Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan vi få til? Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Stjørdal 28. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan vi få til? Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Stjørdal 28. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan vi få til? Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Stjørdal 28. november 2011

2 - sammen med Vekstbedriftene •Om ASVL •Hva kan Vekstbedriftene tilby •Varig tilrettelagt arbeid (VTA) •Lærekandidatordningen •Muligheter for kommunene

3 om ASVL •Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon •Grunnlagt i 1991 (Ansvarsreformen) •232 medlemsbedrifter over hele Norge •Individuelt tilrettelagte tilbud til 13 000 personer •Produserer for rundt 1 mrd. kroner per år

4 Arbeid for alle •Mat og catering •Snekker og vedproduksjon •Mekanisk produksjon •TV-produksjon •Søm og håndarbeid •Vaskeri •Renhold •Pakking, emballering, montasje

5 Og mye, mye mer…

6 Best på arbeid •Høy kompetanse på arbeidsrettede tiltak •Faglig utvikling gjennom samarbeid med høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner •Mange ulike tiltak i egne bedrifter og i samarbeid med ordinært arbeidsliv •Tett samarbeid med NAV •Kvalitetssikret:

7 Infridde mål eller brutte visjoner? (Sylvia Söderström og Jan Tøssebro NTNU 2011) •kraftig nedgang i andelen utviklingshemmede i tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) •andelen utviklingshemmede uten et arbeidsrettet tilbud ved kommunale dagsentra har gått betydelig opp empotv.no

8 VTA – Varig tilrettelagt arbeid •Tiltak for personer med innvilget varig uførepensjon •Gode og trygge arbeidsplasser som gir grunnlag for personlig utvikling og vedlikehold av ferdigheter •Tilbys av alle vekstbedrifter, enten i egen virksomhet eller i samarbeid med lokalt næringsliv

9 Tilrettelagt arbeid – et kinderegg •Det er bedre for den enkelte •Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt •Stat og kommune sparer penger VTA Det lønner seg!

10 Pris dagsenterplass utviklingshemmet: 220 000 kr Pris VTA-plass: 147 600 kr •Statlig tilskudd: 111 850 kr •Kommunalt tilskudd (32%*) = 35 750 kr Én VTA-ansatt produserer for ca 90 000 kr VTA vs. dagsenter *Alle tall er fra 2007 *Min. krav er 25%, men i snitt betaler kommunene 32 %

11 Lærekandidatordningen •Får opplæring innenfor et begrenset kompetansemål i læreplanen (Opplæringsloven) •Planen utarbeides av fylkeskommunen i samarbeid med godkjent lærebedrift •I Østfold har Vekstbedriftene og fylkeskommunen samarbeidet om opplæringsarenaer innen videregående opplæring, og opprettet opplæringskontor http://www.okvta.no/http://www.okvta.no/

12 Muligheter for kommunene –Kommunenes eierposisjoner og aktivt eierskap –Influere på virksomhetenes planer og strategier –Definere egne behov og stille krav til bedriftene og til NAV

13 Vekstbedriftenes tilbud bygger på alles rett til arbeid og er en del av arbeidslinja og verdiskapningen i samfunnet.


Laste ned ppt "Hva kan vi få til? Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Stjørdal 28. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google