Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LYS I ALLE GLAS Informasjonsmøte om sameier 30. oktober 2009  Litt om prosjektet LYS I ALLE GLAS  Hvorfor informasjon om sameier  Dagen i dag  Veien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LYS I ALLE GLAS Informasjonsmøte om sameier 30. oktober 2009  Litt om prosjektet LYS I ALLE GLAS  Hvorfor informasjon om sameier  Dagen i dag  Veien."— Utskrift av presentasjonen:

1 LYS I ALLE GLAS Informasjonsmøte om sameier 30. oktober 2009  Litt om prosjektet LYS I ALLE GLAS  Hvorfor informasjon om sameier  Dagen i dag  Veien videre

2  Nedgang i folketallet  Ønske om å opprettholde tjenestetilbud og trivelige bomiljøer i grendene  Ønske om næringsutvikling og arbeidsplasser  Det er mange gardsbruk uten fast bosetting  Slike bosteder er attraktive for mange, men er vanskelig å få kjøpt Bakgrunn BAKGRUNN

3 I Hallingdal, Numedal og midtfylket er målet 100 bruk med ny fast bosetting innen 31.12.2011 Alle kommunen i de tre regionene er med i prosjektet MÅL – HVEM ER MED Foto: Vibeke Hjønnevåg 3 regioner og 12 kommuner

4 ORGANISERING Prosjekteiere: De 12 kommunene Prosjektansvarlige: Regionrådet for Hallingdal Knut Arne Gurigard, Numedalsutvikling Magne Pedersen, Næringshagen i Kunstnerdalen Tone R. Rolfstad Styringsgruppe: 3 prosjektansvarlige, 3 fra kommunene (Marit T. Nerol, Gunvor Synnøve Green/Harald Lesteberg, Terje Halland) Prosjektledere: Hallingdal: Torunn Bekkeseth, Numedal: Terje Halland/Elin Halland Simensen, midtfylket: Hilde Riis + prosjektmedarbeidere Ressursgruppe: Jord- og skogbruksansatte i kommunene

5 HVA SKAL GJØRES ?  Registrering av bruk uten fast bosetting  Brev til alle registrerte. 286 i Hallingdal, 290 i Numedal og 206 i midtfylket (i alt 782)  Personlig kontakt med eierne  Kontakt med aktuelle kjøpere  Bistå ved salg, overdragelse  Markedsføre kommunene  Følge opp nye innbyggere – legge til rette for næringsutvikling  Bygge opp et system/organisasjon som kan videreføre prosjektet

6 HVORFOR ER DET VANSKELIG Å SELGE ?  Sterke følelsesmessige bindinger til eiendommen (barndomshjem, slektsgård)  Vanskelige familieforhold (uenighet, dårlig kommunikasjon)  Uklare ansvarsforhold (sameier, dødsbo)  Familiens feriested  Tror ikke eiendommen er attraktiv for andre  Behov for rådgiving og hjelp ved salg

7 NY BOSETTING ?  Eieren bosetter seg selv på eiendommen  Barn/barnebarn, annen familie overtar og bosetter seg på eiendommen  Eiendommen legges ut for fritt salg. Det har meldt seg 60 familier/personer som er interessert i å kjøpe eiendom i Hallingdal, 57 i Numedal og 35 i midt-fylket (i alt 152). •Mange av disse bor allerede i regionen eller planlegger å flytte hit i løpet av kort tid. •Liste over aktuelle kjøpere vil være tilgjengelig for selgere hos prosjektleder. •Kjøperne vil fortløpende bli henvist til aktuelle bruk som er for salg.

8 EIENDOMSOVERDRAGELSE  Prosjektet driver kun rådgiving overfor selgere/kjøpere  Samarbeidspartnere, gjennomføring av salg:  Takseringsselskaper  Eiendomsmeglere  Regnskapskontor  Advokater

9 Hvorfor informasjon om sameier ?  Det er reg. over 90 sameier/dødsbo i de tre regionene, som er uten fast bosetting  Små og større landbrukseiendommer  Mange er usikre på hva de skal gjøre med eiendommen framover  Mange kjenner ikke lover og regler som gjelder  Uenigheter og konflikter i sameiet hindrer bruk av eiendommen og ny bosetting

10 DAGENS PROGRAM  Lover og regler v/ Adv. Inge Hetland  Kommunens rolle v/ jordbruksforvalter Marit T. Nerol  Arv/skifte, økonomiske forhold v/ øk. Rådgiver Steingrim Roen  Spørsmål

11 VEIEN VIDERE  Tilbud om individuell veiledning, 2 t dekket av prosjektet.  Avtaler etter at dagen er over. Kontakt prosjektlederne.

12 LYKKE TIL MED LYS I ALLE GLAS


Laste ned ppt "LYS I ALLE GLAS Informasjonsmøte om sameier 30. oktober 2009  Litt om prosjektet LYS I ALLE GLAS  Hvorfor informasjon om sameier  Dagen i dag  Veien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google