Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL
Hva er BA – bransjen i 2012? Hvilke næringspolitiske utfordringer ligger foran oss? Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL

2 Status Norge 2012: Høy vekst og høyt aktivitetsnivå
Byggeaktiviteten ventes å øke med: 4 prosent i ,5 prosent i 2013 og 2,5 prosent i 2014 Produksjon av nye boliger er på vei oppover Økning i anleggsinvesteringer skyldes blant annet større politisk prioritering Historisk høyt aktivitetsnivå: Verdensøkonomien og situasjonen i Eurosonen – vi lever på en grønn øy, men dette kan fort endre seg dersom situasjonen i eurosonen endrer seg til det verre Arbeidsinnvandring: Fakta om antall ansatte og nasjonalitet hentet ut fra ID-kortene. Positivt med kapasitet og kompetanse, men vi må samtidig være tydelig på utfordringene bedriftene som bruker utenlandsk arbeidskraft melder; språk, HMS og kvalitet Om lag 55 prosent av bygge og anleggsproduksjon er investeringer i nye bygg og anlegg, mens 45 prosent er det vi kaller ROT arbeider – renovering, ombygging, mindre tilbygg og vedlikehold Produksjon av nye boliger er på vei oppover, og det ventes at nyboligproduksjonen er på nivå med toppåret 2006 hvor det ble igangsatt boliger Anleggsinvesteringer blir i liten grad rammet av konjunkturer. Økningen skyldes blant annet en større politisk prioritering Forventer vekst i sysselsettingen med 6000 per år

3 Totalmarkedet ba i mrd Segment 2009 2010 2011 2012 2013
Investeringer i nye boliger 39,4 39,1 47,9 54,7 59,3 Investeringer i boliggarasjer 4,3 5,1 6,1 5,8 5,9 Investeringer i nye næringsbygg 53,0 52,3 55,1 56,7 Investeringer i fritidsbygg 11,6 11,5 11,1 12,0 12,3 Anleggsinvesteringer 39,0 41,1 46,0 47,6 Renovering, ombygging og tilbygg (ROT) av bygninger 111,1 112,4 115,4 119,8 124,3 Vedlikehold av anlegg 28,0 23,1 24,2 25,1 25,9 I ALT 286,4 282,4 298,9 318,5 332,0 Sysselsatte i bygg i 1000 *) 151 150 156 162 167 Sysselsatte i anlegg i 1000 *) 34 31 32 35 Prisendring på brukte boliger fra året før (%) 3 % 8 % 9 % 7 % 5 % Prisendring på nye eneboliger boliger fra året før (%) 2 % 6 % 4 %

4 Drivere: høy befolkningsvekst

5 Drivere: Klimaendringer
Mer vind og nedbør stiller strengere krav til kvaliteten på bygg og anlegg

6 Norge – en del av verden Norsk økonomi kan endre seg dersom situasjonen i Eurosonen endrer seg ytterligere

7 Mens Norge økonomi går godt, sliter svært mange land i Europa og resten av verden…
Kilde: BNLS

8 Arbeidsinnvandringen gir kompetanse-, HMS- og språkutfordringer i byggenæringen

9 Ser vi konturer av et nytt arbeidsmarked?
Generell trend for alle næringer: "Samlet sett har arbeidsinnvandringen stått for om lag 70 prosent av veksten av sysselsettingen det siste året" (Nasjonalbudsjettet 2013) LOs Stein Regaard brukte høringen i finanskomiteen til å tegne opp dette bildet. Hovedpoenget hans –er at arbeidslinja blir utfordret. Etter finanskrisen ser vi at veksten sysselseettingen ligger blant utenlandske arbeidstakere Grafen viser en sammenstilling av SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (bosatt og lengre opphold) og lønnstakere på korttidsopphold (med midlertidig personnummer)

10 Næringspolitiske utfordringer: BNLs hovedstrategier
Å være i forkant av prosesser (jf Stortingsmelding om bygningspolitikk) Samspill mellom leverandør – byggherrer og myndigheter for å nå målsetninger "Vi er en hjelper"- strategien

