identifisere markedssegmenter hovedprosjektet skal fokusere på. Identifisere hvilke reiselivsaktører som SNK må etablere et samarbeid med for å få distribuert og solgt reisemålsprodukter. Utforme en kommunikasjonsstrategi for innsalg av produkter til ønsket distribusjons/salgsaktører. Konkretisere hovedprosjektet. Mål forprosjekt A Produktpiloter

10 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Kostnader Prosjektledelse21.000 Eksterne konsulenter70.000 Reise/møtekostnader 9.000 Totalt100.000 Finansiering Næringsaktører30.000 SNK egeninnsats20.000 Innovasjon N50.000 Totalt100.000 Budsjett Forprosjekt A Produktpiloter

11 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby

12

13 OLAVSARVEN SOM PLATTFORM Eksempler på pakkeprodukt Hovedistorie •Stiklestad •Egge, Lade, Gimse •Frosta •Mære •Steinvikholmen •Munkeby, Tautra, Munkholmen •Nidarosdomen •Erkebispegården •Leirfall, Bardal •Kulturlandskap og gravhauger Sideopplevelser •Gyldne omvei – gårdsmat •Overnatting •Golf, Laksefiske,Riding •Ulike museer / opplevelser / gallerier Internasjonalt publikum •St. Olaf route - ”The viking king that became a saint” Stiklestad - Nidaros Nasjonalt publikum •I Olavs fotspor Flere mulige ruter •Slik ble Norge til -Utvikling av staten Egge- Stiklestad – Frosta -Nidaros •Maktens landskap - Fra høvding- til kongemakt: Leirfall - Egge – Stiklestad –Lade - Nidaros •Kampen om kristendommen - Kristendommens utvikling: Stiklestad –Tautra-Steinvikholmen -Nidaros •I rettferdighetens navn - Retts-statens utvikling: Frosta - Stiklestad – Norsk Rettsmuseum

14 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby STIKLESTAD HELE ÅRET OLAVS HISTORIE •Omvisning: ”Vandring med historieforteller på stedet det skjedde” •Refleksjon: Vi åpner kirka: ”Stille stund i Stiklestad kirke”. •Refleksjon: Musikalsk og historisk opplevelse i kirka: ”Møte med det hellige”. •Pilegrimsmøte: Møte med prest i Stiklestad kirke. •Historiefortelling: 5 minutters innslag: ”Smakebiter fra Olavshistorien” •Dramatisert fortelling: 15 minutters innslag: ”Historier fra Olavs verden” •Dramatisert fortelling: 30 minutters innslag: ”Historisk halvtime fra 1000-tallet” •Fortellerstund for barn: 45 minutter: ”Sverd eller møkkagreip” •Kåseri:”Humørfylte betraktninger fra Stiklestadhistorien” •Aktiv opplevelse: Vikinggilde med vertskap: ”Gilde på Stiklastadir” •Aktiv opplevelse: Vikingtevling:”Kappleik på slagvollen” •Aktiv opplevelse: ”Bålkaffe og brunsukker ved gravhaugene i Hallemsmarka” •Aktiv opplevelse: Lær å lage mat over åpen ild: ”Mat på vikingvis” •Aktiv opplevelse for barn: 1,5 time: ”Leike slaget” •Aktiv opplevelse for barn: 3 timer: ”Bru mellom tru” •Historier på bussen på vei til eller fra Stiklestad: ”I maktens landskap” •Busskapring: ”Kongshæren kommer” •1,5 timers-tur: Vandring med historieforteller:”Blant Olavskilder og merkesteiner” •3-timers-tur: Egge – Mære: ”Høvdingsete og gamle blotskikker”. •5-timers-tur: Klosterkirka på Tautra med bespisning: ”Arven fra Stiklestad” •Dagstur: Stiklestad - Nidarosdomen: ”Fra viking til helgen”

15 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby STIKLESTAD HELE ÅRET REGIONAL HISTORIE OG KULTUR •Historiefortelling: 30-45 minutter på folkemuseet ”Skjemt og alvor for 100 år sia” •Aktiv opplevelse: Matkurs ”Lær å lage nydelig mat av lokale råvarer” •Aktiv opplevelse for barn: 3-4 timer: ”Før i tida” •Aktiv opplevelse for barn: 2 timer med førjulstemning: ”Troll te taus” •2-timers-tur:Verdalsraset. ”Elva ho tek så det sårer og svider” •Uflukt til en av egnens gårder med matopplevelse og historier på veien. •Utflukt: Vi kjører Gyldne omvei og får smaksprøver: ”Trøndersk mat” •Utflukt: Nils Aas Kunstverksted ”En kjempe i Trøndersk kulturliv” •Utflukt: Falstadsenteret ”Bruk og misbruk av makt” NATUR OG FYSISK AKTIVITET •Aktiv opplevelse: ”Golf mellom gravhauger og kulturlandskap” på naturskjønne Trones. •Aktiv opplevelse: Jakt/fiske i Værdalsbrukets naturområder: ”På høvdingenes jaktmarker” •Aktiv opplevelse: Fjellvandring i Værdalsbrukets naturområder ”Ro og uberørt natur i nasjonalparken”

16 Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby Prosjekt som virker i samme retning •Pilegrimsleden – Olavsvegene i Norge - grunnleggende infrastruktur vei og www. Prosjekt i Mijøverndepartementets Verdiskapingsprogram Prosjekteiere: Sør-, Nord- Trøndelag og Oppland fylkeskommuner. Prosjektledelse: Pilegrimpresten i Nidaros. •Lokale /Regionale tiltak - forsterkes og utvikles når infrastruktur fungerer Pilegrimsvandringer – eks Interregprosjekt Sverige - Norge Overnattinger – eks Stiklestad Hotell Lokale opplevelser – Nidaros, Stiklestad, Steinvikholmen


Laste ned ppt "Frostating 29.06.07 - ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Myraune/Lundeby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google