Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guide til måling av forretningsverdi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guide til måling av forretningsverdi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Guide til måling av forretningsverdi

2 Innholdsfortegnelse Agenda I. Innledning II. Kvalitative målinger
III. Kvantitative målinger Agenda A. Instrumentbord for analyse B. Dataeksport C. API for dataeksport D. Programmer fra tredjeparter

3 I. Innledning

4 Forstå tre nøkkeltemaer
Forretningsverdi er definert av kvantitative og kvalitative analyser av nettverket ditt målt mot din visjon for et sosialt nettverk i selskapet – en visjon som er inspirert av ett eller flere av disse tre temaene. Lytte Tilpasse Vokse Lytte til samtalene som betyr noe. Tilpasse og foreta smartere beslutninger. Finne opp og utvikle bedre produkter og forbedre kundeopplevelsen.

5 Med fokus på brukstilfeller
De tre temaene inspirerer bedriftens visjon om et sosialt nettverk i selskapet og gir kontekst for å identifisere forretningsutfall med høy prioritet og individuelle brukstilfeller. Ved å identifisere brukstilfeller kan du definere konkrete utfall som du kan handle i forhold til, og måle. Visjon Brukstilfeller Forretningsutfall med høy prioritet

6 Forstå utfall av samtaler
Det er tre viktige trinn for å finne forretningsverdi i nettverket. Å få personer til å snakke om nettverket er et viktig første trinn, men hvis du ikke vet hva de snakker om, er det vanskelig å forstå verdien. Å vite hva folk snakker om, er nyttig, men å ikke vite utfallet av samtalene gjør det vanskelig å forstå verdien. Å forstå utfallet av disse samtalene er nøkkelen til å finne forretningsverdien. Folk som snakker Forretningsverdien Folk som snakker om salg Folk som snakker om salg, slik at inntekten øker.

7 Forretningsverdien avhenger av nettverkets modenhet
Husk at forbindelser på et nettverk vokser nær sagt eksponentielt med antall brukere på nettverket. Derfor er det viktig å ha mange nok aktive personer på Yammer-nettverket før du fokuserer på forretningsverdi. Etter hvert som nettverket vokser, kan du justere målene med hensyn til forretningsutfall og forretningsverdi. Med andre ord: I begynnelsen bør du fokusere på bruk og andre kvantitative mål på nettverkstilstand – ganske enkelt: Få folk til å snakke om nettverket. Videre bør du fokusere på engasjement, noe som betyr å få folk til å snakke om spesifikke forretningsområder og emner. Til slutt bør du fokusere på å levere forretningsverdi.

8 Skreddersy brukstilfellene etter nettverkets modenhet
Tenk på nettverkets modenhet når du vurderer brukstilfeller. Modne nettverk passer best til å håndtere sofistikerte brukstilfeller som påvirker forretningsverdien mest. Strømlinjeforme enhver forretningsrelatert funksjon eller oppgave Skrive innhold sammen med andre Dele anbefalte fremgangsmåter Erstatte møter Dele vanlige spørsmål med teamet og avdelingen Gi skryt til de ansatte Tilkoblingsgrad hos de ansatte Kulturelle initiativer Dele bransjeartikler og -nyheter

9 Kvantitative og kvalitative målinger
Måling av forretningsverdi krever kvantitativ og kvalitativ analyse. Når vi beskriver kvantitative målinger, refererer vi til nettverksstatistikken hentet fra instrumentbordet for Yammer-analyse og dateksport. Denne statistikken gir deg en hurtig oversikt over nettverkstilstanden og er spesielt nyttig for unge nettverk. Når vi skal beskrive kvalitative målinger, refererer vi til suksesshistorier som illustrerer forretningsverdien som Yammer-nettverket leverer. Det er vanskeligere å konkretisere disse historiene, men de er den mest effektive måten når du skal demonstrere forretningsverdi, fordi de identifiserer hva Yammer-samhandlinger dreier seg om, i tillegg til forretningsutfallene som genereres.

