Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke følger får valget for byggenæringen? Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr, BNL Drammen 28.10.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke følger får valget for byggenæringen? Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr, BNL Drammen 28.10.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke følger får valget for byggenæringen? Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr, BNL Drammen 28.10.2009

2 Hvordan er framtidsutsiktene?

3 Stortingsvalget 2009

4 Soria Moria II • Bekrefter NTP • Økt satsing mot frafall i vgs • Styrke fagskolen • Satse på etter og videreutdanning • Energieffektivisering • Omsorgsboliger / sykehjem

5 Hva står og hva står ikke i dokumentet? • Opprettholde formuesskatten, men arbeide med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og gode rammebetingelser for norske bedrifter • Men det står intet om ROT-fradrag, stortingsmelding om byggenæringen,

6 Den nye Regjeringen ?

7 Hovedstrategien ligger fast Handlingsrommet for BNL Byggenæringens ønsker og behov Beslutningstakernes ønsker og behov

8 Kampen om virkelighetsforståelsen - Det er bare rørleggeren som har holdt tidsskjema…

9 Vi må tidligere inn i prosessene

10 Hvem er våre allierte? • Fagbevegelsen Fellesforbundet – sentralt – hovedtillitsvalgte? • Andre brukergrupper

11 ”Jeg tror på kraften i argumentene” • Fakta har makta • På lag med fagbevegelsen • Ikke fremmed for å ”stjele” gode saker

12 23.06.201412 Stortingsrepresentanter Komiteledere -Torgeir Michaelsen (fin) -Marianne Aasen (kuf) -Knut Arild Hareide (tk) -Erling Sande (me) -Heikki Holmås (kf) -Terje Aasland (næring) Parlamentariske ledere -Helga Pedersen (Ap) -Trygve Slagsvold Vedum (Sp) -Bård Vegard Solhjell (SV) -Erna Solberg (H) -Siv Jensen (Frp) -Trine Skei Grande (v) -Dagfinn Høybråten (KrF) NegativePositive Høy innflytelse Power Map Overordnet tidslinje

13 Hvem er denne mannen?

14 Eller denne dama?

15 BNLs utfordringer til myndighetene 1.Legge til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår 2. Nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i bygg 3. Arbeide for et kompetanseløft i næringen

16 Tiltakspakken

17 Det offentlige er byggenæringens største kunde • 40 % av det næringen bygger kjøpes av det offentlige – det tilsvarer om lag 100 mrd kroner i året • Av den totale eiendomsmasse eier det offentlige – stat – fylke – kommune ca 45 millioner kvm • Men hvordan forvaltes disse verdiene?

18 Nye Holmenkollbakken. Et eksempel fra læreboka om hvor galt det kan gå

19 Investeringer i bygg 2006-2010, milliarder kroner Kilde: Norges Bank Investeringene i byggenæringen er ventet å gå ned med 35 milliarder kr fra 2008 til 2010.

20 Akkumulert boligigangsetting

21 Regionsaktivitet sammenlignet med foregående år (basert på i igangsatte boliger)

22 Befolkningsutvikling i Norge Fremskrivninger 2009 – 2030 Ved middels nasjonal vekst Kilde: SSB De siste to årene har folketallet økt med 118.000. Om 20 år vil folketallet være ca en million høyere enn i dag.

23 Vi blir stadig flere eldre Antall personer 67 år eller mer, Fremskrivninger 2009 – 2030 Ved middels nasjonal vekst Kilde: SSB I 2030 vil det være ca 400.000 (66%) flere personer på 67 år eller mer. Antall personer over 80 år vil øke med ca 110.000 (50%) frem mot 2030. I 2020 er det 200 000 flere over 76 år

24 Energieffektivisering • Regjeringen er mer opptatt av vindmøller enn energieffektivisering • TEK 97 skal redusere energibruken i nye bygg med 25 % - men årlig fornyes bygningsmassen med 1 %.....

25 25 Hvor er det mest lønnsomt å ta kuttene? Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008)

26 26 Hvor er det mest lønnsomt å ta kuttene? Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008)

27 Hva slags boliger snakker vi om? Energibruk i bolig – fordelt etter boligtype 68% 19% 13%

28 Regjeringens Lavenergiutvalg: Det trengs en Masterplan! 1.Nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i byggsektoren. 2.Storstilt kompetanseplan for byggenæringen. 3.Forhåndsannonsert trinnvis skjerpelse av byggeforskriftene. 4.Strengere energikrav ved rehabilitering. 5.Forbildeprosjekter og demonstrasjonsbygg. 6.Revidert energimerkeordning med energiplan for eksisterende bygg. 7.Forenkle, utvide og øke investeringsstøtten fra Enova. 8.Statlig låneordning for energitiltak. 9.Hvite sertifikater for energisparing og skatteincentiver for energieffektive bygg. 10.Krav til offentlig bygg. 11.Informasjon og bestillerkompetanse.

29 sintefrapporten

30 Kompetanseløft • Still kompetansekrav til foretakene! • Etabler et utdanningstilbud som gjør næringen i stand til å møte store samfunnsoppgaver som klimautfordringen • Iverksett tiltak for å hindre frafall fra skole.


Laste ned ppt "Hvilke følger får valget for byggenæringen? Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr, BNL Drammen 28.10.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google