Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMA I HELSEFREMMENDE LIVSSTIL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMA I HELSEFREMMENDE LIVSSTIL"— Utskrift av presentasjonen:

2 TEMA I HELSEFREMMENDE LIVSSTIL
Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet, i samarbeid med Hrafnhildur Gunnarsdottir, doktorand, Nordic School of Public Health NHV.

3 Formål Formålet med Tema I er at deltakerne skal øke sin kunnskap om, og forstå sammenhengen mellom, helse og livsstil, samt relatere dette til sin egen, barnets og familiens livsstil. K C Ringsberg

4 Tema I er delt opp i fem diskusjonsområder
Helsens bestemmelsesfaktorer: Faktorer som styrer vår helse og livsstil blir diskutert. Å arbeide helseforebyggende: Forskjellen mellom helsefremmende og forebyggende arbeid diskuteres. Hvordan er helsesituasjonen? Det blir diskusjon om helsesituasjonen og de vanligste livsstilssykdommene blant voksne og barn i Norden. Helse – mer enn bare fravær av sykdom. Det blir diskusjon om et holistisk, helsefremmende og salutogenetisk helsesyn. Nya temaer å arbeide med i Livsstilsverkstan - Gruppen legger opp en strategi for å fortsette det felles arbeidet. K C Ringsberg

5 WHO deler inn helsens bestemmelsesfaktorer i henhold til følgende:
Sosiale og økonomiske faktorer Faktorer som er knyttet til det fysiske miljøet Faktorer som er knyttet til individuelle karakteristikker og oppførsel (livsstilsfaktorer) Figur 1. Helsens bestemmelsesfaktorer WHO (2012). K C Ringsberg

6 Figur 2. Helsens bestemmelsesfaktorer Dahlgren & Whitehead (1991).
K C Ringsberg

7 Hva synes dere om denne inndelingen av helsens bestemmelsesfaktorer?
Diskusjonsspørsmål Hva synes dere om denne inndelingen av helsens bestemmelsesfaktorer? Hvilke ”lover" synes dere at dere kan påvirke? Hvordan kan dere påvirke? K C Ringsberg

8 Figur 3. Livsstil og samvirkende faktorer.
K C Ringsberg

9 Dersom ikke, fra hvor og hvordan skal du få denne kunnskapen?
Diskusjonsspørsmål Hvilke faktorer synes du påvirker deg og familien din mest i dine livsstilsvalg? Reflekter over hvilken livsstil dere fører i familien. Kan noe endres? Del erfaringer med hverandre. Synes du at du har nok kunnskap til å treffe beslutninger om hvordan du kan leve et sunt liv? Dersom ikke, fra hvor og hvordan skal du få denne kunnskapen? K C Ringsberg

10 Figur 4. WHOs definisjon av helsefremmende (health promotion).
”Den prosessen som gjør det mulig for mennesker å øke kontrollen over, og forbedre, helsen sin” (Ottawa Charter 1986). Figur 4. WHOs definisjon av helsefremmende (health promotion). K C Ringsberg

11 Hvilke faktorer kan du påvirke for å fremme helsen?
Diskusjonsspørsmål Hvilke faktorer påvirker helsen og livsstilen for deg, barnet ditt og resten av familien? Hvilke faktorer kan du påvirke for å fremme helsen? Diskuter hvordan du/en kan gå frem, rent praktisk. Diskuterer dere i familien, sammen med barnet, spørsmål vedrørende helse, som f.eks. å forbli frisk ved å spise sunt og å være fysisk aktiv? K C Ringsberg

12 Tabell 1. Andelen nordiske foreldre som diskuterer helse og helsefremmende aktiviteter sammen med barna sine, fordelt på aldersgruppene 2–6 år og 2–17 år (2011). Kilde: NordChild 2011 K C Ringsberg

13 Figur 5. Helseutviklingen i samfunnet det seneste tiåret.
K C Ringsberg

14 Hva tror dere denne utviklingen skyldes?
Diskusjonsspørsmål Hva tror dere denne utviklingen skyldes? Hvordan kan vi sammen snu trenden? K C Ringsberg

15 Sunne livsstilsvalg under barns oppvekst
Helsen blir bedre og problemene som følger av livsstils-sykdommer reduseres Sunne livsstilsvalg under barns oppvekst Barn gjør egne sunne livsstilsvalg som voksne Figur 6. Sunne livsstilsvalg. K C Ringsberg

16 Spørsmål til diskusjon
Hva tenker dere rundt sammenhengen som er beskrevet i Figur 6? K C Ringsberg

17 Tabell 2. Andelen friske nordiske barn, fordelt på aldersgruppene 2–6 år og 2–17 år.
Kilde: NordChild 2011 K C Ringsberg

18 Tabell 3. Andelen nordiske barn med psykosomatiske problemer, fordelt på aldersgruppene 2–6 år og 2–17 år. Kilde: NordChild 2011 K C Ringsberg

19 Tabell 4. Andelen nordiske barn med overvekt, fordelt på aldersgruppene 2–6 år og 2–17 år.
Kilde: NordChild 2011 K C Ringsberg

20 Dersom det er tilfelle, når pleier barnet å gjøre det?
Diskusjonsspørsmål Har barnet deres klaget over magesmerter, hodepine, søvnløshet eller lignende problemer? Dersom det er tilfelle, når pleier barnet å gjøre det? Hvordan tror dere overvekt påvirker et barn? Er det forskjeller på jenter og gutter når det gjelder god/dårlig helse? K C Ringsberg

21 Figur 7. WHOs definisjon av helse
Helse er en tilstand med fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet. WHO 1948 Figur 7. WHOs definisjon av helse K C Ringsberg

22 Diskuter WHOs definisjon av helse.
Diskusjonsspørsmål Diskuter WHOs definisjon av helse. Diskuter hva det innebærer for hver enkelt å ha helse. Nevn flere risikofaktorer og diskuter hvordan disse kan føre til dårlig helse. Nevn flere sunnhetsfaktorer og diskuter hvordan de kan fremme helsen. Diskuter om det er forskjeller mellom kjønnene når det gjelder god/dårlig helse. K C Ringsberg

23 Figur 8. Salutogenesis. K C Ringsberg

24 KASAM Begripelighet At en opplever tilværelsen som begripelig og forutsigbar, at en forstår hva som skjer i ens eget liv og hvorfor. Håndterbarhet At en opplever at tilværelsen er håndterlig, at en kan ta seg gjennom hverdagslige vanskeligheter på en konstruktiv måte, at en har ressurser til rådighet. Meningsfullhet At livet føles meningsfullt Figur 9. Følelse av sammenheng (Antonovsky 1991) K C Ringsberg

25 Diskuter Antonovskys ideer angående helse.
Diskusjonsspørsmål Diskuter Antonovskys ideer angående helse. Hvordan kan en ha ulik grad av helse? Er det mulig å være syk, men likevel ha helse? Forsøk å diskutere KASAM ved hjelp av konkrete eksempler. K C Ringsberg

26 Figur 10. Aktører rundt barnet.
K C Ringsberg

27 Nye temaer å arbeide med i Livsstilsverkstan
K C Ringsberg


Laste ned ppt "TEMA I HELSEFREMMENDE LIVSSTIL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google