10 II. Kvalitative målinger

11 Kvalitative målinger av forretningsverdi verdi
Kvalitative målinger er den beste måten å forstå Yammers forretningsverdi på. Dette er fordi et sosialt nettverk i virksomheten er som infrastruktur, i motsetning til et verktøy. Mens verktøy enkelt kan måles på ROI, kan verdipåvirkningen til infrastruktur, inkludert sosial infrastruktur som Yammer, være vanskelig å forutsi. Tenk over dette: Ville du heller hatt 100 personer på nettverket som bare chatter, eller 25 personer på nettverket som øker salgsinntekten ved å dele eksempler på hva som har vært til hjelp for å sluttføre de beste avtalene?

12 Relevansen til kvalitative målinger
I stedet for måling (noe som antyder innsamling av kvantitative data), er etter min mening historiefortelling en mye bedre måte å demonstrere nyttighet, fordeler og ROI på. Som regel kan ett suksesstilfelle veie opp for kostnaden til et ESN i et år. Kai Riemer På toppmøte om strategi hos informasjonssjefen Den virkelige verdien til et sosialt nettverk i virksomheten gjenspeiles ikke i de målbare dataene som presenteres til deg på et instrumentbord, men heller i muligheten til å styrke det uformelle sosiale nettverket som skaper samhandlinger og fremmer fullførelsen av arbeid i bedriften. CMS Wire

13 Fire trinn mot kvalitativ måling
Husk visjonen din. Analyser nettverket ved å sammenligne det med visjonen din for hvordan Yammer vil hjelpe din organisasjon med å lytte, tilpasse og vokse. Foreta en avspørring. Bruk undersøkelser til å måle engasjementet til medarbeidere og ansatte. Du kan ta med spørsmål fra de årlige ansatteundersøkelsene som bedriften allerede er i ferd med å klargjøre. Spor #YamWins. For å holde oversikt over gode Yammer-samtaler kan du opprette et emne i Yammer, f.eks. #YamWin. Legg til emnet i en hvilken som helst samtale som demonstrerer forretningsverdi, slik at det blir enkelt å finne dem på nettverket. Del historier. Oppmuntre nettverksmedlemmer til å dele sine egne Yammer-seire eller ”aha-opplevelser”, slik at andre kan dra lærdom av historiene.

14 Husk din visjon En tydelig visjon er viktig fordi den Lar de ansatte forutse verdien som Yammer vil gi organisasjonen, og til dem personlig Oppnår en tydeliggjøring av formålet, noe som bidrar til å sikre innkjøp og støtte Definerer bredt hvordan Yammer kan bidra til å fjerne kommunikasjonsbarrierer Gjenspeiler målene til enkeltpersoner i hele organisasjonen

15 Foreta en avspørring En av de enkleste måtene å finne ut om nettverket skaper forretningsverdier på, er å snakke med dine medarbeidere eller nettverksmedlemmer. Du kan opprette en avspørring eller undersøkelse for å vurdere bruksnivået av det sosiale nettverket i virksomheten, hente inn tilbakemeldinger og identifisere muligheter til å forbedre nettverket. Her er noen eksempler på spørsmål du kan stille: Hva er noen av de primære måtene du bruker Yammer på? Hvor ofte bruker du Yammer? Hvor ofte bruker du Yammer til forretningsrelaterte formål? I hvilken grad har du hatt nytte ved å bruke Yammer som en del av arbeidsflyten?

