Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? - et treårig forskningsprosjekt i 2008-2010 Presentert av Randi Berland Frøseth Resultater fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? - et treårig forskningsprosjekt i 2008-2010 Presentert av Randi Berland Frøseth Resultater fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? - et treårig forskningsprosjekt i 2008-2010 Presentert av Randi Berland Frøseth Resultater fra Espen Govasmark, Jessica Stäb, Mirja Salkinoja-Salonen, Douwe Hoornstra, Børge Holen

2 Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? Samarbeidsparter: •Bioforsk –Økologisk (prosjekteier) –Jord og Miljø (prosjektleder Espen Govasmark) –Plantehelse •Universitetet i Helsinki - Finland •Universitetet for Miljø og Biovitenskap - Ås –Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap –Institutt for Plante og Miljøvitenskap •Universitetet i Stuttgart •Norsk Gardsost •Mjøsanlegget AS

3 Bakgrunn •Matavfall er en verdifull ressurs som bør resirkuleres •Mjøsanlegget AS på Lillehammer er et behandlingsanlegg for våtorganisk avfall fra 75 000 husholdninger i Mjøsregionen. Avfallet kvernes, kokes og pumpes inn i en tank på 2000 m 3 der det produseres biogass. Biorest/råtnerest: –Flytende fraksjon: 1-4 % tørrstoff –Fast fraksjon: 20-30 % tørrstoff

4 Bakgrunn Gjødselverdi: Flytende biorest inneholder mye nitrogen og kalium, og noe fosfor Fosforet i biorest er generelt svært plantetilgjengelig Fast biorest er hovedsaklig fosforgjødsel Innhold av skadelige stoffer?

5 Mål Vurdere egnethet av biorest som gjødsel i økologisk landbruk Tiltak: •Undersøke innholdet i biorest av: –Tungmetaller –Organiske miljøgifter –Pesticider –Patogene bakterier •Feltforsøk med korn der jorda gjødsles med biorest •Test av overlevelse av bakterier ved produksjon av meieriprodukter

6 Tungmetaller - resultater mg/kg tørrstoffØkol.0IIIIII Maks kons. in jordbruksjord når bruk av klasse I eller II Kadmium0.70.40.8251 Bly4540608020050 Kvikksølv0.40.20.6351 Nikkel252030508030 Sink2001504008001500150 Kobber7050150650100050 Krom705060100150100

7 Tungmetaller - konklusjon •Innholdet av sink, kobber og kadmium gjør at begge fraksjonene av biorest klassifiseres i klasse 1. Ingen andre tungmetaller oversteg krav til klasse 0. -> tungmetaller er ikke begrensende for bruk av biorest i konvensjonelt landbruk •For bruk i økologisk landbruk er det spesielt innholdet av sink som gjør at biorest ikke tillates.

8 8 Organiske miljøgifter - Bis(2-ethylhexyl) phthalate - DEHP

9 Organiske miljøgifter - konklusjon •Av 40 organiske miljøgifter som ble undersøkt ble bare en funnet i høye konsentrasjoner: –13 til 45 mg/kg DEHP ble funnet i fiberfraksjonen, hovedsakelig bundet til den organiske fraksjonen og ikke oppløst i den flytende fraksjonen –Grenseverdien for EDHP i kompost i Danmark er 50 mg/kg –Grenseverdien for EDHP i slam i EU er 100 mg/kg •I 1999: 476 000 tonn DEHP ble brukt i Vest-Europa –DEHP er en plastmykgjører i PVC –DEHP er vanlig i mange husholdningsartkler av plast •-> Innholdet av organiske miljøgifter er ikke begrensende for bruk av biorest i økologisk landbruk

10 Pesticider - konklusjon •250 pesticider i 36 prøver ble undersøkt. 13 ulike stoffer ble funnet, derav ble 2 soppmidler funnet i høye konsentrasjoner - Imazalil og Tiabendazol –Imazalil er tillatt brukt i Norge –Tiabendazol er IKKE tillatt brukt i Norge •Flest funn og høyeste konsentrasjoner i fiberfraksjonen av bioresten •Begge midlene brukes post-harvest til å forhindre soppdanning av sitrus-frukter og banan –Høyeste konsentrasjoner funnet etter jul og påske •-> Flytende biorest kan regnes som trygg gjødsel i forhold til pesticider

11 Bakterier - konklusjon •Undersøkelsene viser: –Funn av Bacillus cereus –Ikke funn av Escherichia coli •DNA ved PCR –Funn av begge bakterier •E.coli – overlever IKKE biogassprosessen •B. cereus – overlever biogassprosessen •MEN: innholdet av B. cereus var på samme nivå som funnet i dyrket jord •-> Ikke større risiko enn ved bruk av husdyrgjødsel. God hygiene er viktig.

12 Utfordringer? •Høyt innhold av sink •Høyt innhold av plastmykgjører •Høyt innhold av noen pesticider •Grenseverdier

13

14


Laste ned ppt "Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? - et treårig forskningsprosjekt i 2008-2010 Presentert av Randi Berland Frøseth Resultater fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google