Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring
NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 1.1

2 VELKOMMEN til NESOs formannsskole!

3 Hovedmålsetting Den overordnede målsettingen er å bidra til utvikling av bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet, samtidig som ledere på byggeplassnivå gjøres i stand til å oppfylle de krav som stilles til dem som formenn, byggeplassledere og anleggsledere. Kompetanse = kunnskap Spør: Hvem stiller krav til dere? Kunder bygningsmyndigheter daglig leder arkitekter og konsulenter norsk standard underordnede

4 Virkemidler for å nå målsettingen
Utarbeide mål og utviklingsplan for bedrift og elev Økt kunnskap i organisasjon og ledelse Kompetanseheving innen kvalitetssikring, HMS, fremdriftsplanlegging og -oppfølging og økonomistyring Bedre kunnskaper innen bedriftslære og alternative bedriftskulturer Innlæring av lover, forskrifter og standarder som styrer bygge- og anleggsprosjekter Bedre kompetanse innen kommunikasjon og personlig planlegging Kan kuttes ut hvis dårlig tid Hva er virkemidler? Programmet / temaene på samlingene det vi lærer av hverandre på skolen nettverket prosess i bedriftene

5 Bedriftens mål Få en positiv utvikling med utgangspunkt i elevens økte kunnskaper fra lærere og medelever Eleven skal kunne lede byggeplassene på en bedre og mer selvstendig måte Når vi utviklet innholdet på skolen, engasjerte vi DL for å sette opp mål og skoleinnhold. På møte i Harstad i april hvor blant annet fagplanen ble diskutert, hvor de fleste DL deltok, var hovedkonklusjonen: Faglig innhold: · Økonomi og personlig planlegging må ikke bli bolker men fordeles på alle samlingene. · Integrering av ulike entreprise former i prosessen. · Økt vektlegging av rigg og planleggingsarbeid. · Stor vektlegging på registrering av tilleggsarbeider. Mål Elev: Mål Bedrift: Økt inntjening, sikre arb. pl. Økt inntjening (2 %) · Økt administrativ kompetanse · Bedre koord. og drift av byggepl. Delegering av ansvar · Personlig utvikling Redusere feilkostnad · Triveligere arb. plass (miljø) Fange opp tilleggsarbeid · Økt status for formenn Fornøyde kunder og ansatte · Avlastning av DL/ driftsingeniør Det ble i tillegg etterlyst en årlig samling for formenn i NESO slik at formenn kan ha et forum for meningsutveksling og erfaringslærdom fra kolleger. Daglig leders rolle: Daglig leders rolle er svært viktig og han må være aktiv under hele skolen. Dette har de sagt selv - hvis ikke bør de få dårlig samvittighet Dere må ta initiativ! Vi har alle en hverdag! RINGERUNDE Etter ringerunden vi har hatt rundt til alle daglige ledere før oppstarten, kan vi trekke følgende tilleggskonklusjoner: Formannen skal kunne lede byggeplassen på en mere selvstendig måte.

6 Elevens mål Bli en dyktigere leder både faglig og sosialt
Få dokumentasjon på administrative kunnskaper Endrede arbeidsoppgaver (status) Tryggere og bedre hverdag Økt selvtillit og selvstendighet Lære av andre elever og få et personlig nettverk Utvikling av personlige egenskaper Kort sagt: Få en bedre arbeidssituasjon og et bedre privatliv. Det er slitsom å være mellom barken og veden! Vi må ikke sette målene for høy, men heller satse på en "bli litt bedre" hver dag holdning slik at vi på lengere sikt kan nå målene! Start der DU er!

7 Forventninger I tillegg til formelle mål, har vi alle forventinger til skolen. Dette kan være både sosiale og faglige forventninger; - trivsel - treffe nye kollegaer - få nye venner - få vite hvordan konkurrenten driver - oppleve "noe nytt" - få slippe bort fra kone og barn / hverdagen

8 Felles mål og forventninger?
Det er viktig at alle parter på skolen har felles mål? Hvorfor er det viktig? Slik eller slik? Er det mulig å styre dersom man ikke vet hvor man skal? Trekke i hver sin retning? Eller samle alle krefter for å nå felles mål? Er det mulig for oss å vurdere resultatene av skolen dersom vi ikke er enige om målene?

