Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Punktlighetsprosjekt Alnabru Prosjektmøte 8. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Punktlighetsprosjekt Alnabru Prosjektmøte 8. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Punktlighetsprosjekt Alnabru Prosjektmøte 8. november 2007

2 Lokfører skal ringe …… NrAktivitetFristAnsvar 1Når feil oppstår: Lokfører skal ringe TXP/Togleder først o innskjerpe rutiner (CN trafikk har ansvaret for dette) o Må også fortelle hvorfor en må innskjerpe rutinene – synliggjøre konsekvensene – gjerne gjennom eksempler (Laila har gode eksempler) Aksjon : Gjennomgå problematikken i CPT-ledergruppe (19. juni 2007) for fastsettelse av rutiner. Laila (eller andre fra JBV) inviteres for å gjennomgå sine eksempler Juni 2007 Arne Dalen

3 Lokfører skal ikke ringe …… 2Lokfører skal ikke ringe TXP før de står først i køen foran dverg R52 (lokfører må opprettholde togrekkefølgen).  Det kan være litt motstridende å se dette punktet opp mot punkt 1 der det innskjerpes at man alltid skal ringe TXP/togleder først dersom noe skjer.  Det er vel TXP og ikke lokfører som har oversikt over togrekkefølgen på stasjonen. Aksjon: Gjennomgå problematikken i CPT-ledergruppe for fastsettelse av rutiner. Laila (eller andre fra JBV) inviteres for å gjennomgå sine eksempler Juni 2007 Arne Dalen

4 Oppdage feil før uttak av lok. 3For å unngå at feil først blir oppdaget ved uttak av lok o Like lang tid på innsettkontroll som uttakskontroll o Samme sjekkpunkter på innsettkontrolliste som uttakkontrolliste. o Kursing av personell slik at de vurderer feil mer likt (er satt i gang) o Verksted tar evt. de kontrollpunkter ved innsett som ”mangler” på dagens liste (i forhold til uttak) evt. å vurdere en fordeling av oppgaver mellom verksted og lokfører. o Øke bemanning (både på lok og verksted) for å øke sikkerhetsmarginen  Lokførere til reservetjeneste (kan settes til innsett/ uttakskontroll)  Verksted (øke bemanning utover ettermiddag slik at bemanning stemmer med arbeidspådrag. Det er mer arbeid å gjøre pga. økt trafikk, men det er ikke tilført flere ressurser til vedlikehold). Aksjon : Alle innspill vurderes og de endringer som besluttes gjennomført implementeres ved ruteplanskiftet januar 2007 Behandles på CPT-ledermøte i juni 2007 Oktober 2007 Arne Dalen

5 Vinterbemanning 4Vinterbemanning (mer folk om vinteren) Dette punktet er vel mest aktuelt for terminal, men fremmøtetider m.m. for lokomotivfører vil bli vurdert i forbindlese med utarbeidelse av vinterberedskapsplan i CargoNet September 2007 Arne Dalen

6 Lytteposter 5Lytteposter ved alle innkjør togveier for å avdekke hjulslag på ankomne tog. Aksjon: Samarbeide med JBV (Bjørn Johannessen) om forslag til utplassering avlytteposter. CargoNet har sendt brev til JBV med ønske om å bli tatt med i prosessen ved utplassering av hjulskadedetektorer Juni 2007 Brev Sendt mai 2007 Arne Dalen Arne Dalen

7 Ledermøte CPT den 28.08.2007 7Punktlighetsprosjektet Alnabru Besøk fra JBV kl 12.00 Avgangspunktlighet Alnabru. Åpnet med presentasjon. Øistein Tømte, områdesjef trafikkstyring, Bjørn Tore Kristiansen, trafikkstyrer. Ole Kristian Engh, sjef Alnabru. Arne forklarte om bakgrunnen for møtet. Gikk igjennom tiltaksliste utarbeidet i prosjektet. Utkjøring fra Nyland, faste rutiner her. JBV skal utarbeide et aksjonskort for Alnabru, samarbeide med blant annet CargoNet. Det skal installeres nytt skjermbasert styringsanlegg. Alnabru gjøres manuell i en måned neste år for ombygging. Alle gleder seg til det… Når GSMR blir operativ oppfordres CN til at lokf melder inn funksjonelt nummer ved R 52, og ut når det kjøres inn på Nyland igjen. En god dialog med JBV Alnabru er viktig, og dette samarbeidet videreføres og følges opp. Arne D


Laste ned ppt "Punktlighetsprosjekt Alnabru Prosjektmøte 8. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google