Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Overgangsprosjektet Status Knut Alfarnæs, prosjektleder Oslo 7. september 2011

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status • 2300 tiendeklassinger har mottatt forsterket opplæring, mange i egne grupper - uten å oppleve stigmatisering • mange av dem viser tydelig faglig framgang allerede – og: de trives på skolen! • Skoleringen av lærerne har vært en suksess • Mange varierte sommeraktiviteter for elevene – også i samarbeid med folkehøgskoler • Rekruttering av nye kommuner og skoler går etter planen

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status • Gradvis innlemming av private skoler i skoleringsdelen av prosjektet • Ikke generell anledning til forsøk i vgs - ikke egne grupper eller avvik - å ta i bruk handlingsrommet i vgs • 3.skoleringssamling tidlig i høst –regionalt, men nettverk knyttes også over fylkesgrenser • Forskning knyttet til prosjektet er designet og delvis i gang (NOVA)

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Veien videre • Å bruke de lærerne som har vært på skolering som ressurser på egen skole (pedagogisk ledelse…) = skolering av skoler! • Klargjøre nye læreres rolle i Overgangsprosjektet bedre enn i forrige runde • Lederinvolvering en kritisk suksessfaktor – både på skole- og skoleeiernivå • Omfattende logistikk mht elevstrømmen

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Veien videre • Rådgivning/karriereveiledning et viktig element i Overgangsprosjektet • Kobling til voksenopplæring? • Inviterer til å opprette elevpanel • Rapportering 1.februar 2012 …

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Yrkesretting/relevans • Formaliteter på plass • Gode metodiske opplegg utviklet i skoleringsopplegget (99 vgs inne nå) • Se yrkesretting/relevans i sammenheng med Overgangsprosjektet • En knutepunktskole i hvert fylke for yrkesretting – en fylkesansvarlig lærer for hvert av fagene norsk, matte, engelsk uavhengig av utdanningsprogram (delvis frikjøp) • Fylkesnettverk for yrkesretting • Nasjonalt forum for yrkesretting

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Yrkesretting/relevans, forts • Å utvikle undervisningsressurser - nettbaserte og andre som kan ha direkte overføringsverdi til klasserom/verksted - kanskje også u-trinnet….? • Få fram ”taus” kunnskap og utvikle nye opplegg • Fylkeskommunene må finne egnet publiseringsportal • Start H-11, avsluttes 2013 • Kostnad: ca 10 mill pr år

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fase 2 • Nye kommuner: 186 (totalt i prosjektet 236) • Nye grunnskoler: 423 (totalt i prosjektet 628) • Nye videregående skoler: 151 (totalt i prosjektet 250) • Antall nye lærere ca 1400 (totalt skolert 2000+) • Antall prosjektlederstillinger utvides fra 38 til 57


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google