9 Et klart mål er viktig for resultatet Tanker, visjoner og bilder er viktig som drivkraft til egen utvikling. Å se seg selv som en dyktig formann, byggeplasslede eller anleggsleder er viktig motivasjon og gjennomføring av skolen.

10 Vi når målene lettere når vi arbeider sammen oppover og nedover i organisasjonen. Samordning av målene for bedrift og elev skaper motivasjon og utvikling. Omforente mål og utviklingsplan for skolen er derfor svært viktig.

11 Hver bedrift og hver person vil ha en utviklingsprosess som er spesiell mht. mål og tiltak. Dette skal vi tilpasse gjennom individuelle utviklingsplaner og utviklingsprosesser.

12 Utvikling av faglig innhold
Fasene i byggeprosessen - fra anbudsregning til overlevering Bedriften og omgivelsene - forhold til andre aktører og myndigheter Personlig utvikling

13 Fagplan for samlingene
Arbeidssituasjon for formann og byggeplassleder/ anleggsleder (1,5 t) Studie- og presentasjonsteknikk (2 t) Entrepriseformer (3 t) Generelt om lover, forskrifter og standarder (2 t) Plan- og bygningsloven (5 t) Kunden og hans krav (2 t) AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen (3 t) Prosjektorganisering, -ledelse og -styring (5 t) Personlig planlegging (1,5 t)

14 Kontraktsforhandlinger (2 t) Planlegging som styringsverktøy (1 t)
Samling 2 Kontraktsforhandlinger (2 t) Planlegging som styringsverktøy (1 t) Fremdrifts- og ressursplanlegging (4 t) Jobbplanlegging og oppstartmøte (3 t) Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan (3,5 t) Formannens rolle i planleggingen (1 t) Økonomistyring av byggeprosjekt kalkulasjon, planlegging og oppfølging (5,5 t)

15 Samling 3 Prekvalifisering (1 t) Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard (1 t) NS 8400 og 8410 Anbudskonkurranse og Lov om offentlige anskaffelser (3 t) NS 8406 og NS 8405 Kontraktsbestemmelser (8 t) NS 3431 Totalentrepriser (1 t) Andre kontraktsstandarder (1 t) Kvalitetssikring og HMS av byggprosjekt (5 t) Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass (1,5 t) Oppfølging av økonomi og fremdrift av prosjekt (2 t)

16 Samling 4 Ledelse og rollen som leder (3 t) Ledelse knyttet til byggeplass (2 t) Motivasjon og effektivitet (4 t) Møter (3 t) Kommunikasjon og konflikthåndtering (4 t) Bedriftskultur (2,5 t) Presentasjonsteknikk m/presentasjon av selvvalgte tema (5 t) Div. utvalgte temaer og Uttørking av bygg (3 t)

17 Samling 5 Kundebehandling og markedsføring (3 t) NS Beskrivelsestekster for bygg og anlegg (13 t) Rent bygg (2,5 t) Gjennomgang av utvalgte temaer før eksamen (1,5 t) Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet (3,5 t) Eksamen (4 t)

18 Organisasjonskart Prosjektansvarlig Ruben Jensen NESO Prosjektleder
Jack Johnsen NESO Faglig ansvarlig Magne Beddari VINN Forelesere VINN, NESO og Eksterne Fadder Magne Beddari Fadder Hanne Winther VINN Bedrifter og elever

19 ”Fadder”-ordning Yte bistand og følge opp daglig leder og/eller mentor samt elev angående utviklingsprosessen i bedriften og hjemmeoppgavene.

20 Arbeidsform på skolen ”Korte” foredrag og løsning av praktiske gruppeoppgaver (unntak NS 8406/8405 og NS 3420) Presentasjoner Testoppgaver Hjemmeoppgaver Eksamen

21 Elevmateriell - Organisering / innhold
1 perm for hver samling med program, deltakerliste, gruppeinndeling, opplæringsmateriell, gruppeoppgaver, testoppgaver, hjemmeoppgaver og egne notater NESOs formannsskole Samling 1 NESOs formannsskole Samling 2


Laste ned ppt "Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google