16 Spore #YamWins En ansatt på nattskiftet melder fra om et ikke-rutinemessig problem. Charleston Identifisere samtaler som demonstrerer samarbeid og teamwork på tvers av funksjoner. Tagg disse samtalene med emnet #YamWin for å følge progresjonen. Søk etter emnet #YamWin når du analyserer nettverket, for raskt å finne samtaler som demonstrerer forretningsverdi. Dallas Andre forretninger over hele landet bekrefter problemet. Salt Lake City Phoenix En leder erkjenner problemet. Denne tråden demonstrerer følgende: Identifikasjon av ikke-rutinemessig arbeid. Med ikke-rutinemessig arbeid er det mer opp til den enkelte bidragsyteren å foreta beslutninger og utøve skjønn. Bedrifter trenger verktøy som Yammer som hjelper den enkelte ansatte med å foreta beslutninger basert på mer utfyllende informasjon og utføre ikke-rutinemessig arbeid. Tilgang til kommunikasjonsverktøy for feltarbeidere / arbeidere uten e-post som ikke har vært tilgjengelige før. Problemidentifikasjon fra geografisk spredte ansatte. Problemløsning og kommunikasjon fra ledelsen. Denne tråden kommer fra en ansatt på nattskift. Denne ansatte er også en som ikke har en e-postadresse, men via Yammer har vedkommende fått en måte å kommunisere med resten av bedriften på som ikke var mulig tidligere. Han har funnet et problem med et produkt som butikken hans har mottatt. De 3 neste svarene viser bekreftelse fra butikker i andre deler av landet som har opplevd det samme problemet. På ett sted kan dermed bedriften identifisere et problem som virker inn på minst 3 andre butikkadresser, fra førstehånds tilbakemeldinger fra de ansatte. Viseadministrerende direktør for produksjon og sourcing går inn og anerkjenner problemet. Hun følger opp senere med en løsning på problemet. Chicago Problemet er løst.

17 Dele historier Å samle inn og dele historier om suksessene med nettverket og #YamWin-øyeblikk er en av de beste måtene å demonstrere forretningsverdi på. Når du skal dele en historie om Yammer-nettverket, må du ta med disse detaljene: Tid. Historien bør begynne med en tidsmarkør, slik at publikum vet når den skjedde. Karakterer. Historien bør inneholde navn, slik at publikum vet hvem som var involvert. Hendelser. Historien bør gjenfortelle hendelsene som fant sted. Det visuelle. Publikum bør kunne forestille seg et bilde over hva som har skjedd. Historier om forretningsverdi kan enkelt deles internt via en gruppe med Yammer-suksesshistorier på nettverket. Du kan også dele historier eksternt med det mer omfattende Yammer-samfunnet via Yammer Customer Network.

18 Eksempler på suksesshistorier
Her er noen eksempler på suksesshistorier fra kundene. Opprett en gruppe med Yammer- suksesshistorier på nettverket for å dele dine egne suksesser med organisajonen. Da Red Robin lanserte sin Pig Out-burger, med mye bacon, ble ledelsen skuffet over mangelen på tilbakemeldinger fra kundene på Red Robins Facebook-side, men de lærte en god del fra det betydelige oppstyret på Yammer. ”Ledere begynte å snakke om måter å forandre Pig Out-oppskriften på, og fire uker senere hadde vi en forbedret versjon, testet på kjøkkenet, som vi kunne sende ut til restauranter. Dette er en prosess som ville tatt 12 til 18 måneder tidligere.” Chris Laping Informasjonssjef ”Vi har mange arrangementer i våre handlesentre, og den mobile funksjonaliteten i Yammer gjør det enkelt for personalet på stedet å publisere oppdateringer og videoer, slik at resten av oss får en feed over aktiviteten mens den foregår.” Da vinneren av X Factor Australia gjorde en turne til flere sentre, ”kjørte teamet en live feed med bilder og videoer fra forskjellige steder. Dette var fenomenalt, ikke bare som en metode for å dele spenningen, men det bidrog til at vi kunne lære og forbedre hver forestilling basert på den foregående.” Andy Hedges Ledelse for handlesenter Technovision er et årlig internt dokument som skisserer hvordan kunder i ulike sektorer best kan distribuere teknologi. Det er satt sammen av et lite antall teknologiledere, men i 2012 delte de ut skisserapporten om Yammer og spurte etter tilbakemeldinger. ”Våre Technovision-rapporter har alltid vært basert på erfaringene til noen få svært erfarne, svært flinke teknologieksperter … Men dokumentet av i år er enda mer betydningsfullt fordi personer over hele bedriften kunne se disse ideene og utvikle dem, ved å dra nytte av eksempler på klientarbeid over hele verden. Yammer var til hjelp da våre teknologiledere skulle revidere rapporten ved å hente ut meninger fra de 40 000 personene på vårt nettverk – og de gjorde det på to uker. Du kunne ikke gjort dette med e-post.” Tom Barton Kommunikasjonssjef

