Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns perspektiv. Av Gruppe 5. F1a Jon E. Brendsrud Trine Schanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns perspektiv. Av Gruppe 5. F1a Jon E. Brendsrud Trine Schanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns perspektiv. Av Gruppe 5. F1a Jon E. Brendsrud Trine Schanning
Marit Nordaas Mari Jarrett.

2 Definisjon på barns perspektiv
Med barns perspektiv mener vi hvordan barn oppfatter samfunnet og verden rundt seg. Vi skal nå se en film snutt om hvordan nrk tar barns perspektiv på alvor.

3 Link nrksuper. http://nrksuper.no/super/tv/#video?klipp=59 7455
I følege Østrem er Barns perspektiv er sjeldent tilstede når virkeligheten omtales. Dette prøver nrk å gjøre noe med.

4 Barns perspektiver. Barn er en del av samfunnet. NRK har tatt barns perspektiv på alvor og begynt å produsere nyhetsendinger for barn. Barn er ikke lengre objekter i samfunnet men er subjekter. Nrk sier: de skal sette nyhetene i en sammen heng, forklare vanskelige saker for og dempe frykt og gi barn i norge en forståelse av hva som skjer i landet vårt og resten av verden.

5 Barns perspektiver. Etter at ny barnehagelov (2005) og rammeplan (2006) kom og ga barn rett til medvirkning ble barns perspektiv satt på dagsorden. For å kunne la barn medvirke på en god måte mener vi at man må klare å forstå barns behov ut i fra deres perspektiver.

6 Barns perspektiver. Vi mener at George Herbert Mead sin speilings teori er essensielt for å kunne ta barns perspektiv. Vi må kunne speile barns reaksjoner for å kunne ta deres perspektiv og dermed også utøve barns medvirkning. Mead sin speilings teori viser til at jeg speiler meg i andres reaksjoner på meg. (Evenshaug og Hallen 2000)

7 Høyre! Etter og ha kontaktet høyre lokalt i Tønsberg, Horten, og Larvik både per mail og telefon uten respons valgte vi og kontakte høyres stortings gruppe. Vi ble oppfordret til og sende mail til Birgitte J. Lisland i høyres stortings gruppe. Vi stilte henne en rekke spørsmål, og fikk svar som følger:

8 Hei, Takk for interessen for Høyres politikk
Hei, Takk for interessen for Høyres politikk. Spørsmålene lar seg ikke besvare kort, men jeg ber dere se nærmere på Høyres Stortingsvalgsprogram og på våre hjemmesider på temaene sosial, familie og kultur I tillegg vil dere finne mye god politikk knyttet til alle temaer i innstillingen til budsjettet, senest for budsjettet for inneværende år Høyres politikk vektlegger barn, oppvekstvilkår og utdanning i betydelig grad innen alle nevnte områder, særlig har vi fokus på høy kvalitet på våre velferdstilbud som barnehage, barnevern, skole og kulturtilbud. Vi har for eksempel et sterkt fokus og flere forslag på å bedre rammevilkårene for frivillig sektor hvor mange barn deltar. Det er også et mål for oss å sikre at barn fra særlig ressurssvake hjem ikke utestenges fra deltakelse på alle gode velferdsordninger på grunn av økonomi. Vi foreslår derfor større grad av inntektsgraderte foreldrebetalingssatser i barnehage og SFO, tilskuddsordninger til betaling av kontingent ved deltakelse i fritidsaktiviteter m.m.. Så er det også slik at vi har kommunalt selvstyre på mange av disse områder, og det er derfor store lokale variasjoner og ulike prioriteringer mellom ulike kommuner på flere av de områder som her nevnes. Mye av prioriteringene bestemmes derfor på kommunenivå. Det er et overordnet mål for Høyre å sikre at vi har et velfungerende arbeidsmarked med lav arbeidsledighet, et lavt rentenivå og satsning på langsiktighet når vi prioriterer i statsbudsjettet. Barns oppvekstvilkår er helt avhengig av at foreldres økonomi er stabil og at vi har trygge arbeidsplasser. Lykke til i morgen! Med vennlig hilsen Birgitte J. Lisland Politisk rådgiver Familie og kulturfraksjonen Høyres stortingsgruppe

9 Høyre sitt barneperspektiv.
”Høyres mål er å styrke familiene for å sikre en trygg oppvekst for barn. Det viktigste er å øke familiens valg frihet og kvaliteten i barnehagene.” [lest på

10 Høyre sitt barneperspektiv.
”kunst og kultur er av avgjørende betydning for utviklingen av en den enkeltes personlighet og livskvalitet.” [lest på

11 Høyre sitt barneperspektiv.
Høyre ønsker å gi økt økonomisk støtte for å gi barnefamilier større valg frihet. Høyres mål er å styrke familiene for å sikre en trygg oppvekst for barn.

12 Litteraturliste. Larsen og Vaagan Slåtten (2006), En bok om oppvekst, Bergen: Fagbokforlaget. Kunnskapsdepartementet (2006), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2005), Lov om barnehage, Oslo: Kunnskapsdepartementet. Østrem, S (2004) Barns perspektiv [internett] tilgjengelig fra: lu.hive.no/ansatt/so/documents/Barneperspektiv.pdf [lest ] [internett] [leste ]


Laste ned ppt "Barns perspektiv. Av Gruppe 5. F1a Jon E. Brendsrud Trine Schanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google