Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende ferdigheter innen helse- og sosialfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende ferdigheter innen helse- og sosialfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende ferdigheter innen helse- og sosialfag

2 Nå-situasjonen Egen opplevelse: NIFU-STEP: Ligger 3 år tilbake i tid…
Computere som stod tilgjengelig men ikke ble anvendt i undervisningen Bibliotek som fysisk lå til så verken elever eller lærer var motiverte for å bruke det Hjelpepleieelever som gav uttrykk for at de ikke leste mer end de måtte på skolen Alle elevene fortalte at de ønsket å lese videre til sykepleiere (en til lege) Selv i lærerjobb på sykepleieutdanningen den gang og mange slett med medikamentregning NIFU-STEP: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ”Kunnskapsløftet- tung bør å bære?” 2009 4 videregående skoler Digitale ferdigheter i fokus Lese, skrive og regne lite i fokus på en skole i følge rektor der Mattematikk mest tilpasset grunnskolen mente en annen rektor 2 skoler jobbet med henholdsvis lesing og skriving i egne rom

3 Ønsket situasjon få de grunnleggende ferdigheter i fokus innen helse- og sosialfag gjennomfører en systematisk undervisning, på en måte som kan bidra til å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter se på de grunnleggende ferdigheter samlet for å gi elevene en helhetlig handlingskompetanse i forhold til yrkeslivet

4 PROBLEMSTILLING: ”Hvordan kan undervisning på andre året innen helse- og sosialfag tilrettelegges for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter rettet mot yrket som helsefagarbeidere?”

5 Valgte metoder: Litteratursøk Intervju av skole og bedrift
Litteratursøk Intervju av skole og bedrift Utprøving av undervisningsopplegg

6 Funn i litteraturen: Lese: Uttrykke seg muntlig og skrive: Regne:
Størst pensum i helse- og sosialfag (sammenliknet med byggfag og allmennfaglig studieretning) Elevene må få veiledning i forhold til å lese en fagtekst, både før, under og etter lesing Elevene må lære å målrette lesingen og velge lesemåte, i forhold til egen mål Det bør jobbes med lesing i forhold flere temaer og i flere fag samtidig Uttrykke seg muntlig og skrive: Drama/rollespill blir nevnt som metode for å utvikle både elevenes muntlig og skriftelige ferdigheter Regne: Igjen vanskelig å finne noe konkret i forhold til helse- og sosialfag Beskrives som nødvendig for å klare seg under utdanning, i yrkeslivet og privat Wiki-side med opplegg for 9.klasse= budsjetter, lønn, lån, skatt etc.… (Vi må tenke kreativt og overføringsverdi som jeg ser det) Anvende digitale verktøy: Viktig å lære elevene kildekritikk Se på de digitale verktøy som supplement til lærebøkene At elevene får mulighet for å prøve å feile i anvendelsen av digitale verktøy Enkle å lære, eller kraftfulle for at elevene skal være motivert for å bruke de Viktig å jobbe med digitale verktøy som også kan anvendes utenfor klasserommet

7 Lese: På den ene skolen fikk jeg ikke inntrykk av at det å lese var noe de jobbet bevisst med: ”Elevene har jo norsk og det er et ganske stort fag. Det er mest der de leser. De leser ikke høyt for oss” ”Elevene blir oppfordret til å lese, men vi er mest interessert i at de lærer det de skal og vi opplærer de til å finne ut ting selv” Hadde de elever med lesevansker så fantes der lydbøker og noen hvor der var bilde i tillegg På den andre skolen sa lektor: ”Jeg er nok litt konservativ, men elevene mine har leselektier. Jeg merker fort hvis de ikke har lest og forteller de at det ikke er akseptabelt” Elevene leste ofte høyt Faguttrykk ble gjentatt ofte og snakket mye om Viktig at elevene satte seg inn i nye faguttrykk og diagnoser når de var ute i prosjekt til fordypning Viktig å kunne lese dokumentasjonen på de steder elevene kom som lærlinger Viktig å lese for å kunne holde seg faglig oppdatert (lese og forstå faglitteratur) Viktig å kunne sette seg inn i nye diagnoser og faguttrykk Skole Bedrift

8 Skrive: Funn ved intervjuene: Anvende logg i prosjekt til fordypning og her skrive i et faglig språk Skrive refleksjonsnotat Skrive rapport under veileders ansvar når de var ute i prosjekt til fordypning Samarbeide med norsklæreren Det som ble nevnt i intervjuene i forbindelse med å skrive var: Dokumenterer forsvarlig helsehjelp Lage pleieplaner Lage kostplaner Skole Bedrift

9 Muntlige ferdigheter:
Øve seg på å gi muntlig rapport til veilederen når de var ute i prosjekt til fordypning Øve seg i å anvende et faglig språk Rollespill Gjennomgang av tema på klassen før rollespill ”Kommunikasjon er yrkets viktigste redskap” Viktig å kunne kommunisere med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer Snakke med flere samtidig Kunne begrunne det de gjør som elever/lærlinge Ta telefonen Klare fagprøven Skole Bedrift

10 Regne: Begge lektorene opplevde å jobbe lite med regning
Måle drikke og diurese Måle blodtrykk, puls og respirasjon Ta mål til TED-strømper (= støttestrømper) Beregne innhold i et måltid i forhold til en diagnose (for eksempel diabetes) Måle og følge med på drikke og diurese Beregne væskeinnhold i et måltid Følge med på vekt Beregne mengder i en kostplan Medikamentkurs ble nevnt begge steder og her var det viktig at elevene hadde regneferdigheter i forhold til å kunne følge med på antall tabletter en pasient/bruker fikk og at de kunne helde opp riktig mengde flytende medikament om det var nødvendig Se over egen turnus Følge med på lønnen Skole Bedrift

11 Digitale ferdigheter:
IT´s learning Elevenes mapper for innleveringer av oppgaver etc… var på nett Informasjon til elevene om det der ble jobbet med ble lagt ut til elevene på nettet så de kunne holde seg oppdatert selv om de var syke Den ene skolen hadde tidligere hatt samme dokumentasjonsprogram som kommunen anvendte men dette falt ut da lektoren som jobbet med det ble syk Den samme skolen og lektoren jobbet nå for at få programmet PPS (=praktiske prosedyrer i sykepleie) som kommunen nylig hadde innkjøpt Lektor var selv ”superbruker” Elevene la inn videoklipp av rollespill i mappene sine Den ene lektoren kommenterte elevenes oppgaver digitalt. Den andre ville gjerne at elevene skrev ut oppgavene så de kunne kommenteres for hånd. Elektronisk dokumentasjonssystem Prosedyrebøker på nettet Finne fagartikler på nettet Anvende IPLOS Avsluttende kommenterer den ene fagansvarlige at hun opplever elevene som dårlig forberedt til de oppgaver de skal jobbe med som helsefagarbeiderlærlingen når de kommer fra Vg2 Skole Bedrift

12 Min undervisning Henviser til vedlegg til prosjektrapporten min
Tidsklemme da jeg valgte å jobbe med alle de grunnleggende ferdigheter Kunne ha fokusert på en av de grunnleggende ferdigheter men traff et bevisst valg

13 Veien videre… Viktig å jobbe videre etter prosjektet er avsluttet, da flere vil kunne trenge veiledning i forhold til de grunnleggende ferdigheter også i fremtiden Wiki-side:


Laste ned ppt "Grunnleggende ferdigheter innen helse- og sosialfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google