Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konjunkturseminar juni 2013 18.03.2013. •Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen •Detaljhandelsprognoser v/ direktør Harald Jachwitz Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konjunkturseminar juni 2013 18.03.2013. •Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen •Detaljhandelsprognoser v/ direktør Harald Jachwitz Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konjunkturseminar juni 2013 18.03.2013

2 •Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen •Detaljhandelsprognoser v/ direktør Harald Jachwitz Andersen Agenda 18.03.2013

3 Fra noen få skyer i horisonten til… 18.03.2013

4 •Konkurstakten all time high •Arbeidsledigheten er på vei opp, sysselsettingen på vei ned •Avkjøling i boligmarkedet •Kapitaltørke for små og mellomstore bedrifter •Forventningene nedjusteres i alle næringer Nå bremser det opp ! 18.03.2013

5 •Konkursraten høyere enn under de svake konjunkturene mot slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet •Konkursraten opp 50 % det siste året Andelen konkurser i varehandelen har aldri vært høyere 18.03.2013 Kilde: SSB. 2013: Virke-anslag basert på utviklingen i 1. kvartal Detaljhandel i alt. Åpnede konkurser i prosent av antall foretak 2006 - 2013

6 •Trygg på egen jobbsituasjon framover –Andelen «mer trygg» og «mindre trygg» (enn for tre måneder siden) er lave og om lag like (12-15%) –Ingen forskjell på ansatte i privat og offentlig sektor •Noe mer bekymret for egen økonomisk situasjon fremover –21% er «mer bekymret» nå enn for tre måneder siden, mens 12% er mindre bekymret •Virksomhetene også mer positive enn negative. –Flere forventer økt omsetning og bedre resultater Kilde: Norstat-undersøkelse gjennomført i uke 24 for Virke. Nordmenn ennå ikke bekymret 18.03.2013

7 •Vi går tyngre tider i møte – dette handler ikke bare om en ettermiddagsbyge •Det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss til økonomisk ruskevær er å øke vår omstillingsevne –Produktivitetsveksten bremset opp allerede i 2005 –Ingen vilje til politisk endring så langt •Nok prat om gårsdagens solskinnshistorier – vi trenger politisk handling nå –Vi trenger tiltak som virker på både kort og lang sikt – ellers blir det verre  Mer fleksible arbeidsmarkedsreguleringer  Kompetanse……  Forserte investeringer i samferdsel og innovasjon/FoU  Vekstfremmende skattetiltak og styrking av tilgangen på kapital Nå må det skje noe! 18.03.2013

8 Få ut den forbanna… 18.03.2013

9 1.Gi bånn gass på samferdsel – mange lønnsomme prosjekter står i kø 2.Innfør skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg - kr 30.000 3.Lett på kapitalkravene til bankenes utlån til smb 4.Fjern formuesskatten 5.Øk adgangen til midlertidige ansettelser 6.Innfør mer fleksible arbeidstidsordninger 7.Sats på den kompetanse arbeidslivet trenger - ikke ta en spansk en! 8.Utvid SkatteFunn til å gjelde alle former for innovasjon Virkes tiltak 18.03.2013

10 •Gi bånn gass på samferdsel – mange lønnsomme prosjekter står i kø –Skaper arbeidsplasser (kortsiktig gevinst) –Effektiviserer næringsliv og hverdagsliv (langsiktig gevinst) •Innfør skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg - kr 30.000 –Gir økt sysselsetting og mindre svart arbeid •Redd småbedriftene fra kapitaltørke –Lette på kapitalkravene til bankenes utlån til smb –Fjerne formuesskatten •Reformer arbeidsmiljøloven –Økt adgang til midlertidige ansettelser –Fleksible arbeidstidsordninger •Sats på den kompetanse arbeidslivet trenger –Ikke ta en spansk en! –Mester, ikke bare master •Utvid SkatteFunn –SkatteFunn er det viktigste virkemiddelet men treffer ikke godt nok næringslivets innovasjon Virkes tiltak 18.03.2013

