Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olaf Østensen Statens kartverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olaf Østensen Statens kartverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olaf Østensen Statens kartverk
Seminar, Gardermoen 17. oktober 2006 BAAT og “Norge digitalt” Bruker, Autentisering, Autorisasjon og Telling Olaf Østensen Statens kartverk

2 Det politiske grunnlaget
Strotingsmeldinga inneholder ingen klare krav mht. brukerautentisering, -autorisasjon eller telling. I det hele tatt, meldinga omtaler ikke den interne dataflyten innen ”Norge digitalt”-samarbeidet. BAAT er Kartverkets eget opplegg for å imøtekomme krav som er presisert i styringsdokumenter etter meldinga.

3 Mål for BAAT sikre at Norge digitalt-tjenester bare benyttes av autentiserte og autoriserte brukere og/eller brukerapplikasjoner (unntatt tjenester som skal være fritt tilgjengelige) registrere og telle bruk av tjenestene og henføre bruken til identifiserte brukere og/eller brukerapplikasjoner

4 Fra Vedlegg P4 – Data og tjenester
“Med bakgrunn i de rammer som er lagt for samarbeidet i Norge digitalt, har Statens kartverk utviklet et teknisk-administrativt apparat for å håndtere brukernes sikkerhet, datasikkerhet og logistikk knyttet til transaksjonene mot tjenester fra Statens kartverk. Tjenester som tidligere har ligget fritt tilgjengelig på nettet, vil nå bli / er nå underlagt kontroll. Det er krav om å identifisere brukerne samtidig som de gis differensiert autorisasjon til å hente data. Det blir iverksatt telling av datauttak for den enkelte bruker / part.” BAAT iverksettes konsekvent fra visse overgangsordninger fram til

5 Annen politisk bakgrunn
eNorge 2009 Kommende St. meld. om IKT-politikken (FAD) IKT

6 FAD i Geoforum mai 2006: … men når kommer forskriftene?
Antakelig ikke før … … her må vi være forberedt på at det kan bli endringer!

7 Hva sier så INSPIRE ? DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE) forslag til direktiv – vedtas antakelig i løpet av 2006!

8 Artikel 18 1. Medlemsstaterne opretter og driver et net bestående af følgende tjenester for de geodatasæt og -tjenester, som der er fremstillet metadata for i overensstemmelse med dette direktiv: a) søgetjenester, der gør det muligt at søge efter geodatasæt og geodatatjenester ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og at fremvise indholdet af metadata b) visningstjenester, der som et minimum gør det muligt at vise, navigere, zoome ind og ud, panorere eller overlejre geodatasæt og at vise signaturforklaringer og relevant metadataindhold c) downloadtjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af komplette geodatasæt eller dele af sådanne sæt d) transformationstjenester, der gør det muligt at transformere geodatasæt e) tjenester for aktivering af geodatatjenester, som gør det muligt at igangsætte datatjenester. Disse tjenester skal være lette at anvende og tilgængelige via internettet eller andre egnede telekommunikationsmidler, som offentligheden har adgang til.

9 Artikel 20 1. Medlemsstaterne sikrer, at de tjenester, der er anført i artikel 18, stk. 1, litra a) og b), stilles gratis til rådighed for offentligheden. 2. Opkræver offentlige instanser gebyr for brug af de tjenester, der er anført i artikel 18, stk. 1, litra c) eller e), sikrer medlemsstaterne, at der er adgang til nethandelstjenester. Artikel 21 1. Kommissionen opretter og driver en geoportal for Fællesskabet. 2. Medlemsstaterne giver adgang til de tjenester, der er anført i artikel 18, stk. 1, via Fællesskabets geoportal. Medlemsstaterne kan også give adgang til disse tjenester via deres egne indgange.

10 Network Service Definition
INSPIRE Services MS Inspire Services MS Inspire Services MS Inspire Services MS Inspire Services EU Portal Network Service Definition Upload Service Discovery Service View Service Download Service Transformation Service ISDS Service MS Inspire Services MS Inspire Services MS Inspire Services MS Inspire Services MS Inspire Services MS Portal MS Portal MS Services MS Services MS Services MS Services MS Services MS Services

11 INSPIRE Network Service Reference Model
EU Portal Client Transformation Service ISDS Catalog Data Customers & Right E-Commerce Spatial Data Cascading Mapserver Inspire Services MS Map Services WMS CS-W Catalog Services Member State Portals and Services Portal Layer Horizontal Services User Portal Backend Upload Service Discovery Service Download Server View Service EU Portal MS-Transformation MS-Downlaod Meta Data Map Data Invoke Spatial Data Service

12 Horisontale tjenester

13 Tekniske utfordringer
Introduksjon av PKI og sikkerhetsportal Følge utviklingen på standardiseringsområdet Kjeding av tjenester

14 Kjeding av tjenester

15 Oppsummering BAAT er den enkleste (?) og mest fleksible (?) løsningen for å tilfredsstille kravene til beskyttelse av tjenester som vi (SK) har ’pønsket’ ut BAAT virker og vil være enkel å implementere! Vi følger den politiske utvikling nøye mht. nye føringer – IKT-meldinga, forskrifter til offentlighetslove, INSPIRE, … Det er tekniske utfordringer som vi må ta underveis …


Laste ned ppt "Olaf Østensen Statens kartverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google