19 Flere ressurser Sjekk ut disse ressursene for mer informasjon om måling av forretningsverdi fra et kvalitativt perspektiv. CMS Wire - Datafesten på det sosiale nettverket i virksomheten er slutt  Analyse vs. poeng på det sosiale nettverket i virksomheten: Hvorfor det ene virker og det andre ikke Blogginnlegg - Måle forretningsverdi Viktig merknad fra Kai Riemer om bruk av det sosiale nettverket i virksomheten

20 III. Kvantitative målinger

21 Viktigheten med kvantitative målinger
Ved å overvåke og spore ytelsen på nettverket kan du observere tilstanden, holde oversikt over hvordan organisasjonen bruker Yammer, og identifisere muligheter for vekst. Kvantitativ måling er spesielt relevant for måling av vekst i unge nettverk hvis de ennå ikkehar oppnådd sitt fulle potensial for forretningsverdi. Vil tilbyr en rekke verktøy for å hjelpe til med kvantitativ måling. I lysbildene nedenfor skal vi forklare hvordan disse verktøyene kan hjelpe deg med å analysere nettverksdata: Instrumentbord for analyse Dataeksport API for dataeksport Programmer fra tredjeparter

22 Kvantitativ måling - fremheve muligheter
Kvantitativ måling fremhever vekstområder i nettverket, slik at du kan iverksette tiltak for å fremme bruken og engasjementet i hele bedriften. For eksempel: Hvis det er lite bruk av filer og notater, kan du organisere opplæringsøkter om samarbeid ved hjelp av disse verktøyene. Hvis det er lite mobilbruk, kan du starte en kampanje for å øke bevisstheten og fremme bruken. Hvis en bestemt gruppe er populær, kan du invitere gruppeadministratorene for å dele anbefalte fremgangsmåter for å holde gruppen aktiv.

23 Hvordan starter jeg målingen?
Når du har sett gjennom ressursene i denne delen, kan du starte analyseringen av kvantitative målinger i nettverket ved å: Undersøke instrumentbordet for analyse Planlegge en plan for dataeksport Utføre en dataeksport Opprette en pivottabell i Excel med dataene dine Dele hvilken type rapport du har opprettet (og hvordan du opprettet den) i Yammer-kundenettverket

24 A. Instrumentbord for analyse

25 Bruke instrumentbordet
Instrumentbordet for analyse i Yammer viser enkelte typer statistikk om nettverksaktivitet som kan være til hjelp når du skal måle nettverkets tilstand, spesielt i unge nettverk. Denne statistikken er flott for å illustrere veksten til nettverket og bekrefte at nettverket er aktivt. En oppadgående trend i antallet innlegg indikerer for eksempel at nettverket er aktivt, og at de ansatte er engasjert i nettverket. Lysbildene nedenfor forklarer nøkkelmålingene, som inkluderer: Antallet medlemmer Hvor mange ”likes” Antallet innlegg Antallet grupper

26 Oversikt over nettverksanalysen
TIPS Hvis du vil analysere hvordan et oppstartsarrangement virker inn på engasjementet, kan du sammenligne oversiktsmålingen før og etter arrangementet. Velg om du vil vise nettverksaktiviteten de siste 7 eller 28 dagene.

27 Kvantifisere engasjerte medlemmer
TIPS Analyser antallet engasjerte medlemmer mot totalt antall medlemmer. Et engasjert medlem har: Sendt en privat melding, startet en tråd, svart på en tråd, likt eller delt en samtale. Vist en hel samtale, eller klikket for å vise et innlegg.

28 Forstå meldingsmengde
TIPS Analyser antall meldinger publisert i en gruppe i forhold til i en privat melding. Mål antallet månedlige meldinger publisert de siste 6 månedene.

29 Analysere gruppeaktivitet
TIPS Se prosentandelen aktive grupper på nettverket. Hvis en bestemt gruppe er populær, kan du invitere gruppeadministratorene for å dele anbefalte fremgangsmåter for å holde gruppen aktiv.

30 Kvantifisere fildeling
TIPS Vis det totale antallet filer som er lastet opp til nettverket over tid. Hvis det er lite bruk av filer, kan du organisere en opplæringsøkt om anbefalte fremgangsmåter for samarbeid.

