Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?
Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole Presentasjon av KC Karriereveileder Langnes , > 28% stilling – i år ellers lærer i naturfag, matematikk og regning med Ny GIV

2 Hvordan skal karriereveiledninga bli da?
Bedre innhold? Mer omfattende? Gjennomgående? God karriereveiledning har forekommet når eleven tar begrunnede, selvstendige og realistiske valg.

3 Karriereveiledning – et felles ansvar
Ny tittel? Dette er uansett mitt utgangpunkt. Veiledningen blir god når den er et felles ansvar Og det er i lys av dette vi må tenke på om lærerutdanninga forbereder kommende lærere på å ta del i ansvaret. La meg starte med mitt utgangspunkt og mine erfaringer…

4 Litt om Langnes skole Ungdomsskole, ca 480 elever
Organisert i 7 baser, aldersblandet. 5-6 lærere pr. base. Ca 160 avgangselever årlig I år velger 7 av 10 studieforberedende utdanningsprogram

5 Aldersblanding – muligheter…
Kontaktlærere, faglærere og UV-lærere er i kontakt med alle trinn jobber hvert år med 10. trinn som skal søke vgs …med 9. trinn som skal i KUPP og PRYO …med 8. trinn som er nye… M.a.o. tre års erfaring på ett år – hvert år.

6 Utdanningsvalg - Langnes
UV-ansvarlige på hver base Mange lærere har innsikt i skolesystem og skoletilbud. Ressursperson lager årsplan m.m. i UV Innholdet Informasjon og oppgaver Deltagelse på felles tiltak (KUPP o.l.) For lite praktisk utprøving (skulle vært 60%...)

7 Utdanningsvalg - Langnes
UV-lærer/ansvarlig på hver base Følges opp av ressursperson Møtetid med informasjon og gjennomgang av planer Driver info om utdanningsmuligheter for elevene For- og etterarbeid utdanningsmesse, KUPP, PRYO Gjennomføre avtalte aktiviteter/opplegg (f.eks. fra KARRI) Samtaler med 10. trinn Poeng: Dette er vanlige lærere. Ingen bakgrunn fra studier for å påta seg jobben. Motiverte. Mange av UV-lærerne ville kunne gå inn som karriereveileder på skolen…

8 Individuell veiledning
Samtaler «desentralisert» Henviser til karriereveileder ved behov Kontortid for karr.veileder Alle trinn. Flest på 10. trinn 1. februar-søkere og elever med overgangsskjema – obligatorisk(e) samtale(r) Samtaler om utdanning og yrke desentralisert (UV-lærer på hver base) Obligatorisk for 10. trinn (desember – januar) Avklaring om ønsker og realisme Henvises/anbefales karriereveileder dersom de er usikre eller har spørsmål egen lærer ikke kan svare på Kontortid med samtaler etter behov Alle trinn. Flest på 10. trinn. Dette kullet: 73 av 158 – 46% Karriereveileder obligatorisk for søkere til 1.2. og elever med overgangsskjema. (14+12 – totalt 17% av elevene, over 1/3 av de til samtale, mange hadde flere samtaler)

9 Drømmekollegaen? Neppe alt en person – heller ikke ønskelig. Bakgrunn
Teamwork Bakgrunn Akademisk og yrkesfaglig/praktisk Forståelse Privat og offentlig sektor Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende

10 Drømmekollegaen? Kunnskap Talentspeider Inspirasjonskilde
Om utdanningssystemet, utdanninger og yrker Talentspeider Se den enkelte elevs muligheter (og begrensninger) Inspirasjonskilde Tipse eleven Være konkret Spurte en erfaren kollega hva det hadde gjort med henne å jobbe med UV og elevenes valg Bevisstgjøring Annet syn på ”Hvem er/blir vellykka?” Ser muligheter/potensiale hos elevene Interessante og positive samtaler på lærerteamet…

11 Hva er lærerutdanninga sitt bidrag?
Rekruttere studenter bredt Omtal erfaringer som viktig kompetanse Bevisstgjøre studentene på oppgaven Innhold og læreplaner? Fortelle om kollega: Yrkesfag – Tømrerlærling Han kunne fortelle om livet på yrkesfag og arbeidslivet. Han kjenner tonen på en slik arbeidsplass… Hvor mange med slik bakgrunn rekrutteres til læreryrket? Kunne vi gjort noe konkret for å sikre oss noen unge voksne med annen yrkesbakgrunn?

12 Når driver vi karriereveiledning?
Hele tiden – bevisst og ubevisst «Du er jo så flink – du må bli… rørlegger» Direkte og indirekte «…skal du jobbe i kassa på REMA 1000 hele livet…?» Hele skoleløpet Teste ut og dyrke fram interesser og evner Forskjellsbehandling… individuell tilpasning? DIREKTE OG INDIREKTE: Hvilke yrker og arbeidsplasser fremheves som «bra»? Hvordan kobler vi? Burde ikke de som er flinke i kjemi bli frisører?

13 Når, hvor og hvordan? Der og da – ved pulten, i klasserommet
Tenk framover, og hjelp eleven til det samme Vis at du har tro på eleven Fortell eleven hvor hun/han kan ha bruk for det hun jobber med. Koble muligheter innen utdanning og yrke til noe eleven får til eller liker. Snakk om framtida – slik at den enkelte elev ser muligheter. «Kanskje du får lyst til å jobbe med dette senere i livet – du viser jo både interesse og ferdigheter»

14 Når, hvor og hvordan? Pek på muligheter i fagsammenheng
F.eks. kan naturfagslæreren peke på «viktige yrker»: kokk, geolog, elektriker, kjøletekniker, frisør… Ekskursjoner Nevn konkrete yrker og jobbmuligheter. Viser også at skolefaget ikke er frikoblet fra «det virkelige liv» Det er for eksempel lurt å vite litt om kjegler hvis man er konditor…

15 Når, hvor og hvordan? Vis fram talentene…
Jfr. fremføringer, dans, fotball… Hva med b-/u-arbeider? Mekaniker? Lydteknikeren? Musikklærere som har sett guttens potensiale med ledninger og knapper…

16 Når, hvor og hvordan? Utviklingssamtaler og elevsamtaler
Prater dere om framtida hjemme? Hele ungdomsskolen Kontaktlærer har mange muligheter til å gi elever tanker og ideer om framtida. I det minste at de skal tenke på den…

17 Karriereveiledning for alle
Elever med spesielle behov Spesielle interesser? Dyrke og skape nysgjerrighet IOP med langsiktige mål Hvilke fag / emner trenger eleven Kan vi gi dem interesser… la dem prøve ut, skape interesser? Samråd med foreldre. På bekostning av hva…? Elever med ASD – dyrke og utvikle særinteresser, besøke arbeidsplasser Nikola Tesla – en av verdens viktigste (ukjente) vitenskapsmenn – elektromagnetisme, vekselstrøm. Asperger Syndrom (selv om det ikke var beskrevet på den tiden) og en del annet… Nikola Tesla ( )

18 Lærerstudenter: Mange krav og ønsker
Menneskekunnskap – den enkelte elev Kunnskap om arbeidslivet og utdanninger Ha noe å dele. Være forbilde? Menneskekunnskap: Du som lærer/kontaktlærer kjenner eleven best… Forbilde: Ikke alle har en annen yrkesbakgrunn… Fortell som sommerjobb på aldershjem eller bondegård – på en positiv måte

19 ”It takes a whole village to raise a child”
Verken studenten, læreren eller karriereveilederen må oppfatte seg som alene om oppgaven…


Laste ned ppt "Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google