Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menighetens Pastorer Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menighetens Pastorer Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menighetens Pastorer Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest Kristin J. Bakke Ungdomspastor Sven Øverland Tony Gulbransen Seniorpastor Musikkpastor

2 Det nye styret 2014:

3 Alexander Paul Født 1976 Medlem fra 2002

4 Tolv Voie Født: 1962 Medlem 1986

5 Tormod Endresen Født 1966 Medlem fra 2009

6 Thorbjørn Grestad Født 1967 Medlem fra 1993

7 Kathrine Tvermyr Født: 1985 Medlem fra 1987

8 Erling Hellum Født 1951 Medlem fra 1983

9 Kåre Andersen Født 1958 Medlem fra 1973

10 Hilde Talsethagen Født 1972 Medlem fra 2011

11 Ida Narvesen Havold Født 1980 Medlem fra 2011

12 MENIGHETENS VIRKEGRENER

13 Filter Et kristent, sosialt torsdagstilbud for ungdom fra og med 8. klasse. Hovedleder: Stein Erik Nyli Født 1980 Medlem av menigheten siden 2005

14 Skattekista Skattekista er menighetens kreative søndagsskoletilbud for barn i alderen 3 til 12 år. Hovedlederteam: Marit Ekra Medlem fra 1996 Merethe Hommefoss Kolnes Medlem fra 2011 Karen Elisabeth Bayne

15 XL Bibelundervisning hver søndag for ungdom fra 7. til 10 klasse.
Hovedleder: Håvard Gamst Født 1974 Medlem av menigheten siden 2009

16 Speideren Tilbud om vennskap, kristen tro, praktisk viten, naturopplevelser og turer for gutter og jenter. Hovedleder: Roger Lieng Født 1966 Medlem av menigheten siden 2006

17 Friends Uketilbud for barn fra 4. til 7. klasse.
Hovedleder: Sigmund Vetvik Født: JA

18 KRIK 25+ Et kristent, sosialt idrettstilbud for voksne.
Hovedleder: Rino Rudsli

19 KRIK DYKK Et nyopprettet idrettstilbud i det våte element.
Hovedleder: Jan Egil Andersen

20 Misson Kids Misjonskirkens barnekor
Hovedledere: Lise og Tony Gulbrandsen

21 Young Praise/ MK band Menighetens lovsangskor for barn og tenåringer.
Hovedleder: Tony Gulbrandsen

22 Menighetens sang og musikktilbud for barn og ungdom
Kids Praise Menigheten lovsangskor for barn som deltar på ”Alle sammen”-møtene Hovedledere: Tony Gulbrandsen

23 MK Singers Sanggruppe som deltar i menighetens møter og samlinger Lovsangskoret Fleksibelt antall lovsangere som har til oppgave å lede menigheten i lovsang. Hovedleder: Tony Gulbrandsen

24 Livsnære fellesskap Menighetens nettverk av mindre grupper med bønn, forbønn, bibelstudium, samtaler, utveksling av personlige erfaringer og sosialt fellesskap. Ansvarlige: Torbjørn Grestad og Terje Watne

25 Hyggetreff Åndelig og sosialt tilbud for seniorer.
Hovedleder: Sven Olav Øverland, Tore Gunnar Rom og Sveinung Lorentzen

26 Diverse tjenester, råd, utvalg og komiteer

27 Misjonsråd Misjonsrådets formål er å øke misjonsinteressen og styrke misjonsinformasjonen i menigheten. Hovedleder: Øyvind Hansen

28 Møtelederteam Møtelederteamet har ansvar for ledelse av menighetens offentlige samlinger og sørge for rekruttering og opplæring av nye møteledere. Hovedleder: Frode Aanonsen

29 Møteverter Møtevertenes primære oppgave er å se til at
møtebesøkende opplever seg velkommen og at gaver til menigheten blir samlet inn og talt opp. Hovedansvarlig: Hilde Talsethagen

30 Nattverdkomité Nattverdskomiteen har ansvaret for praktisk tilrettelegging av nattverdsfeiringen slik at den kan skje på en verdig og forskriftsmessig måte. Reidun M. og Kjell-Oddvar Grandal Else Marie og Bjørn Robert Knudsen

31 Pyntekomite Ansvarlig for pynting av kirkesal i forbindelse med gudstjenester Hovedansvarlig: Kirsti Benestad

32 Kirkekaffe Ansvarlige for kirkekaffe skal tilrettelegge for en enkel, sosial kirkekaffe etter gudstjenestene. Listeansvarlig: Thorbjørn Grestad Kakeansvarlig: Anne May Bratlie

33 17. Mai komité 17. mai-komitéen har som oppgave å arrangere 17.mai-lunsj etter folketoget i byen. Hovedansvarlige: Deg, kanskje?