31 Forstå bruk av notater TIPS
Analyser antallet notater som er opprettet over tid, og antallet unike notatredigeringer og -visninger. Hvis det er lite bruk av notater, kan du organisere en opplæringsøkt om anbefalte fremgangsmåter for samarbeid.

32 Forstå bruk av notater TIPS
Analyser hvordan medlemmene bruker notater, basert på antall visninger og formålet med notatet (f.eks. forretnings- eller prosjektrelaterte notater i forhold til samtaler om vannkjøler).

33 Identifisere tilgangspunkter for pålogging
TIPS Finn ut hvordan medlemmene får tilgang til Yammer, f.eks. via web, mobiltelefon, skrivebord eller SharePoint. Er det mulighet til å øke bevisstheten om enkelte tilgangspunkter?

34 Analysere bruk av mobilenheter
TIPS Finn ut hvilke mobilplattformer brukerne bruker. Sett deretter i gang en opplæring om mobilapper for den mest populære plattformen. Hvis det er lite bruk av mobilapper, kan du organisere en kampanje for å fremme bruk av Yammer på mobilenheter.

35 B. Dataeksport

36 Hva kan jeg eksportere fra Yammer?
Dataeksport i Yammer vil pakke og eksportere alle meldinger (offentlige og private), notater, filer, emner, brukere og grupper. Dataeksport i Yammer er bare tilgjengelig for verifiserte administratorer. Data eksporteres til separate CSV-filer. CSV-filene vil inneholder detaljer om hver datatype, for eksempel meldings-ID, tidsstempler, deltakere, gruppenavn osv.  Filer vil være i det opprinnelige formatet, og notater eksporteres i HTML-format. Eksporter vil bare inneholde filer og notater som er opprettet eller endret under tidsperioden angitt for eksporten.

37 Hva kan jeg gjøre med dataene?
Opprette en pivottabell, en funksjon i Microsoft Excel som du kan bruke til å aggregere og visualisere de eksporterte dataene. Ved å analysere filen Messages.csv kan du: Finne de 10 mest populære gruppene basert på innlegg eller samtaler. Drill ned for å se nedbrytingen etter dag. Finne de 10 mest populære plakatene. Drill ned for å se nedbrytingen etter dag. Ved å analysere filen Topics.csv kan du: Bryte ned antallet emner opprettet etter dag.

38 Sammenligne instrumentbord og dataeksport
Via instrumentbordet for analyse i Yammer og dataeksport får du tilgang til forskjellige målinger. Yammer-instrumentbordet Nettverksvekst, ukentlig eller månedlig Engasjerte medlemmer Antall publiserte meldinger Antall grupper, totalt og aktive Antall filer, totalt og opplastet Antall notater, totalt og opprettet Mest populære notater og filer Hvordan organisasjonen får tilgang til Yammer Mobile enheter brukt Dataeksport og Excel Bruke formler, søke etter nøkkelord, for eksempel et spesifikt kampanje- eller prosjektnavn Bruke pivottabeller, drille ned eller aggregere dataene på et dypere nivå, som for eksempel: Nettverksvekst på et daglig nivå Antall meldinger publisert per dag, uke eller måned Antall meldinger publisert i hver gruppe Opprette diagrammer og grafer til å vise analyse Yammer kan gi deg en generell oversikt over nettverket, og med dataeksporten og Microsoft Excel kan du drille enda dypere ned.

39 C. API for dataeksport

40 Hva er APIen for dataeksport?
Med APIen for dataeksport kan en IT-administrator konfigurere og tilpasse automatiske, gjentakende eksporter for nettverket. Dette gir mer kontroll, fleksibilitet og tilpasning. URL: Metode: HENT Godkjenning: OAuth 2-tilgangstoken, bruker må være en verifisert administrator. Se Yammer Developer Network for hvordan du genererer et tilgangstoken.

