Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utslipp og utfordringer i Akershus Framtidens byer – stasjonær energibruk Nettverkssamling 20.-21.11.08 i Bærum Stig Hvoslef Akershus fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utslipp og utfordringer i Akershus Framtidens byer – stasjonær energibruk Nettverkssamling 20.-21.11.08 i Bærum Stig Hvoslef Akershus fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utslipp og utfordringer i Akershus Framtidens byer – stasjonær energibruk Nettverkssamling 20.-21.11.08 i Bærum Stig Hvoslef Akershus fylkeskommune

2 2001/03 2003/05 2008… … 1999

3 Framtidsutsikter 2006-nivå I forhold til framskrivningene foretatt i 2001

4 Regionale utslipp per person

5 Framtidsutsiktene 2009-2030

6 Demografi – migrasjon 2006

7 Mål om 50% red. per person -50% red. totalt Framtidsmuligheter (med SSBs befolkn-framskrivning) - ved endret politikk for gjennomføring -50% per person betyr 1,6 til 1,8 tonn CO 2 -ekv. per person per år i 2030

8 Historiske klimagassutslipp (totalt)

9 9 Klimagassutslippene i Osloregionen

10

11 Framtidsutsikter, totalutslipp: - framskrivning om vi fortsetter som før (Akershus, Oslo, Buskerud)

12 Framtidsmulighetene: Stasjonær E-bruk

13 Framtidsmuligheter - hvis vi vil  Energieffektivisering, Fjernvarme og Fornybare energikilder  Ny teknologi: ”Byggeskikk”, kjøretøy, drivstoff, mv.  Kildesortering, Gjenbruk, Resirkulering og Avfallsforbrenning med energiutnyttelse  Byutvikling og lokalisering: Rett virksomhet på rett plass, Fortetting, Knutepunkter  Utvikling av klimaeffektivt transportsystem  Mobilitetsplanlegging, bildeling, redusert forbruk av varer og tjenester

14 Tiltak mot stasjonær E-bruk gir rask effekt  Akershus Energi (heleid av Akershus fylkeskommune)  FV+FKjøl/bioenergi: 2002 = 0, 2007 = 35 GWh, 2016 = 500 GWh  EnergiParken Lillestrøm: Skogsflis +biogass/H 2 +bioolje +solvarme  Akershus fylkeskommune 2008-2012 (400.000 m 2 oppvarmet areal)  Forbruk 2007: 60 GWh  Før 2013: 13 % enøk (8 GWh) + 8 % omlegging = 13 GWh  Asker kommune 2004-2008 (285.000 m 2 oppvarmet areal)  Forbruk start, 2003: 57,1 GWh, forbruk nå: 46,9 GWh  Enøk-gevinst: 17,9 % = 10,25 GWh/år og 8,2 MNOK (80 øre/kWh)  Investering: 27,3 MNOK hvorav Enova-bidrag: 3 MNOK

15 Framtidsmulighetene er gode Bygg, energibruk til oppvarming/kjøling: -Stort potensial: 80 – 90 % reduksjon -Enøk, Energieffektivisering, Byggemåte -Energiomlegging – fjernvarme/kjøling, bioenergi, geovarme/kjøling, sjøvarme/kjøling, solvarme, … -Forventes at mye kommer som følge av lovgivning - referanseutvikling - MEN: med fortsatt økte komfortkrav og større boliger vil gevinstene dempes

16 Slik bistår Akershus FK kommunene  Faglig rådgivning  Enova-søknad  Planprosess (-innholdsproduksjon)  Gjennomføringsfase  Nettverksarbeid  Etablering i samarbeid med KS (LKK)  Etablering i samarbeid med Regionråd  ”Byforum” og tettstedsprosjekt (7 kommuner i hovedstadsområdet)  Prosess-bistand  Faglig underlag (relevant statistikk-utvikling)  Klimatilpasning


Laste ned ppt "Utslipp og utfordringer i Akershus Framtidens byer – stasjonær energibruk Nettverkssamling 20.-21.11.08 i Bærum Stig Hvoslef Akershus fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google