Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med eksterne ressurser i skulen og presentasjon av undervisningsopplegget ”Den unge skipsdesigneren” ved Øystein Djuve Stord vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med eksterne ressurser i skulen og presentasjon av undervisningsopplegget ”Den unge skipsdesigneren” ved Øystein Djuve Stord vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med eksterne ressurser i skulen og presentasjon av undervisningsopplegget ”Den unge skipsdesigneren” ved Øystein Djuve Stord vgs

2

3 Utgangspunkt /skule TIP Vg 1 . (Breidt utdanningsløp – 63 fagbrev).
Faget Prosjekt til fordjuping. 6 timar pr. veka. (Periodeundervisning) Skal henta kompetansemål frå Vg 3 nivå. Ved Stord vidaregåande skule er det kompetansemål frå Vg3 har gitt desse gruppene: Industrirøyrleggar/ Industrimekaniker Plate og sveisefaga CNC maskineringsfag Teknologi og forskingslæra 1 – TOF 1

4 Den unge ingeniøren, TOF 1
Hovedområdet handler om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår. Videre dreier det seg om bruk av sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter, og om bruk av sensorer og styresystemer. I tillegg handler det om vurdering av produkters funksjonalitet.

5 Kompetansemål, TOF 1 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig, og som har en definert funksjon bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av konstruksjoner bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og begrunne valg av materialer og byggemåte ut fra materialenes egenskaper og konstruksjonens funksjon bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger

6 Utgangspunkt/arbeidsliv
Treng fleire kvalifiserte fagfolk Vil styrke realfaga Auka rekruttering til industrien og tekniske fag Aktuelt: Korleis bidra til auka rekruttering? Korleis jobba innad i utdanningsløpet for å styrke realfaga og teknisk utdanningløp?

7 NTNU og Samarbeidsforum Marin
Samarbeider om eit rekrutteringstiltak. Sett seg inn i det ”nye” realfaget Teknologi og forskingslæra. Skreddersyr eit opplegg til gjeldande kompetansemål. Inviterer og sponser lærarar til å kome på kurs ved NTNU i ” Den unge skipsdesigneren.” Oppretter nettside med aktuell informasjon og fagstoff. Gir ut boka : ” Havromsteknologi” gratis til alle deltakar (klassesett).

8 Inviterer skular frå heile landet til eit 2 dagars opplegg ved NTNU.
Første dag med omvising og presentasjon av studier. Andre dag er konkurransedag i havromsbassenget. Nasjonal konkurranse med modellbåtar – ”Ocean Space Race.” Skulane får reisestøtte.

9 Undervisningsopplegg: Den unge skipsdesigneren
Utgangspunkt i NTNU sitt opplegg: ”Den unge skipsdesigneren” Konkurranseregler : Lages i skala 1: 100 av et skip som er 90 m langt (total lengde) og utformet med ett skrog Frakte en last på totalt 3,0 kg vann, fordelt på 6 juicebokser. Disse skal plasseres på dekk og simulere containere på det virkelige skipet. Dekket skal ligge over vannlinjen. Utstyres med 3,0 kg ballast, i form av en metallplate på skrogets underside. Drives av elektrisk batteri, motor og proell. Hydrostatikk og motstand skal beregnes ved bruk av dataprogrammet ”Freeship”. Utstyres med overbygning og dekksutstyr.

10 Konkurransen ”Ocean Space Race”:
Poenga i testen ved Marintekniske Senter vert gitt etter desse punkta: Fartsprøve (max 20p): Seilingsdistansen er 2 x 50 meter, hurtigst mulig fram til en rundingsbøye og tilbake Stabilitetsprøve (max 20p) : Modellene vil bli testet for hvor stor krengning som oppstår ved en gitt lastforskyvning. Forskyvningen vil være definert ved at lastens tyngdepunkt ligger 5 m (5 cm i modell skala) på styrbord eller babord side. Manøvreringsprøve (max 10p) : Modellene skal kjøre en 'slalom rute' på kortest mulig tid. Rapport (max 20p) : Rapportens faglige innhold og skriftlige framstilling vil da bli vurdert av en jury på tre personer. Rapporten må leveres minst en uke før konkurransen. Finish / kreativitet (max 10p) : Alle deltakende modeller, med rapporter, skal stilles ut for publikum på forhånd. Både modellens fysiske utførelse og grad av kreative / konstruktive løninger vil bli vurdert. Quiz (max 20p) : De fem gruppene som har fått flest poeng vil bli med i en finale i form av en quiz. Vinneren premieres (to klasser: ungdsomskole og vgs) De enkelte skoler holder lokale konkurranser på forhånd og stiller med beste elevgruppe. Alle som følger faget Teknologi og forskningslære inviteres imidlertid til å overvære konkurransen ved MTS, hvor det samtidig arrangeres en åpen dag. Kontroll : Modellen vil bli sjekket før konkurranse. Modeller som ikke overholder reglene vil få trekk, evt. bli diskvalifisert. Særs viktive punkt som må overholdes er : Last skal ligge på dekk som ligger over vannlinje. Modellens totale lengde skal ikke overstige 90 cm. Lasten og ballast skal være som spesifisert. Det er ikke lov å avvike fra spesifisert batteri, motor eller propell.

11 Utgangspunkt/Lektor 2 4.året med Lektor 2 –ordninga
: VG 1 Nat- YF med Sunnhordland Kraftlag. 2011/12 : TAF – VG 3 , TOF 1 2012/13 : TIP – Vg 1 , TOF 1 Samarbeidspart : Wärtsilä Ship Design Norway AS v/Inge Skaar. Intensjonsavtale og handlingsplan er underskriven.

12 Wärtsilä Shipsdesign Norway AS si rolla:
Vårt samarbeid med ekstern partnar vil innehalde: Kontaktperson kjem til skulen og gir ei innføring i prosjekt som verksemda har jobbba med, hjelper elevane med viktig teori og berekningar med fokus på innføring om oppdrift/stabiltet/motstand på båter. Verksemdviting med innblikk i ein skipsdesigner sin kvardag. Verksemda sine prosjekt frå tidlegare, i dag og i framtida. Veileiing og hjelp med å gjennomføra målingar av skroget på/ved skulen. Delta i juryen i lokal konkurranse.

13 Nokre få utvalde foiler som viser delar av prosjektet:
(Bileter med elevar i arbeid frå pres. i Bergen 31.10, er utelatt her.)

14 Teikning og berekningar av skrog, som t.d. stabilitet

15 Hydrostatikk

16 Kalkulering og teikning i Freeship

17 Motstand / effektbehov ved ulik fart

18

19 Evaluering frå 2011/12: Motiverande for elevar og lærar.
Godt prosjekt iht. kompetansemåla. Positiv samarbeidspartnar som vil vera med vidare. Samarbeid med solid verksemd med god lokal forankring. Positiv tilbakemeldingar frå lokalsamfunnet. Tur til Trondheim med konkurranse og omvisning var veldig positivt for elevane. Lektor 2 prosjektet har gjort dette mogeleg å gjennomføre. Prosjektet kan vidareutviklast. PS! I år 2012/13 vert det i tillegg reguleringsteknikk . Samarbeid med elevar på automasjon ved skulen.


Laste ned ppt "Samarbeid med eksterne ressurser i skulen og presentasjon av undervisningsopplegget ”Den unge skipsdesigneren” ved Øystein Djuve Stord vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google