Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008

2 Utviklingen innenfor instituttsektoren uFra forskerhotel til institusjoner med institusjonelt ansvar

3 Disposisjon uPrinsipielle og ideelle implikasjoner uImplementering og bestrebelser uHva (mis) lykkes vi med?

4 Finansieringen av forskning en viktig drivkraft uInstituttsektoren mottar grunnbevilgning: fordrer institusjonell forvaltning av midlene uStore utlysninger: krever samarbeid mellom flere forskere og ofte mellom institusjoner uFlere etterspør og finansierer forskning: krever prioritering institusjonelt av hvilke oppdrag man tar på seg uRask endringstakt i forskningspolitikken: krever en strategisk ledelse

5 Konsekvenser for forskerne uRisikoen ved å være arbeidstaker blir mindre uAnsvar for felles virksomhet blir større: i form av prosjektakkvisisjon og i form av krav om å inngå i og bidra til en overordnet strategi

6 Konsekvenser for ledelse og organisering – eksternt uOrientere seg om og å prioritere mellom finansieringskilder uIdentifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere uHåndheve integritet og faglig uavhengighet uMarkere institusjonen

7 Konsekvenser for ledelse og organisering – internt uStyringssignaler internt må være avstemt insentiver og styringssignaler institusjonen er underlagt eksternt uEksterne rammebetingelser må fortolkes og implementeres på en måte som gir eierskap blant de ansatte uInstitusjonen må bygge/opprettholde en identifiserbar profil: faglig og/eller tematisk uDet må bygges en kultur som understøtter faglige enkeltprestasjoner som samtidig inngår i et kollektivt/institusjonelt prosjekt uAdministrative rutiner må ivareta eksterne krav til rapportering og forvaltning uPersonalpolitikken må være i overensstemmelse med regler og normer i arbeidslivet forøvrig

8 Fra fjorårets presentasjon av utfordringer uÅ identifisere utfordringer er viktig for å overleve uMen: Spørsmålet om hvordan vi kan overleve: må ikke overskygge spørsmålet om hvorfor! Formål Instituttets formål er å fremme samfunnsvitenskapelig forskning. Dette innbefatter å: Drive forskning vedrørende samfunnsmessige problemstillinger innenfor industri og arbeidsliv, samfunnsliv og politikk.

9 Hva forsøker vi å gjøre for å møte de eksterne kravene? 1 uOrientere seg om/prioritere mellom finansieringskilder: Både forskere og ledergruppen følger løpende med på utlysninger. uIdentifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere: et svært viktig punkt. Eksempler: Velferdsprogrammet, Virtuelt senter for frivillighetsforskning, IMER-utlysninger og AID

10 Hva forsøker vi å gjøre for å møte de eksterne kravene? 2 uHåndheve integritet og faglig uavhengighet: f.eks. gjennom å insistere på bruk av avtale for oppdragsforskning og egne vedtekter uMarkere institusjonen: en lang tradisjon ved ISF som ikke står i motsetning til markering skreddersydd aktuelle tema for forskningsoppdrag

11 Lykkes vi med å innfri de eksterne kravene? uOrientere seg om å prioritere mellom finansieringskilder uIdentifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere uHåndheve integritet og faglig uavhengighet uMarkere institusjonen

12 Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi og lykkes vi? uStyringssignaler internt må være avstemt insentivene institusjonen er underlagt eksternt: eksempel nytt finansieringssystem for grunnbevilgningen. Stiller krav både til disponering av grunnbevilgningen og til innrettingen av forskningsvirksomheten forøvrig. uEksterne rammebetingelser må fortolkes og implementeres på en måte som gir eierskap blant de ansatte: hvordan får vi til dette? Eks.: omlegging av FU, forskningsgruppene som fora for strategiske diskusjoner.

13 Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi? uInstitusjonen må bygge/opprettholde en identifiserbar profil: faglig og/eller tematisk: Eksempel: utvikling av strategiske satsinger. uDet må bygges en kultur som understøtter faglige enkeltprestasjoner som samtidig inngår i et kollektivt/institusjonelt prosjekt: økt vekt på samarbeid om søknader – innenfor gruppene men også etter matriseorganisasjonsprinsippet.

14 Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi? uAdministrative rutiner må ivareta eksterne krav til rapportering og forvaltning: arkiv, timeregnskap, prosjektstyring. uPersonalpolitikken må være i overensstemmelse med regler og normer i arbeidslivet forøvrig: tilsettingsrutiner, HMS, fysisk arbeidsmiljø (nye kantinemøbler!)


Laste ned ppt "Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google