Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014
Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014 Fagdirektør Steinar Barstad Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

2 SJIRAFF Vi kan være sjiraff sammen vi to Du er hode og jeg kropp
der du sitter på nakken min og peker og har kommandoen Vi er helt Morgendagens omsorg 25.april 2014

3 Besparelser eller nyskabning
”Produktivitetskommissionens nye rapport har udløst de samme forudsigelige slagsmål, som har præget velfærdsdebatten i 20 år. Skal fronterne tøs op, er der brug for et andet fokus: en debat, der ikke tager udgangspunkt i besparelser og produktivitetsforbedringer, men i muligheden for at skabe bedre velfærd.” Mandag Morgen Morgendagens omsorg 25.april 2014

4 MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG
MELD. ST 29 ( ) MORGENDAGENS OMSORG En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Morgendagens omsorg 25.april 2014

5 IKKE FLERE ELDRE BRUKERE
Antall mottakere av omsorgstjenester etter alder Kilde SSB De nye gamle 28. januar 2014

6 40 ÅR TILBAKE Noen utviklingstrekk:
40 ÅR TILBAKE Noen utviklingstrekk: Fra eldreomsorg til omsorg for alle Fra til årsverk Fra institusjon til hjemmetjenester Fra aldershjem til sykehjem og omsorgsboliger Fra hjemmehjelp og husmorvikar til hjemmesykepleie Årsverk i omsorgstjenesten Andel årsverk institusjon vs hjemmetjeneste Morgendagens omsorg 25.april 2014

7 40 ÅR FRAM ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN 2012: 130 000 2020: 145 000
40 ÅR FRAM Framskrivning av personellbehovet i omsorgssektoren 2012‑2050 ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN 2012: 2020: 2030: 2050: Morgendagens omsorg 25.april 2014

8 ”Tenk om det skjer like mye de neste 40 år – som de siste 40 !”
Morgendagens omsorg 25.april 2014

9 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen.
INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11 Oslo, 16. juni 2011. Morgendagens omsorg 25.april 2014

10 MELDINGENS FORMÅL Lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer Understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid Morgendagens omsorg 25.april 2014

11 1. MORGENDAGENS OMSORGSFELLESSKAP
1. MORGENDAGENS OMSORGSFELLESSKAP Fysiske omgivelser Lokalsamfunn Helse- og omsorgstjenesten Pårørende Bruker Morgendagens omsorg 25.april 2014

12 2. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE
2. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, nettverksarbeid og omsorg ved livets slutt Høyere kompetanse, større faglig bredde og styrket kunnskapsgrunnlag Morgendagens omsorg 25.april 2014

13 3. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER
3. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER Velferdsteknologi-program Morgendagens sykehjem Husbankens investeringsordning Morgendagens omsorg 25.april 2014

14 4.MORGENDAGENS OMSORG Et innovasjonsprogram fram mot 2020 19.04.2013
25.april 2014

15 INNOVASJON ”NEXT PRACTICE”, ikke bare ”BEST PRACTICE” 19.04.2013
Morgendagens omsorg 25.april 2014

16 INNOVASJON LANGS TO AKSER
Morgendagens omsorg 25.april 2014

17 MELD. ST 29 (2012-2013) MORGENDAGENS OMSORG
MELD. ST 29 ( ) MORGENDAGENS OMSORG Behandlet i Stortinget – ligger fast Morgendagens omsorg 25.april 2014

18 FRA REGJERINGSPLATTFORMEN
Lovfestet rett til heldøgns omsorg Kvalitet og kompetanse – indikatorer og normer Flere plasser Forsøk – statlig finansiering Ny kommunestruktur ”Det preger også mitt mål som helseminister. Vi skal skape pasientens helsetjeneste.” Morgendagens omsorg 25.april 2014

19 OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014
Innovasjonsprogram 20 mill kr Velferdsteknologi 34 mill kr Pårørendeprogram 10 mill kr Frivillighetsarbeid 17 mill kr Faglig omstilling med vekt på hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg, nettverksarbeid og miljøbehandling 19 mill kr Morgendagens omsorg 25.april 2014

20 OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014
Statens gj snt tilskuddsandel til heldøgns omsorgsplasser (sykehjem, omsorgsboliger og fellesareal) økes fra 35 til 50 % fra 2014 Rammen økes fra ril boenheter Maks anleggskostnad økes fra mill kr til 3,3 mill kr i pressområder Tilsagnsrammen blir med dette på 3 865,6 mill kr i 2014 52 mill kr til økt kompetanse gjennom Kompetanseløftet 2015 Morgendagens omsorg 25.april 2014

21 FERDAMINNE FRÅ SOMMAREN 1985
FERDAMINNE FRÅ SOMMAREN 1985 Korleis det er inni deg den blunken det varer veit eg ikkje. Men inni meg boblar kvar gong ei lita spenning: Rekk vi det? Rekk vi det før heisen stansar og vi må ut? Og jammen rekk vi det gong etter gong etter gong. Vi tar alltid heisen. Halldis Moren Vesaas Vi har fått rom i 2.etasje Da er det vel ingen vits i å ta heisen ? Sei ikkje det. Vi tar alltid heisen, opp og ned. Innestengde i den vesle boksen blir vi med eitt så inderleg to-eine at vi alltid må kysse kvarandre så snart heisen set seg i gang. Morgendagens omsorg 25.april 2014


Laste ned ppt "Morgendagens omsorg Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google