11 •Detaljhandelsprognoser v/ direktør Harald Jachwitz Andersen Agenda 18.03.2013

12 Varehandelen er Norges største sysselsetter 18.03.2013 •Norsk varehandel sysselsetter nærmere 365 000 personer •Omsatte for over 1 385 milliarder kroner i 2011 •Bidro med verdiskaping 1) på over 54 mrd. •Detaljhandelen er et av våre viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi 1) Driftsresultat Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB Husholdningenes konsum av varer mill. kroner Konsum mill kr

13 •Samlet sett under 1% vekst (pr april) •Sko (-12%) og byggevare (-6%) trekker særlig ned •Ingen bransjer har gjort det særlig sprekt, men sport (+4%) og el.hushold (+4%) har gjort det best •Netthandelen vokser trolig raskt Svak utvikling hittil i år 18.03.2013

14 Høy sparerate – forbrukerne holder igjen 18.03.2013 Sparerate (%) Disponibel inntekt Kilde: SSB Utvikling i disponibel inntekt og sparerate 1998 - 2012 Fortsatt høy sparerate 8,5%

15 Været påvirker enkeltbransjer 18.03.2013 Avvik fra normaltemperatur Kilde: Met.no, Statistisk sentralbyrå (DOI) Byggevare + 20,5% (+17,1%) *) Butikkhandel med blomster: + 30,3% Byggevare: - 18,5% (– 6,2%) *) Butikkhandel blomster/planter: -15,8% •Kald start på året påvirker spesielt byggevarebransjen ved at prosjekter utsettes (tele i bakken mm) •I fjor var de første månedene på året varmere enn normalt og bidro til å trekke opp byggevareomsetningen (+ 17% i mars ift året før) •Mars i år godt under normalen og trekker byggevareomsetningen ned (-6% i mars ift året før) Avvik fra normaltemperatur, jan – mai, 2010 - 2013 *) Virkedagsjustert i parentes

16 Arbeidsledigheten tenderer opp - antall sysselsatte ned 18.03.2013 Kilde: SSB Antall arbeidsledige (15-74 år), sesongjustert - 1 000 personer *) inkl. motorvognreparasjoner Antall sysselsatte (15-74 år) - 1 000 personer

17 •Bruktboligprisene opp 0,1 prosent fra april til mai i år*), omsetning dempet og omsetningstid opp •Bankene strammer mer til i utlånspraksis ift norske husholdninger Utflating i boligmarkedet? 18.03.2013 Utflating? Igangsetting har falt *) Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening

18 Vi shopper stadig mer i utlandet – utlendingene er ikke like ivrige i Norge 18.03.2013 Økt reiseaktivitet gir økt konsum – og særlig til utlandet (faste priser) Mrd. kroner 72 mrd. kr. 25 mrd. kr. Gap 2012: 47 mrd. kr Kilde: SSB + 126% på 10 år + 28% på 10 år •Forskjell i økonomisk utvikling setter sitt preg på konsumet •Nordmenns konsum i utlandet mer enn doblet på 10 år, utlendingers konsum opp 30% i samme periode •Stadig større andel av nordmenns ferieforbruk går til utlandet (75% i 2012 mot 60% i 2002) •«Handelsbalansen» blir stadig skjevere: -Vi har i 2012 et gap på 47 mrd. kroner

19 •Banklånfinansieringen har falt jevnt og trutt siden januar 2012 •De store virksomhetene kompenserer med å ta opp obligasjonslån Økt kapitalkrav i bankene – påvirker små og mellomstore virksomheter mest! 18.03.2013 Finansiering av norske bedrifter (endring i utestående volum, base = 100) Obligasjonsmarkedet er ikke for det brede lag av virksomheter MEN 90% av norske bedrifter har under 10 ansatte Kilde: DNB Den muligheten har ikke det brede lag av norske bedrifter!

