Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde ELEKTROFAG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde ELEKTROFAG"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programområde ELEKTROFAG
Programfag til valg Programområde ELEKTROFAG Kåre Lillenskjold Berge. Ølen vgs Alf Inge Haug. Karmsund vgs Bjørn Arild Kolbeinsen. Åkrehamn vgs

2 Hva kan vi tilby i ELEKTROFAG?

3 Lokal tilpassing De videregående skolene har ulike rammebetingelser i forhold til lokaler og utstyr. Hver skole må derfor kunne tilpasse gjennomføringen av opplæringen av U-elevene.

4 Det faglige innholdet skal være det samme

5 LÆREPLAN FOR ELEKTROFAG Hovedområder
Hovedområder i faget Ut fra formålet er programfag til valg delt i tre hovedområder: Hovedområder Forberedelses-fase/ valgprosess Gjennomføringsfase/utprøving Hovedområder for elektrofagene: HMS og elektrisitetens spesielle farer Forståelse av og måling av sentrale størrelser i faget, som strøm, spenning, motstand o.s.v. Planlegging, utførelse og dokumentasjon av enkle realistiske oppgaver innen fagene Kunne bruke verktøy riktig og kunne foreta typiske arbeidsoperasjoner på en korrekt måte Om mulig delta i en praktisk oppgave hvor denne skal tilknyttes sterkstrøms-nettet. Dette forutsetter at arbeidet foregår i samarbeid og under tilsyn av folk med nødvendig kompetanse. Vurderingsfase/ refleksjon

6 Kompetansemål (Hva eleven skal lære)
I læreplanen for elektrofag er det 3 studierettede programfag og i alle fag inngår HMS. HMS Elenergisystemer Automatiseringssystemer Data og elektronikksystemer Elevene fra U-skolen skal få kunnskaper om disse tre programfagene og lære arbeidsmetodene som Vg1 elevene arbeider etter.

7 HMS I alle øvelser, læringsoppdrag for elektrofag ligger regler for HMS innbakt. Arbeid med strøm og spenning kan medføre fare for strømgjennomgang. Det er derfor viktig at eleven kjenner til faremomentene og retter seg etter lover og reglene som gjelder for faget.

8 Elenergisystemer I dette programfaget skal eleven få montere en tilførselskabel med støpsel. Eleven skal bruke denne kabelen til å sette spenning på et enkelt anlegg.

9 Eleven skal montere et åpent anlegg med koplingsboks, bryter og lampe
Eleven skal montere et åpent anlegg med koplingsboks, bryter og lampe. Kople til tilførselsledningen og få lampa til å lyse.

10 Automatiseringssystemer
Eleven skal være med en Vg1 elev og få demonstrert hvordan et automatisert anlegg virker.

11 Eleven skal få innblikk i hvordan koplingsdokumentasjon brukes
Trefasespenning inn Automatsikring som beskytter anlegget mot kortslutning F1 Kontaktor, for å slå av eller på motoren Q1 Termisk vern som beskytter anlegget mot overbelastning F2 Motoren som skal styres. M1

12 Data og elektronikksystemer
Eleven skal kople opp et ringeklokkeanlegg ved hjelp av koplingsdokumentasjon

13 Lage en linkekabel, nettverkskabel

14 Gjennomføring Dag/dato 1. Onsdag 15 elever Påfølgende onsdag 15 elever
1.time HMS: Alle 2.time Gruppe elever Montering av tilførselskabel Gruppe elever Montering av linkekabel Gruppe1-2. Gruppe 3-4. 3. time 4. time Gruppe 1-2. Montering av lys og topolt bryter på brett Monterings av hjemmekinoanlegg/Ringeanlegg 5. time 6. time 15 elever delt i grupper på 2-3 Alt utstyr må være lagt fram til de ulike øvelsene.

15 Gjennomføring Praktisk gjennomføring.
Alt utstyr er lagt fram til de ulike øvelsene. Lærere instruerer elevene og setter i gang arbeidet. 3-4 stasjoner i automatiseringssystemer bygges opp av Vg1 elever. Disse elevene har ansvar for å demonstrere disse for ungdomskole elevene. Når eleven kommer til videregående skole. Eleven må ha med seg utstyr slik at de kan ta notater og dokumentere hva de lærer. Kamera og skrivesaker. Eleven skal ha gjennomgått dokumentasjon og evalueringsskjema som de skal bruke i undervisningen i videregående skole. Denne dokumentasjonen bruker eleven til å lage en presentasjon av opplæringen på videregående skole.

16 Dokumentasjon Etter endt arbeidsøkt skal eleven vurdere sin egen opplæring.

17 1 stk støpsel ( plugg) 1,5 m 3x1mm2 PMH kabel. 6 stk niter.
Skjema for dokumentasjon Elevens navn …………………………………………….. Studieretnings fag…………………………………………. Arbeidsoppdrag …………………………………………. Fase HMS Tiltak Kontroll Planlegging Materielliste Verktøy Teikning Kjeldesortering Risikovurdering 1 stk støpsel ( plugg) 1,5 m 3x1mm2 PMH kabel. 6 stk niter. Kniv, avbiter, skrujern og nitetang. Enkle koplingsskjema Sortere avfall Produksjon Metode Produkt Dokumentasjon Visuell kontroll Kontrollmåling Vurdering Multimeter innstilling Resultat Produksjon : Beskriv framgangsmåte og vise fram ferdig produkt. Dokumentasjon: Visuell kontroll og kontrollmåling med multimeter, summer. Egenvurdering

18 Elevens vurdering av opplæringen
1 Misfornøyd 2 3 4 5 6 Svært fornøyd HMS Teori Praksis elenergi

19 Velkommen til Elektrofag våren 08


Laste ned ppt "Programområde ELEKTROFAG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google