Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg
Presentasjon fjernvarmedagene 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg Marianne Riddervold Kahrs, COWI, Avdeling Energi Fredrikstad 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

2 Bakgrunn Tradisjonell fjernvarme
Høye investeringskostnader per levert kWh Stort varmetap i nettet Usikkerhet for fjernvarmeselskapet Fjernvarmen velger bort typen kunder med lav lønnsomhet Alternative løsninger og ny teknologi Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg 29 oktober 2013

3 Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt
Nettverksdesign Fjernvarmerør Grøfter Kundesentraler Varmebehov Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg 29 oktober 2013

4 LAVTEMPERATUR FJERNVARME
Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt Nettverksdesign TRASEVALG DESIGN LAVTEMPERATUR FJERNVARME Designparametre: Varmetetthet (kWh/m² år) Linjevarmetetthet (MWh/m år) Termisk bredde (m) Serviceskap. Serviceskap m/varmeveksler, pumper og måleutstyr – tomtegrense (lite aktuelt i dag) Felles vekslerstasjon. Varmeveksler mot primærnett – reduksjon trykk/temperatur Kundesentral hos kunde. Fjernvarme / nærvarmeanlegg T dim = 55/35°C. Redusere varmetap Bedre virkningsgrad i produksjonen Utnytte energireservoar med lavtemperatur Danmark: konkurransedyktig m/luft/luft varmepumper 75 % redusert varmetap ifht tradisjonell fjernvarme!(referanseanlegg i Danmark) Utfordring  legionella. Returtemp sirkulasjonssystem ≥ 60°C Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg 29 oktober 2013

5 ISOLASJONSEGENSKAPER / ISOLASJONSKLASSE
Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt Fjernvarmerør ENKELTRØR / TWINRØR MATRIALE MEDIERØR ISOLASJONSEGENSKAPER / ISOLASJONSKLASSE Hovedledning/ hoveddistribusjonsledning/stikkledning Fleksibilitet TWIN: populært i øvrige Skandinaviske land ca. 70% redusert varmetap for DN < 80 ca % reduksjon i installasjonskostnader. Trykk/temperatur. Tilstøtende nett. Kostnader. Stål Kopper PEX PUR-skum cyclo-pentan. Aldringsprosess: Luft erstatter cyclo-pentan  redusert isoleringsevne. Diffusjonsperre EPS PEX (Isopor-PEX) Presskoplinger. Enkel geometri. Redusert varmetap – 70%. 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

6 Grøfter Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt
REDUSERE KOSTNADER GRØFT (35-50% AV KOSTNAD I FJERNVARMENETT): SMALERE GRUNNERE ENKLERE MINIGRAVER HÅNDGRAVER KJEDEGRAVER FRESING STYRT BORING JORDRAKETT ECO TRECH 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

7 Kundesentraler Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt
Flat stations  Gjennomstrømingsveksler (GVV) Flowaktivert pumpe (FVB) 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

8 Varmebehov Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt
HVITEVARER ANDRE Oppvaskmaskin – 5,5kW Vaskemaskin – 5-5 kW Tørketrommel – 2,1 kW Forbruk fjernvarme (samlet): kWh/år boenhet Lite kommersielt forløpig Drivhus Basseng og boblebad Gatevarme Absorbsjons-kjøling 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

9 Bjørnstad boligområde
Energi og effektbehov Ledningstraseer, rør og grøfter Design Utbyggingsalternativer 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

10 Energi - og effektbehov
Bjørnstad boligområde Energi - og effektbehov FORUTSETNINGER: LAVENERGIBOLIGER Energi (MWh) Effekt (MW) OPPVARMING OG VENTILASJON ENEBOLIG: 28 W/m² og 30 kWh/m²år ENEBOLIG 551 0,34 OPPVARMING OG VENTILASJON REKKEHUS/LEILIGHET: 24 W/m² og 23 kWh/m²år REKKEHUS 981 0,58 TAPPEVANN: 35kWh/m² LEILIGHETER 909 0,53 ENEBOLIG: 160 m² x 53 BARNEHAGE 212 0,12 REKKEHUS: 120 m² x 141 TOTALT 2654 1,6 LEILIGHETER: 75 m² x 209 Varmetetthet  21 kWh/m² år 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

11 Ledningstraseer rør og grøfter
Bjørnstad boligområde Ledningstraseer rør og grøfter 2150 m distribusjonsledninger 1600 m stikkledninger Linjevarmetetthet  0,71 MWh/m år RØR Alt. 1: Twinrør i stål – tradisjonell Alt. 2: Twinrør i stål – reduserte dimensjoner Alt. 3/4: EPS PEX GRØFTER Tradisjonell Etableres sammen med annen infrastruktur 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

12 Design LAVTEMPERATUR / NÆRVARMEANLEGG FLAT STATIONS (GVV)
Bjørnstad boligområde Design LAVTEMPERATUR / NÆRVARMEANLEGG FLAT STATIONS (GVV) ENKEL / UTPRØVD DESIGN BESPARELSE RØRKOSTNADER I BYGG MULIG Å DESIGNE FOR Å ELIMINERE LEGIONELLA-PROBLEMATIKK 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

13 Alternativer Bjørnstad boligområde Twin stål Trykktap ≤ 100Pa/m
EPSPEX Trykktap ≤ 200 Pa/m EPSPEX Trykktap ≤ 200 Pa/m uten enebolig Investering trase og kundesentral (MNOK) 15,8 15,5 14,5 8,9 Distribusjonskostnad per kWh 0,48 0,47 0,44 0,27 Tilknytningsavgift (MNOK) -5,7 -5,7 -5,7 -3,6 Varmesalg (MWh) 2,3 2,3 2,3 1,8 Andel fornybar (MWh) 70 % 70 % 70 % 70 % Enovastøtte (1kr/kWh) 1,6 1,6 1,6 1,3 Pris fjernvarme (kr/kWh) 0,65 0,65 0,65 0,65 Produksjonspris (kr/kWh) 0,44 0,44 0,44 0,44 Varmetap (stipulert) 20 % 16 % 11 % 11 % Internrente m/enovastøtte -0,6 % 0,7 % 2,8 % 5,6 % 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg

14 29 oktober 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg


Laste ned ppt "Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google