Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS

2 Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk
Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”

3 Biogass Fosen SA skal, evt. sammen med andre, utvikle og bygge:
fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling 3

4

5

6 Ørland er meget godt egnet til et slikt prosjekt

7 2005: Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland Mål: Prosjekt Biogass Ørland Produksjon av fornybar energi Reduksjon av klimautslipp Muligheter for ny næringsutvikling Muligheter for kompetanseformidling/undervisning Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget Svein: Ingeniør/gründer/bonde - eget biogassanlegg siden 1992 Har arbeidet med et økologisk gjødsel/ plantevern produkt de siste 15 år. Meget kunnskaprik, stort nettverk i inn- og utland Kom tilbake fra konferanse i Tyskland, full av optimisme biogassanlegg

8 2006: Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass
Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF, STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg. Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune.

9 2007: Studietur Mecklenburg, Tyskland Arbeid med å organisere bøndene
Energi- og miljøplan ferdigstilt Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris

10 2008: Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram Forstudie biogassanlegg gjennomføres med konklusjon om å jobbe videre med fabrikkmuligheten. 4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag m. FNH som adm. ansvarlig. Samarbeid m. Frosta utvikling.

11 2009: Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder)
Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft og Fosen Biogass BIOGASS09 Nasjonal konf. om biogass avviklet arr. FNH Midler til logistikkprosjekt, Biogass Midt-Norge innvilget fra SLF Samarb. prosjekt med Orkdal/Meldal og Sømna Søknad sendt Enova om fin. av pilotanlegg. Start 11.09, ferdig 05.11?

12 Varmesentral Ørland Fjernvarme
Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland 4.2 Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

13

14 Helhetlig satsing med solid forankring - Koordinert av Fosen Næringshage
1.PILOTPROSJEKT Biogassfabrikk Fosen Næringshage 2.Forskning 2.1 BIOGASS TRØNDELAG 2.2 BIOSKIVA: EU’s 7.rammep 3. Utvikling BIOGASS I MIDT-NORGE 4.Kompetanse - BIOGASS09 - Fagskole - utvikl.arena Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn ENERGI- OG MILJØPLAN Ørland STYRINGSKORT Ørland Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET

15 Gøran Persson og Svein Lilleengen
15

16 Nettverk/samarb.partnere
Statens Landbrforvaltn Fylkesmannen i Sør-Tr Biokom LR Fosen forsøksring Statens forurensingstilsyn Frosta Meldal Orkdal Forsvars bygg Sømna Tine Bioforsk UMB Fosen Renovasjon EC-Group AGA/ Malmberg Biogass- fabrikk Ørland Høgskolen i ST VRI FosenKraft AS NTNU Bioskiva AS FOSEN NÆRINGSHAGE AgroEnergi AS BgF + FosenKraftAS Biogass Fosen SA 58 gårdbrukere MISA Sintef NILF Norges Vel Enova Innovasjon Norge Bellona Naturv.fb. Energiegewinn Rostock

17

18 Situasjonen i Norge nå:
Stm 39 har ambisiøse målsettinger 1. Her kreves det tverrpolitisk vilje og handlekraft: - Landbruk, miljø og olje- og energi må jobbe sammen. 2. Energimarkedet og –prisene i Norge utløser ikke lønnsom biogassproduksjon i landbruket. - Andre land har feedin-tariffer, Norge er dårligst i Europa. 3. Biogassprod i landbruket er et billig klimatiltak - Betaling for klimajobben kan være veggen å gå for å gjøre biogass i landbruket lønnsomt!

19 Politisk strategi, forslag:

20 3.8 Biogass Ørland - Klimagevinster
Samlet klimagevinst Ca CO2 ekv (0,15 tonn CO2 / tonn gjødsel) Husdyrproduksjon: Ca CO2 ekv Erstatte naturgass: Ca CO2 ekv Erstatte kunstgjødsel: Ca CO2 ekv Husdyrgjødsel tonn/år Biogassproduksjon - 9 GWh/år Biogjødsel tonn/år Matavfall og andre bioressurser tonn/år Klimaverdier: Det er usikkerhet knyttet til tallverdiene Basert på beregninger fra Hå Biopark / Morken/Briseid, UMT

21 6.1 Økonomi - Kontantstrømmer
Salg av biorest Utleie av lager Beh.gebyr matavf Beh.gebyr annet Klimakvoter ?? Feed-inn? Biogass Fosen SA Agro Energi AS Energikjøper ”Utleie” av gjødsel Salg av biogass Kapital Kapital Lønnskostnader Drivstoff etc Adm. og drift Lønnskostnader Vedlikehold Adm. og drift

22 6.2 Økonomi - Inngangsparameter

23 6.3 Økonomi - Resultater 23 Type Nivå Investeringsstøtte Ingen (0 %)
Ordinær (50 %) Pilot (100 %) Produksjonsstøtte relatert til energiproduksjon 40 øre/kWh NV= -78 MNOK NV= -57 MNOK NV= -36 MNOK øre/kWh NV= -31 MNOK NV= -10 MNOK NV= 12 MNOK øre/kWh NV= 0 MNOK NV= 22 MNOK NV= 43MNOK relatert til klimaprestasjon 0 kr/tonn CO2 600 kr/tonn CO2 NV= -34 MNOK NV= -12 MNOK NV= 9 MNOK 800 kr/tonn CO2 NV= -19 MNOK NV= 3 MNOK NV= 24 MNOK 23

24 6.4 Økonomi - Følsomhet

25 7.1 Konklusjon - Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: sterke og relevante ressurser Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere Tydelige og aktive prosjekteiere Et godt konsept Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. 25

26 Oppsummering, forts - Fordeler - Biogass Ørland
Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: sterke og relevante ressurser stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere tydelige og aktive prosjekteiere et godt konsept Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.

27 7.3 Konklusjon - Oppsummering
Biogass Fosen ønsker å bli norsk pilot for sentralisert biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Det som kreves for å ta en positiv investeringsbeslutning er: Forutsigbare rammebetingelser for bonden og biogassprodusenten Status som nasjonalt pilotanlegg og bidrag for å redusere kommersiell risiko Biogass Ørland trenger produksjonsstøtte i en eller annen form Støttebehovet er beregnet til kr/ tonn Co2 klimagevinst eller øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris øre/kWh) Støttebehovet er beregnet til: En kompensasjon for klimagevinsten på kr/ tonn Co2 eller En produksjonsstøtte på øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 40 øre/kWh) 27

28


Laste ned ppt "februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google