Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA- avtalen 2010-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA- avtalen 2010-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA- avtalen

2 KRAV OG FOKUS Stiller større krav til alle parter.
IA avtalen er en partsavtale der vi er en av partene. Tillitsvalgte en viktig rolle Økt fokus på tilrettelegging og forebygging. Tidlig innsats Minst to IA møter pr. år Sykemelder sin rolle

3 Sykemelding Aktiv sykemelding utgår Gradert sykemelding hovedregel.
Fokus på restarbeidsevne. Før sykemelding skal det sjekkes ut mulighet for tilrettelegging.

4 Tilretteleggingstilskudd
Del C- sykemeldingblankett: - Bedre dialog mellom lege og arb.taker om tilretteleggingsmuligheter Skal underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker.

5 Vilkår og ytelser i NAV:
Arbeidsavklaringspenger (AAP) erstatter rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uføre og attføring (yrkesrettet).

6 Fullmakt og ansvar: Arbeidsgiver har en oppfølgings-og tilretteleggingsplikt. Arbeidstakere som merker tegn til redusert arbeidsevne har plikt til å ta dette opp med leder, gi opplysninger om egen funksjonsevne og bidra til å tilrettelegge arbeidet blir utredet og iverksatt. Tillitsvalgt og verneombud medvirker

7 Oppfølgingsplan: Skal utarbeides innen 6 uker.
Skal oversendes NAV på forespørsel Planen skal inneholde : - Funksjonsvurdering - Forhold i arbeidssituasjonen som bør endres (tilrettelegging, andre tiltak) - Behov for videre avklaring, hjelp fra andre - Hvem gjør hva - Tidsfrister, tidspunkt for videre oppfølging - Underskrift arbeidsgiver og arbeidstaker

8 12-ukers møtet: Arbeidsgiver får en ny plikt til å innkalle arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten til et dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest etter 6 uker. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøte til NAV. Møtet skal holdes dersom: - Arbeidstaker ikke er i arbeidsaktivitet det av helsemessige/medisinske grunner lar seg gjennomføre Arbeidsmiljøavdelingen skal delta!! NB! Dialogmøte 2 etter 6 mnd.!!

9


Laste ned ppt "IA- avtalen 2010-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google