Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann

2 Bakgrunnen for JobbResept.
Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid

3 Tidsaspektet og livskvalitet
Skille mellom symptom- og funksjonsnivå, GAF Ett gap mellom sysselsetting, og ønsket sysselsetting Logo

4 og bidra til bedre prognose."
Visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape mindre stigma rundt psykiske lidelser, og bidra til bedre prognose."

5 JobbResept; jobb på resept
Praksisplassprosjekt Hovedmålsetting; hjelpe den enkelte deltaker til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter Sekundært; gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske lidelser i samfunnet Samarbeidsprosjekt mellom SUS og NAV Rogaland. 5 ansatte med helse/sosial faglig bakgrunn, + klinisk erfaring.

6 Forskning viser: I studier fra Norge og Skandinavia at det er opptil 90 % arbeidsledighet for mennesker med schizofrenilidelser. Et stort gap mellom andelen personer i jobb, og de som ønsker å komme i jobb. Årsaken til den lave sysselsettingsraten ser ikke ut til å ligge i lidelsen, men i psykologiske terskler, stigma og samfunnsmessige faktorer. På tross av høy forekomst av symptomer, kan og bør arbeid iverksettes.

7 Det er en del fordommer At mennesker med psykiske lidelser ikke ønsker å jobbe. At det å arbeide er for stressende for mennesker med psykiske lidelser.

8 Forskning viser også…. Mange mennesker med alvorlig psykisk lidelse strever med generalisering, og fleksibel bruk av ervervete kunnskaper og ferdigheter. En konsekvens av dette er at arbeidstrening i en vernet bedrift ikke nødvendigvis fører til mestring i en annen bedrift.

9 Arbeid som medisin. Ulike former for arbeidsrehabilitering. Alle kan jobbe litt. «50»% jobb = 100% for noen. Ikke train and place, men, place and train.

10 Individual placement and support
Metode Individual placement and support (IPS) Fokus er rettet mot det ordinære arbeidsliv, og vanlig betalt arbeid er målet. Rask etablering av en arbeidsplass etter første henvendelse. Tett samarbeid mellom rehabiliterings- og behandlingstiltak. Fokus på individet. Arbeidsplassen må matche deltakerens ønsker og forutsetninger. Kontinuerlig og omfattende kartlegging ved oppstart og senere. Tidsubegrenset oppfølging. Fokus på økonomiske rettigheter og bistand i forhold til dette. (Becker & Drake, 1994)

11 Seksjon Rus/Psykiatri
Avd. Unge Voksne Psyk.Div. SUS. ca.1500 pas.årlig i avd. Seksjon Gausel Seksjon Engelsvoll Seksjon Rus/Psykiatri

12 Hvilke alvorlige psykiske lidelser:
Psykoser Affektive lidelser Rus Dobbeltdiagnoser Kognitiv svikt, spesielt eksekutiv funksjon er viktig. Alder: år.

13 Et vanlig forløp i JobbResept
Fra samfunn. Opprettes beh.kontakt i Avd.unge voksne, SUS. Henvisning til JobbResept Kartlegging starter, målene settes, og prosessen mot ordinært arbeid er i gang. Jobbsøk og jobbetablering, kontakt med NAV. Videreføring til attføringstiltak eller ut i ordinært arbeid. Behandlingen vidr.føres til det kommunale hjelpeapparat. Til samfunn. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

14 Kartlegging Motivasjon Bosituasjon Sosialt nettverk Økonomi
Helse (fysisk og psykisk) Utdanning Tidligere arbeidserfaring Interesser og forventninger Utfordringer/muligheter Arbeidsønsker – generell utforming og spesifikke stillinger

15 Jobbsøk Alternativ 1: - Valg av bedrift/skole
- Kontakt med arbeidsgiver Info samtale Jobbforberedende samtale Jobbintervju/Samtale Alternativ 2: Sjekke ut aktuelle stillingsannonser Skrive CV og søknad Sende søknad

16 Jobb Individuell tilrettelegging Tett oppfølging i starten
Jevnlig evalueringsmøter Kontraktskriving Fra praksis til ordinær jobb

17 Eksempel fra virkeligheten

18 Tidsaspektet F 20-30: Gj.snittlig 3,52 mnd før de er i arbeid og 8,5 mnd i prosjektet totalt F 30-39: 3,4 mnd og 12,8 mnd (totalt i prosjektet); F 10-19: 3,75 mnd og 10,1 mnd(totalt i prosjektet); F 40-90: 4,9 mnd og 8,3 mnd (totalt i prosjektet)

19 Resultater Ca.40% av alle deltakere har dobbeltdiagnose.
Gjennomsnittsalder 24.5 år, hovedvekt menn. Av 330 deltakere totalt i prosjektet, er ca. 40 % avsluttet til arbeid/utdanning 2012, 61% til ordinært arbeid/skole, 30% tilbake til behandling, 9 % andre årsaker/tiltak.

20 Diagnostisk inndeling i.f.t resultater, 2012:
F Psykoselidelser. 71% avsluttet til arbeid, 29% tilbake til behandling. F Affektive lidelser. 58% avsluttet til arbeid, 25% til annet, 17% tilbake til behandling. F Andre diagnoser. 53% avsluttet til arbeid, 12% til annet, 35% tilbake til behandling. F Ruslidelser. 65% avsluttet til arbeid, 5% til annet, 30% tilbake til behandling.

21 Institusjonsbehandling versus poliklinisk:
Våre hypoteser: rusfri over lengre tid, struktur, trener på behovsutsettelse, virksomme hverdagsrutiner.

22 Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet

23 Spørsmål? Send en epost til: eller ring: Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google