41 Spørringsparametere access_token – OAuth-bæretokenet til en verifisert administrator. model – Indikerer hvilke modeller som skal eksporteres. Alle tilgjengelige modeller eksporteres hvis ingen modell er angitt. Flere modeller kan angis med flere parametere med ”model”-navnet. Tilgjengelige modeller inkluderer: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since – Indikerer startdatoen for eksporten. Alle eksporterte endringer vil ha inntruffet på eller etter denne datoen. Må kodes som en ISO-8601-dato. include – Definerer om filvedlegg skal inkluderes eller ikke. Alternativene er ”csv” (ingen vedlegg) eller ”all” (inkluder vedlegg). network – Hvilke(t) nettverk du ønsker å eksportere. Må være tilgjengelig ved å bruke det oppgitte OAuth-bæretokenet, dvs. nettverket som er knyttet til tokenet, eller tilknyttede eksterne nettverk. include_ens – Hvis ”true”, inkluderes automatisk alle eksterne nettverk relatert til nettverket som er knyttet til OAuth-bæretokenet.

42 D. Programmer fra tredjeparter

43 GoodData Hva er det? GoodData er et Yammer-partnerprogram som lar verifiserte administratorer trekke ut og analysere data eksportert via APIen. Det er en app for analyse og rapportering bygget rundt anbefalte fremgangsmåter og sentrale ytelsesindikatorer for måling av Yammer-nettverk. Appen er øverst på GoodDatas kraftige plattform for innsamlede firmaopplysninger og består av forhåndspakkede instrumentbord. Hva kan den gjøre? Viktige områder innen analysefokus omfatter sporing av gruppeaktivitet, identifikasjon av påvirkere og eksperter, trendemner og virusanalyse. GoodData kan: Enkelt utvides og tilpasses for å dekke de unike behovene i organisasjonen. Inkludere andre datakilder for å oppnå en komplett oversikt over organisasjonens sosiale investeringer, inkludert kilder som Facebook, Twitter, Google+, andre sosiale nettverk i virksomheten eller interne datakilder.  Spore og analysere intern Yammer-bruk og -tilpasning, for å sørge for at organisasjonen får best mulig utbytte av den sosiale investeringen i virksomheten. 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise er et Yammer-partnerprogram som gir samlet synlighet for bedriftens Yammer- og SharePoint-plattformer. Med ViewPoint kan du: Se på endringer i bruken for brukere og grupper over tid. Se hvilke grupper og nettsteder som er mest og minst aktive – via innlegg, ”likes”, delinger, dokumenter og mer. Identifisere de mest innflytelsesrike brukerne over hele virksomheten. For mer informasjon om ViewPoint Enterprise, se ViewDo Labs:

45 Tillegg

46 Eksempler på spørringer i APIen for dataeksport
Eksportere alle data siden 9. februar 2012: Eksportere alle data siden 9. februar 2012, men utelate filvedlegg: Eksportere meldingsdata siden 9. februar 2012 og utelate vedlegg:

47 Tips for å opprette en pivottabell
Lag en kopi av CSV-filene Utvid alle kolonner Separer datokolonnene (”created_at”, ”deleted_at” osv.) til bare en Date-kolonne Bruk en tom kolonne, kall den ”Date”, og inkluder denne formelen i den tilstøtende raden: ”=CONCATENATE(LEFT(X#,10))”, der ”X#” er en dato-/klokkeslettcelle for raden. For eksempel, i filen Messages.csv: Gi den navnet ”Create Date” i celle U1 Skriv inn formelen ”=CONCATENATE(LEFT(S2,10))” i celle U2 Legg til en kolonne for antall dager siden siste aktivitet, og inkluder denne formelen: ”=TODAY()-X#”, der ”X#” er resultatcellen ovenfor.

48 Ressurser for pivottabeller
Her er noen flotte ressurser fra Microsoft Office-temaet for å komme i gang med pivottabeller: Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata Bruke feltlisten til å sortere feltene i en pivottabell Oppdatere data i en pivottabell Filtrere data i en pivottabell Sortere data i en pivottabell Slette en pivottabell

49 GoodData-ressurser For informasjon om prising, For annen informasjon, sjekk ut: GoodData for Yammer GoodData Group på YCN-nettverket


Laste ned ppt "Guide til måling av forretningsverdi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google