Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Motivasjon – Mestring - Muligheter Ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010-2011) Torun Riise Stiklestad 25.10.2011

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Melding til Stortinget.. …med ny kurs for ungdomstrinnet 2

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Ulikheter mellom meldinger Meld. St. 18 • NOU Midtlyng fra 2007 • «fra vogge til grav» • Både skole og støttesystem • Behandles politisk med jevne mellomrom Meld. St. 22 • Ingen NOU • 8.-10- trinn • Skole • Har aldri hatt egen melding 3

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mange likheter • Understreker fellesskolen og fellesskapet • Fremhever tidlig innsats • Tett på – på alle nivå. Vurdering og tilbakemelding • Forventninger til elevene • Klasseledelse og grunnleggende ferdigheter • Opptatt av motivasjon og mestring 4

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Målgruppen • 190 000 elever • 476 ungdomsskoler • 716 kombinerte skoler • 23 800 lærere • Skoleledere, rådgivere m.fl. 5

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Prosess og aktører • ”Kristins time” • Foreldrestemmen • Nettbaserte panel • KS´skolefaglige nettverk • KS, Utdanningsforbundet m.fl. • Ingen NOU • ”Ung i Norge” • OECD 6

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bedre resultater 7

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utfordring: Matematikk - PISA Kilde: PISA 2009 8

9 Kunnskapsdepartementet Bedre læringsmiljø Kilde: Nova 2011 ”Enig” (helt+litt) ”Helt enig” 9

10 Kunnskapsdepartementet Bedre læringsmiljø Kilde: Nova 2011 10

11 Kunnskapsdepartementet Utfordring: Gjennomføring

12 Utfordring: Fallende motivasjon Kilde: Elevundersøkelsen 2010 12

13 13

14 Felles skole – variasjon • Fellesskole med økt mangfold og variasjon • Bredt læringssyn • Mer praktisk og relevant, variert og krevende • Flere valg for alle • Ikke tidlig spesialisering som stenger veier videre En moderne fellesskole styrker – Læring: Elevene bidrar til hverandres læring – Læringsmiljø: Elevene lærer å møte forskjellighet – Sosial utjevning: Alle møtes med høye forventninger 14

15 Motivasjon – Mestring – Muligheter gjennom… • Større valgfrihet • Mer variert, relevant og krevende 15

16 Innføring av valgfag • 1 ½ time valgfag i uka pr trinn (57 timer pr. trinn) • Gradvis innfasing 2012- 2014 • ½ time er ny tid, 1 time er omdisponering av eksisterende timer • Utvikling av 12-15 ulike valgfag 16

17 De første åtte valgfagene 1.Produksjon for sal og scene – elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video. 2.Produksjon av informasjon – elevene skal lage og drifte en nettbasert skoleavis. 3.Produksjon av varer og tjenester – elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester. 4.Fysisk aktivitet og helse – elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. 5.Design og redesign – elevene skal utvikle kreativitet, håndverksferdigheter og miljøbevissthet. 6.Forskning i praksis – elevene skal utvikle analytiske, faglige og formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen skolens fag. 7.Internasjonale kontakter – elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag. 8.Teknologi i praksis – elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. 17

18 Elevrådsarbeid og elevmedvirkning • Ikke lenger eget fag • Elevenes mulighet til elevrådsarbeid i skoletiden forskriftsfestes • Veiledningsmateriell i elevmedvirkning og demokratiforståelse 18

19 Økt fleksibilitet • Større frihet til skole/skoleeier – lokale faglige prioriteringer • Fag- og timefordelingen endres – frigjøring av tid • Åpner for variasjon og tilpasset opplæring • Høringsnotat til sektor i høst 19

20 Variert og relevant undervisning Variert og relevant undervisning Valgfrihet og fleksibilitet Valgfrihet og fleksibilitet Økt motivasjon Økt mestring Flere muligheter Økt motivasjon Økt mestring Flere muligheter + = 20

21 …i alle fag • Skolebasert program i klasseledelse – alle skoler 2012 – 2016 • Ny regnesatsing • Forsterket lesesatsing Mer relevant og krevende opplæring 21

22 …i alle fag (forts.) • Arbeidslivsfaget frivillig fra 2011 • Praktiske og estetiske fag • Kroppsøving Mer relevant og krevende opplæring • Fag fra videregående • Nettbaserte løsninger • Nasjonale sentre bidrar 22

23 Styrket bruk av vurdering og tilbakemelding • Utvide satsningen Vurdering for læring på ungdomstrinnet • Kjennetegn på måloppnåelse i fag • Kompetanseutvikling i standpunktvurdering 23

24 Forholdet mellom ungdomstrinn og videregående opplæring • faget utdanningsvalg • arbeidslivsfaget • de nye valgfagene • det å kunne ta fag i videregående skole? 24

25 Læreren og lærerkvalifisering • Gradvis bedre rekruttering til lærerutdanning • Ny lærerutdanning høsten 2010 GLU 1-7 og GLU 5-10 • Revidering av øvrige lærerutdanninger 8-13 • Veiledning av nyutdannede lærere • System for etter- og videreutdanning 25

26 Kompetanseutvikling i meldingen • Skolebasert program for klasseledelse • Regnesatsing - etterutdanning i matematikk • Lesesatsing - etterutdanning i lesing med vekt på gutter • Kompetanseutvikling i vurdering gjennom Vurdering for læring 2010 – 2014 26

27 Ressursnorm •Det er sendt på høring et forslag om en minimumsgrense for lærerdekning med ulike alternativer. • Skole- eller kommunenivå • Hvor mange elever? 27

28 Lærertetthet 28

29 • Bedre samordning • Tydelig formidling av prioriterte mål • Klar rolleforståelse og ansvarsfordeling • Utvikling av lokal kapasitet og støtte Strategi for gjennomføring i dialog med kommunene, skoleledere, lærere, elever, foreldre 29

30 Stortingets behandling • Åpen høring i komiteen • 10. oktober • Avgivelse av innstilling • 12. januar • Behandling i Stortinget • 17. januar 30

31 Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Motivasjon – Mestring - Muligheter www.regjeringen.no/bedreungdomsskole Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) www.regjeringen.no/bedreungdomsskole 31


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google