Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 Foreløpig rapport fra TBU, 19. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 Foreløpig rapport fra TBU, 19. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 Foreløpig rapport fra TBU, 19. februar 2010

2 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Innholdet i TBU-rapportene  Hovedpunkter i den foreløpige rapporten –Lønnsutviklingen i 2009 –Prisutviklingen – inkl. KPI-anslag for 2010 –Industriens konkurranseevne –Inntektsutviklingen i husholdningene –Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi  Oppdatering i mars 2010, med –Mer fullstendig lønnsstatistikk for 2009 –Lønnsutviklingen for kvinner og menn –Mer om lederlønninger  NOU  Oppsummering etter inntektsoppgjørene i juni 2010

3 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Lønnsveksten  Gjennomsnittlig lønnsvekst i 2009: 4,1 pst –Klar nedgang fra året før (6,3 pst)  Strukturendringer (avgang og nytilsettinger) preger tallene –Blant annet for HSH- Varehandel  Bonusfesten i finansnæringen over – for denne gang  Forholdsvis høy lønnsvekst i stat og kommune Årslønnsvekst 2008-2009 for noen hovedområder. Prosent

4 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Lederlønn Administrerende direktører Ledere av små foretak Forretningsmessig tjenesteyting12,00,9 Finanstjenester-17,6-10,6 Industri5,0-1,1 Varehandel-5,93,6 Bygg- og anlegg0,7-0,9 Olje- og gassutvinning og bergverk4,7- Årslønnsvekst 2008-2009 for ledere i enkelte næringer. Prosent

5 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Lønnsoverhenget til 2010  Overhenget til 2010 er anslått til 1¼ prosent for alle grupper under ett –Klart lavere enn gjennomsnittet de tre siste årene (2,1 prosent)  Lavest i staten Overhenget til 2010 for utvalgte sektorer (prosent): Lønnsoverheng: forholdet mellom lønnsnivået ved utgangen av året og gjennomsnittet over året Industri, arbeidere¾ Industri, funksj.1½ Finansnæringen1 Varehandel, HSH ¾ Staten½ Kommunene1 20102009

6 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utsiktene for inflasjonen i 2010  Konsumprisene økte med 2,1 pst. i 2009 –KPI-JAE steg med 2,6 pst  Utvalget anslår en vekst i KPI på 1½-2 prosent fra 2009 til 2010 –Økte elektrisitetspriser –Mens importert prisstigning/valutakurs trekker ned Vekst i konsumpriser, KPI og KPI-JAE. Prosentvis vekst fra samme kvartal året før

7 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Husholdningenes inntekter  Sterk vekst i disponibel realinntekt i 2009, trass i finanskrisen –Lave renter trakk inntektsveksten opp –Inntektsveksten slo ut i sparing, ikke konsum  Reallønn etter skatt økte i gjennomsnitt med 2,1 prosent fra 2008 til 2009  Minstepensjonen økte reelt med over 5,7 og 6 prosent i 2009 for hhv. enslige og pensjonistektepar Vekst i husholdningenes disponible realinntekt. Prosentvis endring fra året før

8 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Konkurranseevnen I  Den kostnadsmessige konkurranseevnen har svekket seg betydelig over tid –Norske lønninger har vokst kraftigere enn hos handelspartnerne –I tillegg har NOK over tid styrket seg  Forbedringen fra 2008 til 2009 skyldes at kronen svekket seg under finanskrisen Relative timelønnskostnader i industrien. 1995=100

9 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Lønnskostnader per timeverk i norsk industri i forhold til handelspartnerne. 2009. Handelspartnerne =100.  Gjennomsnittlige timelønnskostnader i industrien 23 prosent høyere enn hos handelspartnerne –For arbeidere er forskjellen anslått til 46 prosent Konkurranseevnen II

10 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Relativ utvikling i bruttoprodukt pr. timeverk i industrien, faste og løpende priser. Indeks 1999=100.  Noe svakere utvikling i produktiviteten i norsk industri ift handelspartnere  Men motsvares av høyere prisvekst på våre produkter Konkurranseevnen III

11 TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Hovedpunkter i rapporten  Lønnsveksten er dempet i forhold til de siste årene –Vel 4 prosent i gjennomsnitt –Finanskrise og strukturendringer preger tallene  Utvalget anslår en vekst i konsumprisene fra 2009 til 2010 i området 1½-2 prosent  Makroøkonomiske utsikter: –Krisen er over, men –fortsatt usikkerhet internasjonalt


Laste ned ppt "TBU Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 Foreløpig rapport fra TBU, 19. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google