Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skogbruksplanleggingen framover – rapport fra en arbeidsgruppe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skogbruksplanleggingen framover – rapport fra en arbeidsgruppe"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skogbruksplanleggingen framover – rapport fra en arbeidsgruppe
avd.dir Ivar Ekanger, LMD seniorrådgiver Beate Løken, LMD Skogforum, Honne – 6. november 2013

2 Arbeidsgruppe etablert 2011 skogbruksplanlegging formål – behov - organisering
Partene i LUF-drøftingene enige om dette Ledelse Statens landbruksforvaltning (SLF) Sekretariat Skog og landskap Medlemmer NSF, NORSKOG, Fylkesmannen Rapport med tilrådinger februar 2013 Invitasjon til merknader august 2013

3 Hvorfor Fortsatt sikre god skogressurs- og miljøinformasjon til skogeier som grunnlag for et bærekraftig skogbruk Hvordan ta vare på allerede innsamlede data – gjenbruk Planbestilling Organisering – kompleks eller komplisert? Roller, ansvarsforhold, konkurranseutsetting, tilskuddsforvaltning mv Samarbeid styrker, aktiviteten øker Behov for bedre rutiner for bruk, forvaltning, ajourføring av miljødata

4 Arbeidsgruppens tilrådinger
Kravet til god miljø- og ressurskunnskap tilsier at skogbruksplanleggingen bør videreføres Ulike utfordringer krever ulike løsninger i ulike regioner dagens modell videreføres i ”skogstrøkene” statlig heldekkende skogressurskartlegging i kyststrøk, for skogbruksplanmidler Viktig å sikre god kvalitet på miljødata og sikre reell åpen tilgang til miljødata – styrke Kilden Forslag om å etablere et ”Råd for skogbruksplanlegging”

5 Merknader til rapporten
Statusbeskrivelsen – utfordringer – nyanser; statlig heldekkende kartlegging over hele landet? Enige/uenige i forslaget om statlig heldekkende skogressurskartlegging Skog og landskap sin rolle – kompetansesenter/ev. oppdragstaker taksering Lagring og presentasjon av data – ajourføringsrutiner - hvem? Fagråd, ja og nei og vet ikke

6 Departementets foreløpige vurderinger
Enig i at skogbruksplanleggingen bør videreføres Enig i at dagens modell bør bygges videre på Usikker på forslaget om heldekkende kartlegging i kyststrøk. Vil flere bestille plan dersom Fylkesmannen bestiller kartlegging av alle arealer? Har ikke erfaring for at offentlig grunnkartlegging gir økt skogbruksplanbestilling Enig i at situasjonen i kyststrøk krever en egen tilnærming. mangel på data mangel på tradisjon for å være skogeier Enig i at miljødata må være tilgjengelig for samfunnet – avgjørende for skogsektorens legitimitet

7 Hvordan følge opp? Legge fram hovedmomentene fra rapporten for LUF- partene Drøfte tiltak med forvaltning og eierorganisasjoner – hvordan motivere skogeiere og øke skogbruksplanbestillingen i kyststrøk Vurdere en modernisering av Kilden (Skog og landskap) som verktøy for åpenhet om skogbrukets miljøinnsats Videreutvikle dagens modell med planbestilling fra skogeierne, og der private takstinstitusjoner gjør jobben Vurdere behov for endringer i tilskuddsforskriften og sende på høring eventuelle endringer

8 Takk for oppmerksomheten

9 Miljø Legge fram hovedmomentene fra rapporten og merknadene til den for LUF-partene Drøfte tiltak med forvaltning og eierorganisasjoner – hvordan motivere skogeiere og øke skogbruksplanbestillingen i kyststrøk Bestille en modernisering av Kilden (Skog og landskap) som verktøy for åpenhet om skogbrukets miljøinnsats Videreutvikle dagens modell med planbestilling fra skogeierne, og der private takstinstitusjoner som gjør jobben Vurdere behov for endringer i tilskuddsforskriften og sende på høring eventuelle endringer


Laste ned ppt "Skogbruksplanleggingen framover – rapport fra en arbeidsgruppe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google