Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MENIGHETENS VIRKEGRENER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MENIGHETENS VIRKEGRENER"— Utskrift av presentasjonen:

1 MENIGHETENS VIRKEGRENER

2 Skattekista Skattekista er menighetens kreative søndagsskoletilbud for barn i alderen 3 til 12 år. Hovedleder: Marit Ekra Født 1983 Medlem av menigheten siden 1993

3 XL Bibelundervisning hver søndag for ungdom fra 7. til 10 klasse.
Hovedleder: Alexander Paul Født 1976 Medlem av menigheten siden 2002

4 Speideren Tilbud om vennskap, kristen tro, praktisk viten, naturopplevelser og turer for gutter og jenter fra 2. klasse og oppover. Hovedleder: Roger Lieng Født 1966 Medlem av menigheten siden 2006

5 Filter Et kristent, sosialt fredagstilbud for ungdom fra og med 8. klasse. Hovedleder: Stein Erik Nyli Født 1980 Medlem av menigheten siden 2005

6 Friends Uketilbud for barn fra 4. til 7. klasse.
Hovedleder: Sigmund Vetvik

7 Misson Kids Misjonskirkens kor for barn fra 1. klasse og oppover.
Hovedleder: Henrik Fjalseth Dirigent: Elisabeth Fjalseth Med i Mission Kids siden 2010

8 Kids Praise Menigheten lovsangskor for barn
Hovedledere: Lise Gulbrandsen

9 Young Praise/MK band Menighetens lovsangskor for tenåringer.
Hovedleder: Tony Gulbrandsen

10 MK Singers Sanggruppe som deltar i menighetens møter og samlinger Lovsangsgruppa Fleksibelt antall lovsangere som har til oppgave å lede menigheten i lovsang. Hovedleder: Tony Gulbrandsen

11 DM festivalen Hovedansvarlige: Lise og Tony Gulbrandsen
Øvrige: Janne Lise og Ragnar Bakken med flere

12 KRIK 25+ Et kristent, sosialt idrettstilbud for voksne.
Hovedleder: Rino Rudsli

13 Felleskapsgrupper Menighetens nettverk av mindre grupper med bønn, forbønn, bibelstudium, samtaler, utveksling av personlige erfaringer og sosialt fellesskap. Hovedkontakt: Christine Andersen

14 Hyggetreff Åndelig og sosialt tilbud for seniorer.
Hovedledere: Odvar Zachariassen Sven Øverland

15 Diverse tjenester, råd, utvalg og komiteer

16 Sjelesorgteam Terje Watne, Rino Rudsli, Sven Øverland, Sveinung Lorentsen, Thone Hellum, Sigrid Dukane, Kirsti Benestad, Åshild S. Lindtveit.

17 TV- og medieteam Bjørn Robert Knudsen, Else Marie Knudsen, Johan Tønnevold, Bjørn Bondevik, Kåre og Kristine Andersen. Andre personer er også tilknyttet teamet på prosjektbasis.

18 Hjemmesiden Ansvarlig redaktør: Terje Watne Web ansvarlig: Lillian Pettersen

19 Forbønnstjenesten Menighetens forbønnsressurser for behov/problemer som oppstår i samfunn, menighet, familie og hos den enkelte. Kontaktpersoner: Tor Einar Heidal Olsen, Turid Nyli og Thone Hellum

20 Besøkstjenesten Menighetens besøkstjeneste besøker medlemmer som av ulike grunner har vanskelig for å delta på samlinger i menigheten. Ansvarlig: Sven Øverland

21 ”Stuepikene” ”Stuepikene” har ansvar for ukentlig rydding, søppeltømming, støvpussing samt vask av bord, dører og vinduer.

22 Misjonsråd Misjonsrådets formål er å øke misjonsinteressen og styrke misjonsinformasjonen i menigheten. Hovedleder:Turid Nyli

23 Møtelederteam Møtelederteamet har ansvar for ledelse av menighetens offentlige samlinger og sørge for rekruttering og opplæring av nye møteledere. Hovedleder: Frode Aanonsen

24 Nattverdkomité Nattverdskomiteen har ansvaret for praktisk tilrettelegging av nattverdsfeiringen slik at den kan skje på en verdig og forskriftsmessig måte. Reidun M. og Kjell-Oddvar Grandal Brith og Sverre Solberg

25 Kirkekaffe Ansvarlige for kirkekaffe skal tilrettelegge for en enkel, sosial kirkekaffe etter gudstjenestene. Listeansvarlig: Thorbjørn Grestad

26 17. Mai komité 17. mai-komitéen har som oppgave å arrangere 17.mai-lunsj etter folketoget i byen. Hovedansvarlige: Odvar og Tone Zachariassen

27 Komité for kvinnenes verdensbønnedag
Komiteen har som oppgave hvert år å delta i planlegging av og lokalt arrangere og styrke deltakelsen i Kvinnenes Verdensbønnedag. Hovedkontakt: Sigrid Dukane

28 Lokal Mylder- redaksjon
Den lokale redaksjonen har økonomisk og journalistisk ansvar for at Arendal Misjonskirkes interesser i utgivelsen av Mylder blir ivaretatt. Leder av redaksjonsrådet: Sveinung Lorentzen

29 Møteverter Møtevertenes primære oppgave er å se til at
møtebesøkende opplever seg velkommen og at gaver til menigheten blir samlet inn og talt opp. Hovedansvarlig: Torfinn Roland

30 Lyd og bilde Lyd og bildegruppa har som hovedoppgave å sørge for å løse de tekniske oppgavene i forbindelse med gudstjenester og andre arrangement i kirka. Magnus Nordbø, Thorbjørn Grestad, Roger Lieng, Alf Richard Talsethagen, Tony Gulbrandsen og Øyvind Hansen

31 Teknisk ansvarlig Har ansvaret for teknisk anlegg, vedlikehold av kirkebygget og brannsikkerhet. Hovedansvarlig: Norman Andersson

32 Vaskelag Vaskelagene har ansvar for det ukentlige renhold
av alle gulv og toaletter. Listeansvarlig: Torfinn Roland

33 Revisorer Revisorene har ansvar for å følge opp og revidere menighetens regnskap og se til at god regnskapsskikk er fulgt. Revisorene foretar etter avtale årsrevisjon av de ulike virkegreners regnskaper. Aina Voie Rune Aanonsen

34 Vegårtunkontakt Vegårtunkontakten følger opp virksomheten ved Vegårtun Leirsted i samsvar med mandat gitt av menighetens lederskap. Kontaktperson: Jørgen Flaten

35 Blomsterkomite Ansvarlig for pynting av kirkesal i forbindelse med gudstjenester. Hovedansvarlig: Kirsti Benestad

36 Inntektsbringende virksomhet

37 Bruktbutikken Bruktbutikken er et miljøtiltak for gjenbruk samtidig som den skaffer midler til menighetens ytremisjonsarbeid.

38 Loppemarked Menighetens årlige loppemarked.
Hovedansvarlig: Anne May Brattlie

39 Julemessekomité Julemessekomiteen har som oppgave å arrangere loddsalg og julemesse til inntekt for menighetens misjonsarbeid. Hovedansvarlig: Anne Marie Zachariassen

40 Arendal utleie Booking internt: Tone Smeland
Booking eksternt: Anna Helene Nordbø Serveringsansvarlig: Anne May Bratlie Kakeansvarlig: Anne Berit Bakke


Laste ned ppt "MENIGHETENS VIRKEGRENER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google