11

12

13 Labor Productivity Index For the U. S
Labor Productivity Index For the U.S. Construction Industry and all non-farm Industries Index, % 250 Non-Farm Productivity 200 150 100 USEL PRODUKTIVITET – BILD 3 Hur många gånger har vi inte fått höra om vår usla produktivitetsutveckling och kurvor som den här ritas då och då upp. Och samtidigt vet vi att många företag kraftfullt och målinriktat utvecklar sin verksamhet. Jag tycker inte detta går ihop. I vår forskningssatsning kommer vi att borra djupt i dessa frågor vi skall kartlägga och beskriva förnyelsen men också studera hur dessa produktivitetssiffror kommer fram. Construction Productivity 50 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Source: Teicholz, Paul " Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies"

14 Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?

15 Byggnadsprisindex tar inte hänsyn till...
...att dagens bygg Har lavere energiforbruk Har høyere kvalitet f.eks. På bad og kjøkken Har noen samfunnskvaliteter som universell utforming kan produseres sikrere

16

17 Næringspolitiske utfordringer: Kompetanse og rekruttering
"Vi er nødt til å rekruttere norsk ungdom til byggfagene hvis vi skal sikre den kompetansen og kapasiteten som trengs for å bygge fremtidens boliger, eldreboliger, skoler eller hvis infrastrukturen her i landet virkelig skal rustes opp i stor stil i tiårene fremover". (Aftenposten ) Nedgang i søkertallet til Bygg- og anleggsteknikk Under halvparten av arbeidskraftbehovet i næringen dekkes gjennom videregående opplæring Kravene til kompetanse vil øke innenfor alle områder av utdanningene Økt rekruttering og bedre gjennomføring vil dermed være avgjørende fremover Yrkesretting av fagutdanning Samspill skole og bedrift Vekslingsmodellen Utvide antall høgskoler som tilbyr Y-veien Det vil være et behov for innleie av arbeidskraft

18 Næringspolitiske utfordringer: Ny fagutdanning
Mer yrkesrelevant utdanning for elevene Tettere samarbeid skole og næringsliv Ett lærefag Rask spissing Skole og bedrift har et felles ansvar, vekslingsmodell, mot fagbrev- eller svenneprøve Bachelor som påbygging for flere av lærefagene

19 Næringspolitiske utfordringer: Infrastruktur
Forutsigbar finansiering nødvendig for å sikre kapasitet Økt volum krever kontraktsmodeller som fremmer kvalitet, framdrift og innovasjon. Høye politiske ambisjoner krever tiltak som gir raskere planprosesser

20 Få politikerne til å følge opp Klimaforliket Sette mål innen 2012
Næringspolitiske utfordringer: Energieffektivisering i eksisterende bygg Få politikerne til å følge opp Klimaforliket Sette mål innen 2012 Etablere virkemidler som stimulerer husholdninger til energieffektivisering av eksisterende bygningsmassen

21 Næringspolitiske utfordringer: Til Stortinget;
Det offentlige som krevende kunde; Nye gjennomføringsmodeller må tas i bruk Ta i bruk Lean / BIM Det offentlige må stille andre krav en kun lavest mulig pris; kompetanse, gjennomføringsevne, opplæringsbedrift

22 Næringspolitiske utfordringer: Det offentlige som krevende kunde

23 Næringspolitiske utfordringer Hvem renoverer og pusser opp norske hus?
God norsk økonomi og storstilt oppussingsiver… men ROT-markedet i privat sektor blir usynlig for de seriøse og organiserte bedriftene Overbevise politikerne å innføre ROT-fradrag lik den svenske modellen "Nå er det opp til norske politikere om de vil kopiereordningen for å stoppe den svarte økonomien, Aftenposten

24 Takk for meg! Audun Lågøyr, Direktør næringspolitikk og kommunikasjon i BNL


Laste ned ppt "Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google