Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø handlingsplan 2008-2011 troverdig – målbar – enkel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø handlingsplan 2008-2011 troverdig – målbar – enkel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø handlingsplan 2008-2011 troverdig – målbar – enkel

2 Arbeidsprosessen NNVs Miljø analyse Mål og tiltak Foreløpig plan Endelig plan Arbeidsmøte med rederier Medlemsmøte Ekstern kvalitetssikring 2.apr18.apr1.okt1. jan

3 Miljø utfordringen e Klimagasser MiljøgifterOmdømme Naturens tåleevne

4 Mål •Rederiene har redusert drivstofforbruket med minst 10 % •Rederiene slipper ikke ut miljøgifter i naturen •Rederiene oppfattes som natur- og miljøbeviste •Rederiene er miljøsertifiserte

5 Rederiene har redusert drivstofforbruket med minst 10 % Tonn drivstoff /(km utseilt distanse*PBE) Tonn drivstoff /(km utseilt distanse * antall seter) Tonn drivstoff /(km utseilt distanse * antall senger) Tonn drivstoff per år innen norsk farvann/(antall måneder tilgjengelig i norsk farvann * antall KW motoreffekt) Ingen

6 Rederiene har redusert drivstofforbruket med minst 10 % 10% reduksjon er 25 600 tonn som tilsvarer ca 70 000 tonn CO2 som igjen tilsvarer utslippet til 40 000 biler. TypeAntallTotal forbruk i tonn Ferger190125 000 Hurtigbåter7035 000 Hurtigruteskip1365 000 Slepebåter7028 000 Redningsskøyter403 400 Totalt RLF383256 400

7 Rederiene har redusert drivstofforbruket med minst 10 % NrTiltak 1Øke kunnskapen om drivstofføkonomisk seiling 2Kontinuerlig synliggjøring av drivstofforbruk 3Arbeide for å justere fartskrav fra oppdragsgiver 4Optimalisere og justere maskineriet 5Forbedre rutiner og infrastruktur for å redusere anløpstid

8 Rederiene slipper ikke ut miljøgifter i naturen NrTiltak 1Innkjøpsansvarlig skal i henhold til dokumentasjon fra leverandøren forsikre seg om at produktet ikke inneholder prioriterte miljøgifter fra SFTs liste 2Kartlegging av miljøgifter om bord 3Lage avhendingsplan for alle miljøgifter 4Sette miljøkrav til underleverandører som arbeider med vedlikehold av fartøyene 5Øke kompetanse om miljøgevinster og anvendbare alternativer i samarbeid med leverandører

9 Rederiene oppfattes som natur- og miljøbeviste Vet ikke 38% Nei 30% Ja 32% Synes du at fergene/ hurtigbåtene tar hensyn til miljøet i sin daglig drift? Tallene er satt sammen av tallene fra ferger og hurtigbåter i vest og nord.

10 Rederiene oppfattes som natur- og miljøbeviste NrTiltak 1Lage informasjonskampanjer for fartøyene om rederiets miljøarbeid 2Sende NNVs lokale naturinformasjon på TV om bord 3Samarbeide med lokale ressursmiljøer innenfor natur- og miljøarbeid for økt kunnskap om miljøarbeide hos ansatte 4Iverksette miljøstunts om bord på fartøyene 5Forbedre førsteinntrykket om miljø på kaiene

11 Rederiene er miljøsertifiserte

12 NrTiltak 1Kjøpe produkter som gir minst mulig avfall 2Iverksette ENØK tiltak om bord og på rederikontorene 3Iverksett kildesortering 4Redusere utslipp av svart- og gråvann 5Registrere naturverdier ved kai og farled, og ta hensyn til disse

13 Oppfølgingsprosessen Detaljert plan Status rapporter Endelig plan Kick off med rederier Seminar Seminarer Våren 08Vår1. Jan 08 Miljø regnskap Våren 2012

14 Statusrapportering Mål20072008200920102011 Rederiene har redusert drivstofforbruket med minst 10 % 10090 Rederiene slipper ikke ut miljøgifter i naturen 16/ 160 / 16 Rederiene oppfattes som natur- og miljøbeviste 33 %Flere Rederiene er miljøsertifiserte 4 %100 %


Laste ned ppt "Miljø handlingsplan 2008-2011 troverdig – målbar – enkel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google