Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialundervisning for noen eller spesiell opplæring for alle?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialundervisning for noen eller spesiell opplæring for alle?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialundervisning for noen eller spesiell opplæring for alle?
Prinsipper for Ny-GIV i tilpasset opplæring Akershus 10. oktober 2012 Ann Elisabeth Gunnulfsen

2 Lesestrategier - på alle trinn
”Framtida nå – les og forstå!” Lesestrategier - på alle trinn Ann Elisabeth Gunnulfsen

3 Lesing, skriving og regning Grunnleggende ferdigheter
Læringsstrategier Sommerkurs Intensive kurs Haster det..? Ann Elisabeth Gunnulfsen

4 Utdanning og læring Å forstå oppdraget… Vaffår vaffår.. Gjør hon så där? Styring Politisk Ann Elisabeth Gunnulfsen

5 Læring i omgangsskolen – hva er annerledes i dag?
Det skolske? Elever med svak Progresjon? § 5-1? §8-2? Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå (…) Ann Elisabeth Gunnulfsen

6 Det profesjonelle skjønn – juridiske standarder
Hva fremmer læring? Rettighet til hva? Ann Elisabeth Gunnulfsen

7 Refleksjon: Læring i skolen – skolens kultur for læring
Tilpasset opplæring – hvor tilpasset er den? Spesialundervisning – hvor spesiell er den? Hvor kommer NyGIV-perspektiver inn i denne refleksjonen? Ann Elisabeth Gunnulfsen

8 NyGIV-perspektiver i ordinær opplæring
Slik gjorde vi det ”hos oss”.. Erfaringsdeling fra en skole/kommune/fylkeskommune som ikke ennå var en del av det nasjonale prosjektet.. Ann Elisabeth Gunnulfsen

9 De utvalgtes forståelse av oppdraget med de utvalgte
Ungdomstrinnet Vgs Gjennomføring… Ann Elisabeth Gunnulfsen

10 Utsagn fra skoler i NyGIV
Vgs Ungdomstrinnet Oppdrag å jobbe på TIP og «kjøretøyfagene» – trene opp programfaglærerne i strategier og verktøy. Egen plan med frister. Det er en fordel å «motta» elever som har vært med i Ny GIV. Struktur: Kvalitetsforum (5 områder). Samarbeid om overgangen mellom ungd skolen og vgs. Grunnleggende ferdigheter og erfaringsutveksling er hovedprioritet. Kan bruke 25 % regelen hyppigere. Endre ungdomstrinnet.. Identifisere ungdomsgruppa (elevgruppa). Bør sette inn støtet tidligere enn 10. trinn. Allerede på 8. trinn. Ny GIV metodikk bør ALLE ta inn i sin undervisning. Mye ansvar hviler på ungdomstrinnet. Mye ressurser må inn der. Det vil lette overgangen. Strategiene er de samme. En forventning at vi deler. Korte, intensive kurs. Avkortet periode.

11 Den store omveltningen
Mindre spesialundervisning til noen – mer spesiell opplæring for flere Hva tror vi på? Tror vi at vi kan klare dette? Hvordan kan vi drive NyGIV-pedagogikk/didaktikk som en del av vår ordinære opplæring? Fra 15 % spes ped timer – til 2% Intensive kurs: Med hvem? I hva? Hvordan? Ann Elisabeth Gunnulfsen

12 Historien om de utvalgte..
NyGIV-eleven hvem er det? Er det forskjell på hvem det er fra klasse til klasse? Gruppe til gruppe? Ann Elisabeth Gunnulfsen

13 Myteavlivning De flinkeste elevene ”taper på” at undervisningen/opplæringen med tanke på de ”svakeste” elevene. Problemet er kanskje at vi planlegger opplæringen med tanke på ”gjennomsnittseleven?” Ann Elisabeth Gunnulfsen

14 Teoretiske perspektiver
Styring og ansvar i utdanning Organisasjon og ledelse Faglig ledelse Ann Elisabeth Gunnulfsen

15 Hva betyr dette for oss? Forhandling om mening
Felles forståelse (foreldre, PPT, BUP, Helse-sos-ped) Fylkesmannen..? Ann Elisabeth Gunnulfsen

