Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marion Federl, Ragna Marie Tørdal, Arne Olav Nygard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marion Federl, Ragna Marie Tørdal, Arne Olav Nygard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale ressurser for norskfaget Kvalitetssikret, gratis og tilgjengelig for alle
Marion Federl, Ragna Marie Tørdal, Arne Olav Nygard Gardermoen, 22. mai 2008

2 Mål for kurset Vise hvordan nettstedet er bygd opp
Gi deltakerne en oversikt over norskressursene Tydeliggjøre noen grunnleggende redaksjonelle og pedagogiske valg Vise bruksmuligheter Informere om ressurser under utvikling

3 Tidsskjema (forsøksvist)
10.00 – Generell presentasjon 11.00 – Første økt 12.30 – Lunsj 13.30 – Andre økt 15.00 – Mini-økt: Memoz/Fabulaz 15.20 – Tredje økt: MiniXperten (to pauser à 15 min. i tredje økt) Middag

4 Hvem lager norskressursene i NDLA?
Fagredaksjoner som består av lærere og læremiddelforfattere Fagmiljøer fra høgskolene i Agder, Hordaland og Vestfold Frittstående fagforfattere Forlag, e-læringsbransjen og andre læremiddelprodusenter

5 Hvilke årstrinn og læreplanmål dekker ressursene?
Vg1 SF Vg1 og Vg2 YF En del ressurser kan brukes på alle årstrinn

6 Tilpasning til ulike behov
Fagtekst som passer de fleste Tilleggsstoff for elever som trenger flere eller større utfordringer Interaktive oppgaver Visualisering av deler av lærestoffet Animasjoner Syntetisk tale

7 Nettadresse til norsksidene
(Kjekt å ha liggende på Favoritter!)

8 Forsiden: en kort gjennomgang

9 Innlogging er ikke nødvendig
Innlogging er ikke nødvendig for å bruke sidene. FEIDE-pålogging gir mulighet for å kommentere innhold i tillegg til vanlig bruk av sidene. I neste fase vil FEIDE også tilgang til wiki-laget som er under utvikling.

10 Bokmåls- og nynorskversjon
Høsten 2008 skal sidene foreligge i bokmåls- og nynorskversjon. Eleven velger målform i språkmenyen i øvre høyre hjørne på siden. ”Endre fag” brukes for å skifte fra norsk til naturfag eller helse- og sosialfag, og omvendt.

11 Tre hovedtyper ressurser
Lærestoff: Fagtekst og oppgaver For læreren: Råd og tips for opplegg, årsplaner med mer Aktuelt: Arbeidsopplegg, artikler, lenker med mer, med et særlig aktualitetspreg (fra høsten 08)

12 Søkefunksjon Søk blant annet med utgangspunkt i Nøkkelord Læreplanmål Læremiddeltype (fagtekst, oppgave, videoklipp osv.)

13 Syntetisk tale Klikk på lenka for å få teksten opplest.

14 Du får da opp Readspeaker-menyen og kan starte opplesingen.

15 Strukturering av lærestoffet:
Ingen bok som en følger fra A til Å! Utgangspunkt for strukturen: De fire hovedområdene i læreplanen

16 I tillegg: Basis: Grunnleggende lærestoff og oppgaver som brukes på tvers av hovedområder og årstrinn Bibliotek: Skal inneholde en samling sakprosa og skjønnlitteratur til bruk i undervisningen; under utarbeidelse Verktøy: Skal bl.a. inneholde to digitale verktøy som Høgskolen i Bergen pro- duserer for NDLA: Memoz og Fabulaz

17 Eksempler: For læreren

18 Basis Innhold mai 2008 Noe stoff om kommunikasjon
Et fyldig kapittel om argumentasjon Språklærestoff om ordklasser og fraser Innhold høsten 2008 Kompletterte kapitler om kommunikasjon og språklære Kapitler om tekst, tegn og sjanger Språklige virkemidler Bildekomposisjon og –analyse Sidemålsopplæring (kommer i desember) Skriveverksted

19 Muntlige tekster Innhold mai 2008
Mer tradisjonelt lærestoff, og noen oppgaver til en rekke muntlige sjangrer Yrkeslivets sjangrer får bred plass Innhold høsten 2008 Innhold som utnytter mediet bedre: Eksempelmateriale i form av lyd- og videoklipp, levert av Gyldendal, NRK, lærere og elever

20 Skriftlige tekster Innhold mai 2008 En rekke sakprosasjangrer
Stort sett mer tradisjonelt, ”boklig” innhold Innhold høsten 2008 Flere sakprosasjangrer, blant annet essay, kåseri og artikkel Skjønnlitterære sjangrer Fyldig eksempelmateriale til alle sjangrene: elevtekster med lærervurderinger, tekster skrevet av unge forfattere

21 Sammensatte tekster Innhold mai 2008 Saktekster: Reportasje
TV-intervju Fiksjonstekster: Tegneserier Tekst på vandring – en oppgaveserie Innhold høsten 2008 Reklamesjangrer Musikkvideo Teater Film Hørespill

22 Språk og kultur Innhold mai 2008
En oversikt over ulike typer nettsteder, med et forslag til kategorisering MiniXperten – dekker de fleste språklige målene i læreplanen for Vg1 Innhold høsten 2008 Komplettering av sjangeroversikten En tematisk samling tekster med oppgaver 6-7 folkeviser og stev, med lydfiler

23 Bibliotek Vi ønsker en samling på rundt skjønnlitterære tekster som skal være tilgjengelig på nettet. Vi er i forhandlinger med Forleggerforeningen og håper på et positivt svar fra dem. Verktøy Her kommer det to digitale verktøy, Memoz og Fabulaz, utviklet av Høgskolen i Bergen. Foreløpig finnes det her noe praktisk skrivehjelp

24 Hvordan bruke ressursene? Noen tips
NDLA-ressursene består av mange små moduler (enkeltsider). Hver side har en egen URL-adresse og kan integreres i opplegg læreren allerede bruker, for eksempel på IT’S Learning. Læreren legger ut lenker til de sidene han eller hun vil at elevene skal bruke.

25 Hvordan bruke ressursene? Noen tips
Film- og lydklipp kan med fordel brukes i samlet klasse først. Klippene kan danne utgangspunkt for diskusjoner, eller klassen kan løse en oppgave knyttet til et klipp i fellesskap – før elevene får en liknende oppgave som de så skal løse i grupper eller individuelt. Eksempel

26 Hvordan bruke ressursene? Noen tips
NDLA tilbyr blant annet mange gode eksempeltekster skrevet resp. produsert av elever og unge forfattere. Påstand 1: Å lese, vurdere og diskutere andres tekster bidrar til økt sjanger-bevissthet. Påstand 2: Å lese tekster som eleven opplever det faktisk er mulig å strekke seg etter, virker motiverende.

27 Hvordan bruke ressursene? Noen tips
En del lærestoff som strengt tatt er repetisjonsstoff, som for eksempel språklære, tegnsetting, rettskriving, lages det i løpet av høsten interaktive oppgaver til, slik at eleven selv kan kontrollere om han eller hun har den nødvendige kunnskapen. Vi kommer også til å legge ut interaktive oppgaver som hjelper elevene å kontrollere om han eller hun har forstått fagbegreper, eller også andre ord som kan være vanskelige.

28 …og så er det sunt å komme seg vekk fra pc-en og ut i verden noen ganger!


Laste ned ppt "Marion Federl, Ragna Marie Tørdal, Arne Olav Nygard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google