Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU
750 kW kjølemaskin med høytemperatur varmegjenvinning – Tungregnesenteret, Gløshaugen, NTNU POWERPOINT PRESENTATION

2 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Tungregnesenteret – NTNU Kjøling av CRAY-maskiner i "Byggteknisk" Dagens kjølebehov – konstant ca. 500 kW Temperaturnivå isvannskrets – 10/17 °C Kjøling leveres i dag først og fremst fra store kjøle- maskiner i Realfagbygget (sentrifugalmaskiner) Oppdraget Nye CRAY-maskiner med økt kjølebehov – 750 kW NTNU ønsker nå gjenvinning av overskuddsvarme til fjernvarmenett på Gløshaugen (maks. 95 °C) Standard kjølemaskiner er helt uegnet for formålet Ny innovativ "high-tech" løsning Installasjon av kombinert kjøleanlegg og høy- temperatur varmepumpe som kan varme vann opp mot ca. 80 °C NTNU Gløshaugen Bygg-teknisk

3 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Dagens situasjon NTNUs interne fjernvarmenett er direkte koblet til Statkraft Varme sitt primærnett, >100 °C Umulig å gjenvinne overskudds- varme til fjernvarmenettet  Ombygging Bygging av ny varmevekslersentral ved NTNU mot primærnettet gir bl.a. mye lavere temperaturnivå Diagrammet viser estimert tur- og returtemperatur for "Byggteknisk" etter 2012 Høytemperatur varmepumpe (80 °C) kan levere varme til nettet det meste av året – gir meget høy varmegjenvinningsgrad  Vanntemperatur (°C) Utetemperatur (°C)

4 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg NTNUs fjernvarmenett – varmeeffektbehov Målt ca. 14 MW effektbehov ved dimensjonerende utetemperatur (-19 °C) Målt ca. 1 MW effektbehov sommerstid = beredning av varmtvann samt nettap Installasjon av kombinert kjøle-/varmepumpeanlegg Ca. 1,1 MW tilgjengelig kondensatorvarme Anlegget kan levere all overskuddsvarme til NTNU fjernvarmenett det meste av året – ca. 7 GWh/år Meget lavt netto energifor- bruk til kjøling – Grønn IT Effekt-varighetskurve 14 12 10 8 6 Effekt [MW] 4 Varmebehov 2 Kjølebehov Kond.varme -2 -4 -6 Varighet [døgn]

5 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Høytemperatur kjøle- og varmepumpeanlegg To-trinns anlegg med ammoniakk (R717) som arbeidsmedium – 50 bar skruekompressorer Maksimalt utgående vann- temperatur ca. 80 °C Ammoniakk som kuldemedium 100% miljøvennlig, dvs. GWP = 0 Egner seg i meget godt høytemperatur anlegg Gir høyere prosesseffek- tivitet enn konvensjonelle kuldemedier Giftig – krever særskilte sikkerhetstiltak

6 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Fordamper Tilkoplet isvannskrets mot Tungregnesenteret Kondensator Tilkoplet returledningen etter "Byggteknisk" Tørrkjøler Plasseres før kondensatoren Avgir overskuddsvarme og forhindrer at temperaturen blir høyere enn maks. utgående temperatur fra anlegget Akkumulator Fjernvarmenettet fungerer som akkumulator Forutsetter bypassventil(er) på primærkrets

7 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Nytt anlegg Ekst. anlegg Total investering, alt inkl. [kr] (-) Årskostnad [kr] Spesifikk energipris [kr/kWh] 0,39 0,58 Inntjeningstid [år] Ca. 4,5 Høyeste tillatte investering [kr]

8 Tungregnesenteret – kjøleanlegg
Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU Tungregnesenteret – kjøleanlegg Ammoniakk-anlegg – utfordringer Plassering av kjøle-/varmepumpeanlegget i transportsonen under bygget Ammoniakk (R717, NH3) er et giftig kulde- medium. Utforming og drift av anlegget skal være i hht. Europeisk standard (NS-EN 378) Innbygging av anlegget i gasstett kabinett Gassdetektorer tilkoblet alarm osv. To-trinns ventilasjonsanlegg med avkast på tak – ved lekkasje føres ammoniakk-gassen til en såkalt "scrubber" som vasker ut ammoniakken ved hjelp av finfordelt vann (vannspraysystem) Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ved installasjon av ammoniakk-anlegg Detaljprosjektering – studentanlegg Detaljprosjektering av COWI juni-august 2012 Anlegget vil brukes som studentanlegg ved NTNU Dsb: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Laste ned ppt "Kombinert kjølemaskin/varmepumpe – Tungregnesenteret, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google