16 Klasser, grupper, tid og ressurser
Eksempler fra praksis – NYGiv som tilpasset opplæring Ann Elisabeth Gunnulfsen

17 Temakurs Intensive kurs innen ulike temaer med en varighet fra 2-4 uker. Kurs utarbeides. Tilbud sendes ut, påmelding med forpliktelse til elev, foreldre og lærer. Test-retest – gjør det enkelt. Deretter en vurdering av hvordan resultatet ble som det ble. Ann Elisabeth Gunnulfsen

18 Tapte timer En tapt engelsktime for å jobbe intensivt med kj – tj-lyden.. Prioritering. Hva er elevens behov i et (Ny Giv) læringperspektiv? Ann Elisabeth Gunnulfsen

19 Hjem og skole Lesing og skriving et samarbeid mellom skole og hjem.
Lese 10 min hver dag. Skrive en kort tekst med definert sjanger og definert del av teksten 10 min (f eks en innledning). Flyum- metoden Foreldre signerer hver dag på at dette er gjort. Er dette vanlig på ungdomstrinnet..? Er det mulig..? Ann Elisabeth Gunnulfsen

20 Organisering Intensivt kurs i engelsk («I am a boy»).
3 t/u i 6 uker = 18 timer. 12 elever (delt på to grupper) 2. time onsdag, torsdag og fredag (30 min). Øve på å uttrykke seg enkelt skriftlig og muntlig. Rettskriving av de mest brukte engelske ordene. Hvilke ord er det? Ann Elisabeth Gunnulfsen

21 Organisering Lavterskelkurs i kroppsøving – for å gi grunnlag for vurdering og skape mestring Ann Elisabeth Gunnulfsen

22 Organisering forts Intensivt kurs i lesing og skriving
5 t/u i 6 uker = 30 timer 1. time hver dag. Samme opplegg. Lesestrategier. Høyfrekvente ord. Rundebordsskriving. Test – retest (diktat, skriveoppgave og høytlesing). Ann Elisabeth Gunnulfsen

23 Beate Lindseth

24 Organisering Intensivt kurs i regning 4 t/u – 4 uker 6-8 elever
Fire grunnleggende regnearter. Lesestrategier for lesing av tekststykker. Konkretisering Ann Elisabeth Gunnulfsen

25 (utdrag fra skriv hjem Søndre Modum ungdomsskole)
Hvis dere takker ja til tilbudet, forplikter partene seg til: Eleven: Gripe muligheten for å bli bedre og jobbe godt i kurstimene, med leksene og med det som er anbefalt i løpet av kvelden. Møte presis til alle kurstimene klar til å jobbe med en gang klokka ringer. Foreldre: Holde seg informert om det som skjer på kurset. Følge opp kontaktboka. Vite at eleven i denne perioden trenger ekstra oppmerksomhet, eleven er i en intens og krevende arbeidsperiode. Lytte til gjenfortellinger og høre eleven i leksene med interesse og positiv oppmerksomhet. Gi eleven gode muligheter til å få tak i lesestoff som ligger innenfor elevens interessefelt. Kursholder: Gi eleven mulighet til å lære seg verktøy innenfor området som er tilpasset denne eleven så langt det lar seg gjøre. Lære eleven gode strategier for lesing og skriving. Følge opp kontaktboka. Lærere: Svært mange av de tingene som disse elevene trenger, er langt fra skadelige for resten av klassen. Lærerne skal derfor ta imot informasjon om hva disse elevene trenger og benytte seg av dette i klassen så langt det lar seg gjøre. De skal holde seg oppdatert om disse elevenes utvikling under kurset, og tilrettelegge lekser spesielt i norsk for kurselevene. (utdrag fra skriv hjem Søndre Modum ungdomsskole) Ann Elisabeth Gunnulfsen 2012

26 Grunnprinsipper: Gjør det enkelt – veldig enkelt!
Gjentakelse av strategiens hensikt. Gjentakelse av aktivitetens hensikt. Bevissthet hos elevene – metakognisjon. Gjenkjennelse fra økt til økt. Øving som skaper mestring. Ann Elisabeth Gunnulfsen

27 Bilder fra skoleaktiviteter
Hvem er NyGIV elev?


Laste ned ppt "Spesialundervisning for noen eller spesiell opplæring for alle?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google