34 Komité for kvinnenes verdensbønnedag
Komiteen har som oppgave hvert år å delta i planlegging av og lokalt arrangere og styrke deltakelsen i Kvinnenes Verdensbønnedag. Hovedkontakt: Sigrid Dukane

35 Revisorer Revisorene har ansvar for å følge opp og revidere menighetens regnskap og se til at god regnskapsskikk er fulgt. Revisorene foretar etter avtale årsrevisjon av de ulike virkegreners regnskaper. Rune Aanonsen Åshild Harnes

36 Teknisk ansvarlig Har ansvaret for teknisk anlegg, vedlikehold av kirkebygget og brannsikkerhet Hovedansvarlig: Norman Andersson

37 Hjemmesiden Ansvarlig redaktør: Terje Watne Web ansvarlig: Lillian Pettersen

38 Lyd og bilde Lyd og bildegruppa har som hovedoppgave å sørge for å løse de tekniske oppgavene i forbindelse med gudstjenester og andre arr. i kirka. Roger Lieng, Alf Richard Talsethagen, Magnus Nordbø og Øyvind Hansen

39 Utleie Booking internt: Velges i styret Booking eksternt: Jan Hansen
Bryllup: Anne May Bratlie

40 Loppemarked Menighetens årlige loppemarked Ansvarlig: Jon Bratlie

41 Bruktbutikken Bruktbutikken er et miljøtiltak for gjenbruk og for å øke inntektene til menighetens ytremisjonsarbeid. Takk til: Anne Karin , Ellen , Helen , Elsebeth , Karen , Eva, Karin , Eva , Ranveig, Nina, Gunnar

42 Julemessekomité Julemessekomiteen har som oppgave å arrangere loddsalg og julemesse til inntekt for menighetens misjonsarbeid. Mange gode krefter deler ansvar!

43 Forbønnstjenesten Menighetens forbønnsressurser for behov/problemer som oppstår i samfunnet, menigheten, familien og hos den enkelte. Kontaktpersoner: Tor Einar Heidal Olsen, Turid Nyli og Thone Hellum

44 Besøkstjenesten Menighetens besøkstjeneste besøker medlemmer som av ulike grunner har vanskelig for å delta på samlinger i menigheten Ansvarlig: Sven Olav Øverland

45 Sjelesorgteam Terje Watne, Rino Rudsli, Sven Øverland, Sveinung Lorentsen, Thone Hellum, Sigrid Dukane, Kirsti Benestad, Åshild S. Lindtveit.

46 Vegårtunkontakt Vegårtunkontakten følger opp virksomheten ved Vegårtun Leirsted i samsvar med mandat gitt av menighetens lederskap. Kontaktperson: Jørgen Flaten

47 ”Stuepikene” ”Stuepikene” har ansvar for ukentlig rydding, søppeltømming, støvpussing, vaske bord, dører og vinder. Listeansvarlig: Tore Gunnar Rom

48 Vaktmestertjeneste/ Vaskelag
Vaktmesterne har sammen med teknisk ansvarlig ansvar for vedlikehold av kirkebygget. Vaskelagene har ansvar for det ukentlige renhold av alle gulv og toaletter. Vaktmesterne er lagledere for hver sitt vaskelag. Listeansvarlig: Hilde Talsethagen

49 Redaksjonen Lokal Mylder- redaksjon
Har økonomisk og journalistisk ansvar for at Arendal Misjonskirkes interesser i utgivelsen av Mylder blir ivaretatt. Monica Haugesten og Arnfinn Nyland

50 KIRKEKAFFEKOMITE

51

52


Laste ned ppt "Menighetens Pastorer Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google