Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med Fishspot. En temasatsning i to prosjekter. 1.Fishspot 2013. 2.Forprosjekt- ”Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med Fishspot. En temasatsning i to prosjekter. 1.Fishspot 2013. 2.Forprosjekt- ”Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med Fishspot. En temasatsning i to prosjekter. 1.Fishspot 2013. 2.Forprosjekt- ”Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark”.

2 Bakgrunn. •Samarb. er sentralt for å lykkes med fisketurisme. •Mange små aktører opererer alene. •Norge er en liten aktør innen innlandsfisketurisme. •Samarbeid over større geografiske områder blir nødvendig. •Todelt prosjekt med mange aktører involvert.

3 Utvikling av fisketurisme. •Bedrifter trenger minst 5 år på å etablere lønnsomhet. •90 % av inntektene kommer utenom fiskekortsalget. •Målsettinger og arb. på grunneiernivå er bærebjelken for utvikling. •Samarbeid og samhandling. •Kunnskapsbasert utvikling. •Ressursforvaltning. •Produktutvikling. •Markedsføring og salg.

4 Kort om Fishspot. •Fishspot er et treårig ( 2010-2012 ) prosjekt for utvikling av fisketurisme i Nord-Østerdalen. •Fiskeressursene et grunnlag for lokal verdiskaping. •Samarbeid mellom rettighetshaver og Fishspot. •Nettportal, fishspot.no, lansert i 2010. •40% økning i solgte fiskedøgn på 3 år. •17.262 fiskedøgn / ca. 1 mill. kr. i omsetn. av fiskekort. •Disse fiskedøgnene tilfører regionen en omsetning på ca. 10 mill. kr.

5 Veien videre. •Utvidelse av samarbeidsområdet til også å omfatte Åmot, Engerdal og Trysil. •Aktørene ser for seg å dele inn en temasatsning i to prosjekter : 1.En videreføring av prosjekt Fishspot for 2013. 2. Helhetlig og langsiktig plan for en temasatsning på fisketurisme i Hedmark.

6 Del 1. Fishspot 2013. •En videreføring skal gi økt omsetning, verdiskaping og næringsutvikling. Dette skal være grunnlaget for en større temasatsning i Hedmark -Fishspot skal ha en veilederfunksjon -Fishspot vil bidra til samarbeid /koordin. -Vekst i solgte fiskedøgn og omsetning. -www.fishspot.no- utvikle ny nettportalwww.fishspot.no-

7 Del 1. Fishspot 2013. •Arbeide videre med hensiktsmessige løsninger for kjøp og salg av fiskekort. •Samordnet markedsføringsstrategi. •Samordne behovet for kompetanse og FoU. •Prosjekteier :Nord-Østerdal Utm.tjenester. •Prosjektleder: Gudmund Nygaard. •Styringsgruppe og referanse-/ faggrupper.

8 Del 1. Fishspot 2013. •Budsjett for 2013 på kr. 1.960.000,- •Kostnadene fordeles som følger : -Fylket, kr. 840.000,- -Kommunerkr. 150.000,- -Annonser/ spons.kr. 150.000,- -NINAkr. 100.000,- -Egeninnsats m.m.kr. 720.000,-

9 Del 2. Forprosjekt. Plan for fisketurisme i Hedmark. Målet er at i løpet av 2013, å få utarbeidet en langsiktig, helhetlig og strategisk plan ( 2014-2019 ) for videreutvikling av fisketurismen i Hedmark. Positive ringvirkninger. Utfordringer ? En plan må utarbeides med utgangspunkt for en langsiktig satsning der økt verdiskaping og resultater for alle aktuelle aktører gir økonomisk forutsigbarhet og et fundament for en permanent drift av en organisasjon.

10 Del 2. Forprosjekt. Plan for fisketurisme i Hedmark. •Samarbeidspartnere. - NINA ( Norsk institutt for naturforskning ). - Hedmark Kunnskapspark. - Destinasjonsselskapene i Røros, Engerdal, Trysil, Elverum og Hamar. - Nasjonalt nettverk for fisketurisme.

11 Del 2. Forprosjekt. Plan for fisketurisme i Hedmark. •Prosjektansvarlig : Engerdal Fjellstyre. •Prosjektleder : Morten Aas. •Arbeidsgruppe / styringsgruppe. •I tillegg til samlinger i styringsgruppa legges det opp til to felles referansegruppemøter / workshops

12 Del 2. Forprosjekt. Plan for fisketurisme i Hedmark. •Budsjett for 2013 på 1 mill. kroner. •Kostnadene fordeles som følger : - Fylket, kr. 500.000,- - Ninakr. 100.000,- - Egeninnsatskr. 400.000,-


Laste ned ppt "Samarbeid med Fishspot. En temasatsning i to prosjekter. 1.Fishspot 2013. 2.Forprosjekt- ”Helhetlig og langsiktig plan for fisketurisme i Hedmark”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google