Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver. Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen skal vurdere og fremme forslag på følgende områder særskilt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver. Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen skal vurdere og fremme forslag på følgende områder særskilt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver

2 Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen skal vurdere og fremme forslag på følgende områder særskilt: om innholdet i kapittel 2 i dagens rammeplan kan utformes på samme måte som kapittel 3, det vil si med prosessmål og krav til barnehagens arbeid rammeplanens bruk av begrepet danning, og foreslå eventuelle endringer som vil gjøre det lettere for barnehagene å forstå hvordan de skal omsette formålets oppdrag om danning og læring i praksis om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i antallet fagområder eller beskrivelsen av disse i lys av relevante samfunnsendringer (herunder bruk av IKT) og endringene i ny innholdsparagraf § 2 (barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon)

3 om og eventuelt hvordan rammeplanen bedre kan legge føringer for det pedagogiske tilbudet til henholdsvis de yngste og de eldste barnehagebarna, herunder skoleforberedende aktiviteter på barnehagens premisser hvordan krav til progresjon i tilbudet bør uttrykkes hvilke krav som skal stilles til barnehagens årsplan vurdere om det er behov for en nærmere omtale av arbeidsmåter og tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet. Disse vurderingene vil bli lagt til grunn når rammeplanens del 3 skal revideres.

4 Organisering rammeplangruppe referansegruppe åpen prosess – publisere utkast underveis arbeidsgruppen leverer til Udir 14.2.14 høringsprosess Udir sender over sitt forslag 1.10.14 Fastsettes av KD 1.1.15

5 Implementering Rapporten Alle teller mer (Høgskolen i Vestfold, Østrem mfl. - 2009): Undersøker hvordan rammeplanen (2006) for barnehager praktiseres. Omfattet aktører på alle nivå i sektoren. Konkluderer med at deler av arbeidet med å implementere rammeplanen var godt i gang. Samtidig kom det fram at barnehagene stod overfor utfordringer i arbeidet med å realisere rammeplanens intensjoner.

6 - Direktoratet må utvikle en helhetlig strategi rundt implementering og oppfølging av tiltak mot sektor - Direktoratet må styrke sin kommunikasjonsstrategi for å nå ut med veiledningsmateriell som er rettet mot ulike nivåer i sektoren

7 En helhetlig implementeringsstrategi Vi vil tenke helhetlig om: revidering av rammeplan implementering av revidert rammeplan utvikling av støtteressurser til sektoren

8 OECD (2013) gir råd om hvordan Norge kan utvikle og støtte implementeringen av rammeplanen: ta i bruk flere virkemidler slik som veiledningsmateriell og verktøy som fremmer refleksjon. gjøres tilgjengelige på nett for ansatte og eiere i sektoren.

9 Støtte og veiledning Utdanningsdirektoratet skal gi barnehagesektoren støtte og veiledning


Laste ned ppt "RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver. Mandat for rammeplangruppen Rammeplangruppen skal vurdere og fremme forslag på følgende områder særskilt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google