Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta"— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta
Norsk Gassforum - Gassbusseminar Gardemoen 7. november 2007

2 Litt om Tide Buss.. En del av Tide ASA: Tide Buss AS omfatter også
-Tide Buss AS, Tide Sjø AS og Tide Reiser AS Tide Buss AS omfatter også Tide Buss Haugesund AS Tide Verksted AS

3 Litt om Tide Buss.. 1850 sjåfører, - 80 for lite….. 950 busser
6000 ruteturer hver dag 40 mill. kilometer i året… 35 mill. reiser i året… kunder en normal hverdag Omsetning kr 1,5 milliard

4 Tide Buss har nærmere 100 naturgassbusser….

5 81 naturgassbusser går i Bergensområdet

6 16 naturgassbusser på Haugalandet

7 Begynnelsen.., det startet i 1995 !
Initiativet tatt av daværende Bergen Sporvei, Pan Trafikk og Vest Trafikk, alle i dag en del av Tide Buss AS. 15.november 1995 søkte man om tilskudd fra statlige midler til å sette i drift naturgassbusser. Søknaden fikk gjennomslag, og resulterte i at både staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune senere bidro med betydelige og avgjørende midler for å realisere prosjektet.

8 Begynnelsen, forts.. Nødvendige politiske vedtak ble fattet i Hordaland Fylke og Bergen kommune. Tilsvarende styrevedtak ble fattet i buss-selskapene. 10.juni1998 ble det undertegnet avtale om å gjennomføre gassbussprosjektet med; 3 fyllestasjoner 80 busser. Høsten 1998 ble et prøveprosjekt med naturgassbusser gjennomført. En Volvo B10M og en Mercedes Benz O405NLG ble da prøvet ut i ordinær trafikk. En vellykket prøvedrift medførte at prosjektet gasset videre……

9 Begynnelsen, forts.. . Detaljprosjekteringen startet i november 1998.
Fra busselskapene var da følgende forutsetninger lagt til grunn: 500 km rekkevidde mellom hver tanking Tankkapasitet pr buss = 1428 liter ( 7 tanker) Fylletid for 50 % av bussene = 3 timer Fylletid for resten av bussene = 5 timer 2 fyllestasjoner, i Åsane og på Straume

10 Spleiselag ga suksess…
Et velfungerende spleiselag har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet i Bergen og Hordaland: Staten Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Gasnor ( Naturgass Vest) HSD Buss ( Tide Buss i dag) Gaia Trafikk ( Tide Buss i dag ) Totalt er ca 75 mill. offentlige kroner tilført prosjektet pr. dato. I tillegg har busselskapene investert nærmere 140 mill. kroner i nye naturgassbusser.

11 Første milepæl – 7 år siden !
31. mars 2000 åpnet første fylleanlegg for naturgass til busser på Nyborg i Åsane Anlegget var av typen ”langsomtfyllende” og hadde kapasitet til 36 busser… Som det første av sitt slag og sin størrelse i Norge, fikk det selvsagt berettiget oppmerksomhet……

12 Enda en fyllestasjon…. I starten ble naturgassbussene til HSD Buss tanket ved Gaias anlegg i Åsane. Senere fikk HSD Buss sitt eget fylleanlegg ved avdelingen på Straume ( Sotra ).

13 11 år etter initiativet.., tredje fyllestasjon på plass.., -og i mål !?
18. april 2006 ble den tredje fyllestasjonen for gassbusser åpnet på Mannsverk Anlegget er basert på LCNG, har kapasitet til 23 busser og er det første av sitt slag i Norge. Prosjektet i Bergen og Hordaland var nå fullført slik det opprinnelig var omsøkt 80 naturgassbusser 3 fyllestasjoner

14 Anbud på Haugalandet i 2005…
Haugaland Buss startet 1. januar 2006 opp en 5-års kontrakt på Haugalandet. Anbudet omfattet ca 100 busser, hvorav 16 var naturgassbusser. Her fantes det allerede en fyllestasjon…

15 Erfaringer, -etter snart 8 år med gass….
Bussene har fungert bra, forutsetningene tatt i betraktning ! Verken kunder eller sjåførene har gitt uttrykk for negativitet, ei heller det motsatte… Mulig vi har markedsført gassbussene for lite ? De eldste bussene er nå 7,5 år, og har kjørt mellom km. Det gir et årlig gjennomsnitt på km. I forhold til de linjene gassbussene benyttes på er vi tilfreds med dette. En kritisk faktor i gassbussdriften har vært og er vedlikeholdet En gassbuss krever mer vedlikehold enn en dieselbuss !

16 Våre erfaringer forts…
Fordeler: Ny teknologi, likevel bedre enn forventet ( fryktet..). Raskere akselerasjon ved oppstart fra holdeplass og lyskryss. Vesentlig mer stillegående enn dieselbuss. Oppleves som mindre forurensende enn dieselbusser. Kundene er fornøyde. Bruken av gass oppleves ikke som noe problem internt hos oss ( det var og er fortsatt en del myter om gass…).

