Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Ungdom utenfor» – et felles ansvar. FK har kunnskap om «unge utenfor» i deres kommune !!! • FK har oversikt over antall unge utenfor arbeid og opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Ungdom utenfor» – et felles ansvar. FK har kunnskap om «unge utenfor» i deres kommune !!! • FK har oversikt over antall unge utenfor arbeid og opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Ungdom utenfor» – et felles ansvar

2 FK har kunnskap om «unge utenfor» i deres kommune !!! • FK har oversikt over antall unge utenfor arbeid og opplæring i din kommune og kan følge med på utviklingen over en tidsperiode • FK vet på navn hvem disse ungdommene er • FK har ikke bare kunnskap men også kjennskap til hver enkelt i målgruppa.

3 « Å ta utgangspunkt i OT listene er tidlig forebyggende innsats med tanke på problemutvikling og forhindring av senere marginalisering. Vi vet på navn hvem disse er.»

4 Felles ansvar!  Opplæringsloven § 3-6 med forskrift kapittel 13 •OT skal ha oversikt, etablere kontakt og finne kompetansefremmende tiltak til alle utenfor arbeid og opplæring  Lov om sosialetjenester i NAV (§ 12) •f orebygge og motvirke sosiale problemer i kommunen  Helse og omsorgstjenesteloven (§ 3-3) •Forebygge sykdom, skade og sosiale problemer i kommunen  Barnevernloven (§3-1) •Forebygge og avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. •Folkehelseloven

5 Oversikt over kommunale kontaktpersoner • Kristiansand kommune – Heidi Handeland (psykiskhelse) • Songdalen kommune – Merethe Lindtner (slt) • Søgne kommune – Anette Skeime (slt) • Mandal kommune – «team» • Lindesnes kommune - Janne Evje Hinderaker (psykiskhelse) • Marnardal kommune – Lene Liseth (psykiskhelse) - Lister regionen ?

6

7 • Frafall i vgo skyldes ofte utenomfaglige årsaker som kommunene har et spesifikt ansvar overfor!!!

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk”

9 • Utvikling av skolehelsetjenesten • Kommunepsykolog i skolen • Nav-veildere i skolen

10 • Tverrdepartementelt ønske om å komme i inngrep med «unges utenforskap» gjennom NyGIV- Oppfølgingsprosjektet

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk”

12 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk”

13

14

15

16


Laste ned ppt "«Ungdom utenfor» – et felles ansvar. FK har kunnskap om «unge utenfor» i deres kommune !!! • FK har oversikt over antall unge utenfor arbeid og opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google