Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN BEHANDLER VI FJERNVARMEKUNDER Julemøte fjernvarmeforeningen 6.12.12 IREN AANONSEN RAMBØLL ENERGI Alternative title slide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN BEHANDLER VI FJERNVARMEKUNDER Julemøte fjernvarmeforeningen 6.12.12 IREN AANONSEN RAMBØLL ENERGI Alternative title slide."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN BEHANDLER VI FJERNVARMEKUNDER Julemøte fjernvarmeforeningen 6.12.12 IREN AANONSEN RAMBØLL ENERGI Alternative title slide

2

3

4

5

6 HVORFOR ER DET MISNØYE MED FJERNVARME? •FJERNVARMEKONSESJON – MONOPOL •Kunden opplever at han ikke har noe alternativ •FJERNVARME ER DYRT •Vanskelig for kunder å forstå hvilke alternativkostnader en fjernvarmeleveranse dekker •TILKNYTNINGSPLIKTEN •Oppleves som noe som er pålagt •Lite fleksibilitet for sluttbruker •LAVERE VARMEBEHOV I FREMTIDEN •Passivbygg, lavenergi og nesten nullenergibygg •DÅRLIG SEKUNDÆRSYSTEM •Manglende interesse/kunnskap fra VVS bransjen Krever kommunikasjon og tydelig informasjon

7 HVA KAN VI GJØRE? Content slide

8 FJERNVARMESALG - PROSJEKTSALG EN LANG PROSESS INNSALG INSTALLASJON & LEVERANSE ABONNEMENTS- LØSNING

9 FJERNVARMESALG - PROSJEKTSALG EN LANG PROSESS INNSALG INSTALLASJON & LEVERANSE ABONNEMENTS- LØSNING • Lock-in effekt • Sluttbruker = kunde • God kundebehandling • Bedre omdømme • Lettere mersalg • Vi må være gode på kommunikasjon ved innsalg • Profesjonalitet ved installasjon. Fremdriftsplan + tilbakemeldinger

10 PROSJEKTSALG - VÆRE TILSTEDE NÅR KUNDEN ER I BESLUTNINGSMODUS •PLANSAKSBEHANDLING •Sørge for å informere om fjernvarme muligheter og premisser tidlig •Fjernvarme => ikke plass til eget anlegg, ikke miljøansvar, ikke drift •Prosjekter vannbårent system fra starten => reduserer el-inst. kostnader •Informer om grensesnitt på ansvar og hva sluttbruker må bekoste •Informer om anleggsbidrag => forutsigbarhet på kostnader (??)

11 PROSJEKTSALG – SALGSPROSESS •TILBUDSPROSESS •Ha kompetent personale til å selge fjernvarme •Skaffe og kvalitetssikre energi og effektbehov fra kunden •Sikre enighet om temperaturnivå på leveranse •Gi tilstrekkelig informasjon om fordeler ved fjernvarme:  Leveringssikkerhet  Ansvarsfrihet på drift  Arealbesparende installasjon  Miljøfordelene •Sørg for å vise kunden hva fjernvarme koster i forhold til kundens alternativ => krever dialog

12 PROSJEKTSALG KREVER GODE IT-SYSTEMLØSNINGER SALG INSTALLASJON DRIFT/FORVALTNING HVORFOR? • Langsiktig kundeforhold, teknisk installasjon lengre enn kundeforhold • Lave marginer – systemer sikrer struktur på kommunikasjon og dokumentasjon • Ansatte slutter/blir syke/tar ferie => kunden krever respons

13 FV - GRENSESNITT • Fjernvarmebransjens ansikt utad er • Opplevelsen og fakturaen • Kunde må behandles som en kunde og ikke abonnent. • God kundebehandling er: • Rask respons • Profesjonell tilbakemelding • «Det lille ekstra» KUNDEOPPLEVELSE KUNDENS GRENSESNITT Lime green fact box Kundesentral GRENSESNITT

14 SEKUNDÆRSYSTEMET • Rørlegger/VVS bransjen mangler kompetanse • Prosjektere • Innregulerings/utluftning • Dårlig leveranse av produkt = alle i verdikjeden rammes FJERNVARMEBRANSJEN BØR TA NOE ANSVAR! KUNDEBEHANDLING KUNDENS GRENSESNITT Lime green fact box Kundesentral GRENSESNITT

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Endslide.


Laste ned ppt "HVORDAN BEHANDLER VI FJERNVARMEKUNDER Julemøte fjernvarmeforeningen 6.12.12 IREN AANONSEN RAMBØLL ENERGI Alternative title slide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google