Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstrategi for Statsbygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstrategi for Statsbygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kostnadsdekkende husleie” i et verdiskapingsperspektiv Borghild Fløtre, Statsbygg

2 Hovedstrategi for Statsbygg 2005-2006
St. prp. nr. 1 ( ) MOD Statsbygg skal innen vedtatte rammer for økonomi, kvalitet og framdrift: Sikre at hensynet til tilgjengelighet, miljø, arkitektur og kulturhistoriske verdier blir avveid og ivaretatt Hovedstrategi for Statsbygg Statsbygg skal bidra til at vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til universell utforming, arkitektur og statlige planinteresser, kulturhistoriske verdier og miljø, blir avveid og ivaretatt.

3 Utfordringen St. prp. 1 stiller krav til at Statsbygg oppnår et en viss avkastning Statsbygg skal leie ut sine bygg til ”kostnadsdekkende leie”

4 Finansiell ”tegning” av et Bygg
Kostnadsdekkende husleie: Nåverdien kontantstrømmene (leie og restverdi) i årene 2-21 skal dekke investeringen i år 0

5 Verdien av investeringen
Ny investeringer: byggekostnad Kjøp i markedet: markedspris Eksisterende bygg i Statens eie: hva vil noen i markedet betale for eiendommen?

6 Verdien av bygget i markedet
ALTSÅ: Hvis bygget selges, hva er høyeste ALTERNATIVE VERDI staten kan få for eiendommen Et advokatkontor kan være villig til å betale mer for en eiendom enn en kulturinstitusjon

7 Utfordringen En praktfull kulturhistorisk eiendom kan ha høy markedsverdi Med Statsbyggs rammevilkår vil dette gi høy ”kostnadsdekkende leie” Hvordan begrunne utleie til en som vil betale langt mindre?

8 Utfordringen, forts. Det som kjennetegner kulturhistoriske eiendommer er at ulike brukere av bygget kan gi svært ulike bidrag til samfunnet forøvrig.  Samfunnsøkonomisk sett kan inntektene være betydelig større enn inntektene som leietakeren er villig til å betale (leieinntekten)

9 Kalkulert kostnadsdekkende leie
Total ”samfunnsøkonomisk” leie

10 Kulturminnevern Behov for å måle verdiskapning
Staten har altså mulighet til å prioritere, og la samfunnsøkonomisk verdi reflekteres i en kalkulert leie. Gjennom dette kan vi: Prioritere mellom leietaker A eller B, dvs. finne den leietakeren som gir best nytte for samfunnet Prioritere mellom investering i bygg X eller Y Synliggjøre verdien det har for samfunnet å bevare Kulturhistoriske eiendommer Dette forutsetter at samfunnsøkonomisk verdien kan tallfestes slik som Østlandsforskning har presentert tidligere i dag.


Laste ned ppt "Hovedstrategi for Statsbygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google