Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FEIDE Felles Elektronisk IDEntifikasjon som tilgangskontroll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FEIDE Felles Elektronisk IDEntifikasjon som tilgangskontroll"— Utskrift av presentasjonen:

1 FEIDE Felles Elektronisk IDEntifikasjon som tilgangskontroll
Elektronisk identitetsforvaltning handler om å identifisere individer og kontrollere deres tilgang til ulike digitale ressurser og tjenester. FEIDE er innført for rundt 70% av brukerne i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har besluttet at FEIDE også skal innføres i videregående skoler senest høsten FEIDE lar ansatte og elever tilknyttet norske utdannings-institusjoner identifisere seg via en felles innloggingstjeneste.

2 Identitetsforvaltning
Identitetsforvaltning er håndtering av opplysninger om hvem og hva en person er. Identitetsforvaltning blir stadig viktigere, siden flere og flere systemer blir automatiserte og trenger å fastslå hvem en person er, og hvilken rolle personen har. Datamaskiner er uintelligente. De kan ikke utøve skjønn og må ha entydige og sikre opplysninger. En identitet er et navn, brukernavn, fødselsnummer, elektronisk sertifikat eller annet som identifiserer en person. Vi bruker identitet om noe som er unikt i en eller annen sammenheng, slik at personen entydig kan identifiseres innenfor for eksempel en høgskole, fylkeskommune eller landet Norge. Derfor er fullt navn ikke en identitet i denne sammenheng, mens brukernavn eller fødselsnummer er identiteter.

3 Identitetsforvaltning forts.
SAS (SkoleAdministrativt System): I det skoleadministrative systemet (SatsSkole) er elever og lærere registrert. Dette systemet betraktes som et kildesystem som avgir data til systemet for identitetsforvaltning. Det er en klar forutsetning at grunndata her er korrekte. BAS (BrukerAdministrativt System): For å kunne ha korrekte data og oversikt over alle personer som er tilknyttet et lærested, kreves det et brukeradministrativt system. Importerer/eksporterer persondata fra/til andre systemer Systemet genererer elektronisk identitet med brukernavn, passord, roller og grupper ++ Hver bruker får en unik brukerid som aldri skal gjenbrukes da BAS skal ivareta historikk over identiteter

4 Gevinster God økonomi I utdanningssektoren er det sterk vekst i antall digitale ressurser og tjenester som baserer seg på elektronisk identifikasjon som tilgangskontroll. FEIDE gir brukeren ett brukernavn og ett passord som gir tilgang til både lokale tjenester (som epost og kalendersystem) og nasjonale tjenester (eks. digital eksamen). For skoleeier gir dette lavere administrasjonskostnader og lavere terskel for å innføre nye tjenester. Oppfyllelse av lovbestemte krav Ved innføring av FEIDE oppfyller skoleeier personopplysningslovens krav om at brukeren skal få innsyn i egne data og at brukeren må gi godkjennelse til overføring av data til tjenester. Skoleeier får god oversikt over egne brukere og kontroll over hvilke FEIDE-tjenester som skal være tilgjengelig for disse. Økt datakvalitet Som ledd i en FEIDE-innføring vil det bli etablert  felles regler for vedlikehold av data i kildesystemene og felles rutiner for endringer når for eksempel en elev eller en lærer slutter. Utvidet tilgjengelighet FEIDE er en løsning for webbaserte tjenester der tilgangen reguleres av at brukeren kan identifisere seg – uavhengig av tid eller sted. FEIDE gir også mulighet for å identifisere elevers foresatte på en sikker måte, slik at for eksempel læringsplattformer kan åpne for gi foresatte tilgang til elevenes arbeider. Tilgang til nasjonale tjenester Både kommersielle og offentlige tjenestetilbydere som for eksempel Utdanningsdirektoratet arbeider med å utvide mengden av tilgjengelige FEIDE-klargjorte tjenester.


Laste ned ppt "FEIDE Felles Elektronisk IDEntifikasjon som tilgangskontroll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google