20 Konkursrekord 18.03.2013 Kilde: Brønnøysundregistrene +41% +36% Antall konkurser •Både antall konkurser og rate er på vei opp •Antall konkurser opp med 40 % i perioden jan-mai 2013 sammenlignet med foregående år *) •Enkeltbransjer: -Økning på 41% innen klær -Små sportsbutikker sliter pga bransjerestrukturering -Kioskhandel fortsetter fallende trend Utvikling antall konkurser for utvalgte detaljhandelsbransjer *) Samlet for de utvalgte detaljhandelsbransjer som Virke kommenterer ifm konjunkturseminar

21 •Handelen flyttes fra butikk på nett – forbrukerne handler stadig mer fra utenlandske nettbutikker •Alle som driver med salg av varer og/ eller tjenester berøres –Bidrar til redusert butikkomsetning og økt konkursrate i utsatte bransjer •Svakhet med ved dagens statistikk –Estimat på netthandelens størrelse varierer fra 13 – 22 mrd (ulike definisjoner og ulike målemetode) •Vi trenger bedre faktagrunnlag ! Økt fokus på e-handel 18.03.2013 •Måler forbrukernes e-handel med varer og utvalgte tjenester •Skal hjelpe virksomheter til bedre navigering i det digitale landskapet •Fange opp utviklingstrekk og trender i forbrukeratferd ifm netthandel •Skal gi det beste anslag på forbrukernes e-handel målt i kroner -105 kategorier -Norge/utland -Forskjeller i demografiske variabler •Lanseres 18 september! Virke etablerer i samarbeid med TNS Gallup: Norsk eHandelsbarometer

22 NEDJUSTERES •Byggevarer –Temperaturer under normalen har bidratt til redusert byggeaktivitet –Jevnt over lavere aktivitet enn aktørene selv har ventet så langt i år –Lite trolig at bransjen klarer å hente inn tapt omsetning i løpet av året, men vi venter forløp som i fjor herfra og ut året –Ledigheten øker mest i bygg og anlegg, og siden september i fjor har det vært en økning i ledigheten – indikerer lavere vekst •Sko –Sport og klesbutikkene stjeler markedsandeler fra skobutikkene –Kald vår bidro til at forbrukerne utsatte skohandelen for vår/sommermånedene, –vanskelig å ta igjen tapt omsetning •Bredt vareutvalg –Noe lavere etableringstakt av nye butikker trekker vår prognose svakt ned –Dog er den nye aktøren Rusta på vei inn i det norske markedet, men får ikke effekt før i 2014 Hvordan påvirkes enkeltbransjene (1 av 2) 18.03.2013

23 Hvordan påvirkes enkeltbransjene (2 av 2) 18.03.2013 OPPJUSTERES •Sport –De store varehusene fortsetter veksten, delvis på bekostning av de små –Fjorårets etableringer av stormarkeder på høstparten i fjor får full effekt i år samt at det etableres flere i år •Elektro, Radio, TV –Hvitevarer, nettbrett og smarttelefoner vokser, avtakende omsetningsfall innen lyd og bilde, samt foto –Fortsatt fokus på oppussing og strøm på hytta bidrar til hvitevarevekst –Vi vil ofte ha flaggskipmodeller og betaler deretter –Økt priskonkurranse mellom aktørene synliggjort i mediekampanjer Bidrar i sum til en nedjustering av vekstforventninger til detaljhandel i alt

24 Reviderte prognoser for detaljhandelen 2013 - 3 bransjer nedjustert, 2 bransjer oppjustert 18.03.2013 -1% +1% -1% -3% -0,5% +1% Prognoser for utvalgte detaljhandelsbransjer Detaljhandel i alt nedjustert fra 3,5% til 3,0% Risiko begge veier – men kanskje mest på nedsiden


Laste ned ppt "Konjunkturseminar juni 2013 18.03.2013. •Det store bildet! v/ adm. dir. Vibeke Hammer Madsen •Detaljhandelsprognoser v/ direktør Harald Jachwitz Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google