Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veilederkorpset - Eide kommune Trondheim 06.06.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veilederkorpset - Eide kommune Trondheim 06.06.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veilederkorpset - Eide kommune Trondheim 06.06.2013

2 Historikk 2009: Svake resultater fra nasjonale prøver Evaluering av oppvekstsektoren. Ønske om ekstern evaluering. Høsten 2010: Evaluering fra «Ressurssenter for omstilling i kommunene» (RO) Våren 2011: Oppstart av utviklingsprosjekt «Utvikling av oppvekstsektoren i Eide kommune» Høsten 2011: Veilederkorpset inn i utviklingsprosjektet

3 Rådmannens grep Interesse og forankring Strukturelle endringer: Fagsjef oppvekst Endret fra pedagogisk rådgiver Fast medlem i strategisk ledergruppe Ny stillingsbeskrivelse og leder av ledermøte oppvekst Endret behandling av tilstandsrapporten Kompetanseplan Skolebasert vurdering. Refleksjon.

4 Behandling av Tilstandsrapporten 2012/13 1.Skisse utarbeidet av ledergruppe oppvekst 2.Dialogmøte «Dialog for læring» 3.Behandles i Eide formannskap 4.Godkjennes av Eide kommunestyre 20. juni. 5.Etterarbeid i komité for oppvekst og kultur 6.Etterarbeid i ledergruppe oppvekst

5 «Utvikling av oppvekstsektoren» Mål: «Elevene skal få et likeverdig og godt opplæringstilbud uavhengig av hvilken barnehage eller skole de tilhører.»

6 «Utvikling av oppvekstsektoren» StyringsgruppeFellesmøtet Prosjektgrupp e 1 Arbeidsgruppe 1 Prosjektgrupp e 2 Prosjektgrupp e 3

7 «Utvikling av oppvekstsektoren» Styrking av det ordinære: Sikre gode overganger Samhandlingskultur –tverrfaglighet PPT, Helsestasjon, Barnevern, Folkehelsekoordinator Ledelse for læring Vurdering for læring

8 «Utvikling av oppvekstsektoren» Foreldremedvirkning. Jevnlig drøfting med SU og FAU Politisk medvirkning Statusmøte med komité for oppvekst og kultur Dialogmøter Tema ordinær undervisning – spesialundervisning Tilstandsrapporten.

9 Skoleeiers syn på Veilederkorpset sitt bidrag: Veiledet skolelederne SWOT – om Eideskolen Forventingsanalyse - rolleavklaringer Rådmann Rektor Fagsjef

10 Arbeidsform Organisering av veiledergruppen Besøk i kommunene. Telefon- mailkontakt i perioden mellom veilederbesøkene.

11 Innholdet i veiledningen Skolene: Rammene gitt ut fra RO-rapporten. Veilede skolene ut i fra den enkelte skoles ønske om og behov for veiledning innenfor disse rammene / satsningsområdene. Har vært lagt stor vekt på skolelederrollen og veiledning i forhold til å identifisere behov og sette mål finne løsninger og planlegge tiltak implementering av tiltak evaluere

12 Innholdet i veiledningen Skoleeier: Rammene gitt ut fra RO-rapporten. - Rolle- og forventningsavklaring mellom nivåene innenfor skolesektoren - Gjøre hverandre gode – ”Godmappa” til Marit Breivik

13 For å oppnå resultater gjennom veiledning, er relasjonsbygging ”stikk-kontakten” for å få til refleksjon og handling!!

14 Eide barneskole 220 elever 30 ansatte 70 barn på SFO

15 Tiltak Innført ped.tid hver mandag Klassevandring Klasseledelse – «ledelse for læring» Kveldsmøte for lærere og assistenter Organisasjons- og ståstedsanalyse

16 Resultater Sykefraværet gått ned fra 14 - 6 % (1.kvartal 2012 - 1.kvartal 2013) Medarbeiderundersøkelsen Gode resultater på nasjonale prøver i lesing.

17 Veien videre Lesing i alle fag. Kollegalæring Klassevandring fortsetter

18 Positive tanker om Veilederkorpset Positive tanker om Veilederkorpset

19 Kontaktinformasjon: Kim Atle Kvalvåg Fagsjef oppvekst Tlf: 71 29 91 30 kimatle.kvalvag@eide.kommune.no


Laste ned ppt "Veilederkorpset - Eide kommune Trondheim 06.06.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google