17 Våre erfaringer forts…
Ulemper: Litt mindre trekkraft enn dieselbuss i bratte motbakker Dyrere i innkjøp enn dieselbuss Trenger hyppigere vedlikehold, og gir derved dyrere vedlikehold enn en dieselbuss Noe dårligere driftsstabilitet enn dieselbussene Er sårbar for variasjoner i gasskvaliteten Avhengig av at Gasnor’s fylleanlegg fungerer til enhver tid ( Vi kan ikke kjøre på nærmeste bensinstasjon, ennå i alle fall ….)

18 Vedlikeholdet…. Tidligere Gaia valgte ved oppstarten i 2000 å bygge opp egen kompetanse for vedlikeholdet av gassbussene. Tidligere HSD Buss valgte å inngå serviceavtale med leverandør På Haugalandet har vi også også serviceavtale for gassbussene Våre erfaringer tilsier at man som operatør; bør ha en viss egenkompetanse på vedlikehold – dette sikrer nødvendig prioritering, samt fleksibiliteten til å kunne vurdere andre leverandører av bl.a. reservedeler. Har vært viktig at vi har hatt to fagmiljøer på verkstedssiden som har kunnet utfordre hverandre – dette har både Tide og leverandøren nytt godt av. Får et større eierskap, jo mer kunnskap man har om produktet, samt at det gir ekstra motivasjon at dette er en kompetanse som så mange andre ikke har.

19 Økonomien i prosjektet
Utover investeringstilskuddene, fikk vi de 4 første driftsårene 20 øre/km i driftstilskudd for å dekke ekstra drifts- og vedlikeholdskostnader ved gassbussdriften P.t. gis ikke slikt tilskudd. Avtale om kjøp av gass fra Gasnor har sikret oss til enhver tid at vi får en pris på naturgass som er lavere eller lik tilsvarende dieseldrift. P.t. er gassprisen slik at det er billigere å kjøre på naturgass enn på diesel. Likevel er situasjonen slik at Tide Buss i dag selv må bære de ekstra driftskostnader gassbussdriften medfører. Miljøtiltak koster… og Tide Buss skal drive miljøvennlig kollektivtransport !

20 Miljøgevinstene ? De 81 gassbussene som nå går i Bergen og Hordaland erstatter 18 år gamle dieselbusser, og miljøgevinstene er derfor udiskutable. De 16 gassbussene på Haugalandet erstattet også gamle dieselbusser…. Graden av miljøgevinst i forhold til helt nye dieselbusser kan sikkert diskuteres, men er etter min oppfatning en avsporing av miljødebatten. Gassbussprosjektet har resultert i mindre forurensing av NOx, svovel, partikler og ikke minst støy. De fleste opplever naturgassbussene som vesentlig mer miljøvennlig enn dieselbusser

21 Miljøgevinstene ? Rolf Hagman ved TØI besøkte oss ( tidl. Gaia ) høsten 2005 og fikk opplysninger om gassbussdriften vår. Jeg gjengir her deler av hans tilbakemelding til oss: …..”Jeg regnet med dine tall ut at gassbussene i Bergen i gjennomsnitt bruker 19 % mer energi enn dieselbussene, og at gassbussene gir en reduksjon av CO2 utslipp med 7 %. Dette er gode tall som viser at dere har relativt sett effektive gassbusser, og at gassbussene i Bergen har en positiv klimaeffekt med tanke på CO2 !”…….

22 Hydrogen…..? Ja, når ( og dersom..) det kommer hydrogenbusser, er det helt sikkert en god løsning. Mens vi venter, vil naturgassbusser være et godt alternativ. Naturgassmotoren er ennå i en tidlig utviklingsfase, og mange forbedringer vil komme Naturgassbusser vil derfor være aktuelle i enda år…. En mellomløsning kan være å blande inn hydrogen i naturgassen. Forsøk med 8-10 % innblandet hydrogen har vist positive resultater både på utslipp og ytelser. Tide Buss er positiv til å prøve ut dette, slik man alt har forsøkt i Sverige…..

23 Hva skjer fremover ? Ingen konkrete planer om utvidet gassbussdrift i Bergen og Hordaland, men vi lever i håpet… Nye anbud i Hordaland i januar 2008 kan gi flere gassbusser.. Anbudsrunden i Rogaland våren 2007 ga ytterligere 35 gassbusser som skal i drift fra 1. januar 2008 Hovedutfordringen er nok uansett økonomien, og da finansieringen av gassbusser og fyllestasjoner. Bruk av biogass i dagens busser er svært interessant ! Har noen denne gassen ? Innblanding av hydrogen er også en mulighet vi håper kommer ! Tide Buss er uansett klar, vi har; gassen infrastrukturen kompetansen og ikke minst viljen Vi ser gjerne flere gassbusser til beste for miljøet !


Laste ned ppt "TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google