Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om personopplysningslovens betydning for forvaltningens beslutningssystemer og nettsider Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om personopplysningslovens betydning for forvaltningens beslutningssystemer og nettsider Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om personopplysningslovens betydning for forvaltningens beslutningssystemer og nettsider Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Generelt Forvaltningens IKT-bruk må alltid vurderes konkret i forhold til personopplysningslovens regler Ikke mulig å trekke sikre generelle slutninger ut i fra type informasjonssystem I tillegg til personopplysningsloven kan det gjelde særlover som regulerer behandling av personopplysninger innen bestemte forvaltningsområder. Særlovgivning som regulerer vedkommende forvaltningsområde (ligningslov, folketrygdlov, tollov mv) kan også ha særlig betydning fordi de –sier noe om hvilke opplysninger som er nødvendige for å treffe enkeltvedtak –gir saksbehandlingsregler for øvrig som bør ses i sammenheng med personopplysningslovens regler Også forvaltningsloven og offentlighetsloven er relevante å ta hensyn til ved vurderingen etter pol, jf forelesning 18.10.

3 “Personopplysning” Beslutningssystemer Alle opplysninger som anvendes for å treffe enkeltvedtak er (normalt) personopplysning om parten(e) Logger mv knyttet til beslutningssystemet er (normalt) personopplysninger om saksbehandleren(e) Nettsider Opplysninger som publiseres på nettet er ofte personopplysninger Opplysninger som samles inn via nettet er (normalt) personopplysninger Opplysninger i logger er (normalt) personopplysninger

4 Sjekkliste, trinn 1 Gjelder loven for mitt informasjonssystem? –Beslutningssystemer: Ja, nesten uten unntak –Nettsider: Ja, nesten uten unntak –Hvem er “behandlingsansvarlig”?

5 Sjekkliste, trinn 2 Har jeg lovlig adgang til de opplysningene jeg ønsker å behandle (eller kan jeg skaffe det?) Beslutningsystemer –Lovhjemmel (forekommer: f.eks. plikt/rett til informasjon) –Nødvendighet (ofte, jf § 8 bokstav e og § 9 bokstav b) –Samtykke (supplerende grunnlag) Nettsider –Lovhjemmel (sjelden, bare indirekte) –Nødvendighet (praktisk viktig; jf § 8 bokstav a, jf også § 9 bokstav d) –Samtykke (viktig(ste) grunnlag)

6 Sjekkliste, trinn 3 Hva kan forvaltningen benytte PO til (formål)? –Både beslutningssystemer og nettsider må ha ett eller flere bestemte formål –For beslutningssystemer vil formål kunne ligge eksplisitt eller implisitt i særlovgivning, noe som kan begrense adgangen til å endre formålet, jf § 11 bokstav c.

7 Sjekkliste, trinn 4 Er personene tilstrekkelig sikkert identifiserte? –Beslutningssystemer: I praksis akseptert å benytte fødselsnummer Uklart hva som kan godtas av biometriske identifikasjonsmetoder (her skjer det rettsutvikling!) –Nettsider Normalt anledning til å benytte fødselsnummer dersom det skal inngis opplysninger som skal utgjøre grunnlag for vedtak, men forutsetningen er tilstrekkelig sikring.

8 Sjekkliste, trinn 5 Hva er tilfredsstillende sikkerhetstiltak? –Avhenger av en konkret vurdering –Neppe grunn til å behandle beslutningssystemer strengere enn andre systemer, men... –Neppe grunn til å behandle Internett-baserte rutiner strengere enn andre rutiner, men...

9 Sjekkliste, trinn 6 Er jeg sikker på at jeg vil komme til å etterleve loven? –Internkontroll for beslutningssystemer må gjennomføres for å sikre etterlevelse av krav i: vedkommende særlov med forskrifter personopplysningslov med forskrifter forvaltningsloven, eventuelt offentlighetsloven mv konsesjoner og andre enkeltvedtak –Internkontroll for nettsider må/bør gjennomføres for å sikre etterlevelse av krav i: personopplysningslov med forskrifter åndsverkloven (opphavsrett) forvaltningsloven, eventuelt offentlighetsloven mv eventuelle enkeltvedtak (men pålegget om interkontroll gjelder bare ift personvern, pol jf § 1)

10 Sjekkliste, trinn 7 Kan jeg starte behandlingen? –Beslutningssystemer Normalt ikke konsesjonsplikt selv om det skal behandles sensitive personopplysninger, jf § 33 fjerde ledd og særlovgivning Selv om unntak fra konsesjonsplikt, skal behandlingen normalt meldes –Nettsider Sjelden konsesjonsplikt Kan også være unntatt fra meldeplikt, jf pof §§ 7-11 og 7-12


Laste ned ppt "Om personopplysningslovens betydning for forvaltningens beslutningssystemer og nettsider Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google