Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge

2 Global Dignity - bakgrunn • Initiativ fra Kronprins Haakon og Young Global Leaders i 2006 for å • Fremme verdighetsbasert ledelse • Motivere til en global samtale om verdighet • Engasjere ungdom • Viktigste aktivitet er Dignity Days – undervisningsopplegg for ungdom • Gjennomført hittil i 30 land – 6 ganger i Norge

3 Global Dignity Day 2010 • Global Dignity Day i 50 land over hele verden • Eget prosjekt for gjennomføring i større skala i Norge: – Målet med prosjektet er å kjøre Global Dignity Day på flest mulig VGS i Norge den 20.10.2010 • Gjennomføres på 1. trinn i VGS • Frivilligheten vil ha en stor rolle i prosjektet

4 Dignity Day og skolen • Verdighet svært relevant for ungdom • Passer inn i lærerplanverkets generelle del og kompetansemål i enkeltfag • Dignity Day kan være en liten, men viktig og effektiv katalysator • Egen veileder for skolene utarbeides av utdanningsetaten i Oslo

5 Undervisningsopplegget • For alle førsteklassingene på en VGS • Plenumsdel med intro til begrepet verdighet • Samtaler i klassene – Elevene forklarer begrepet med sine egne ord – Elevene deler historier fra egne liv som viser hva verdighet betyr for dem • Plenumsdel med utvalgte verdighetshistorier

6 Prosjektets organisering Styringsgruppen Prosjektleder Fylkesgruppe Veilederansvarlig Fylkesgruppe "Sekretariat"

7 Frivillighetens rolle • Frivillighet Norge (med mer enn 235 medlemsorganisasjoner), Røde Kors og MOT bistår i gjennomføringen av prosjektet • Landets fylker er delt i tre mellom disse organisasjonene og den enkelte organisasjon har ansvar for sine respektive fylker • Det jobbes med en stor mobilisering innenfor frivilligheten frem mot gjennomføringen

8 Roller på fylkes-/skolenivå • Fylkesgruppe – Fylkesgruppeleder (fra ansvarlig frivillig org.) – Medlemmer fra de andre frivillige org. – Medlem fra fylkeskommunen – utdanning – Medlem fra nasjonal næringslivsaktør • Rektor/skolekoordinator • Veilederansvarlig • Lærer • Veileder

9 Fylkesgruppe • Rolle – Bindeledd mellom skolene og prosjektet • Oppgaver – Bistå i planlegging og gjennomføring av regional opplæringssamling – Rekruttere en veilederansvarlig for hver skole som skal arrangere Global Dignity Day – Sørge for rekruttering av nødvendig antall og riktig type frivillige gjennom organisasjoner og næringsliv – disse deltar som veiledere – Sikre forankring i skolene gjennom fylkeskommune og rektorer

10 Skolene • Rektor • Sikre eierskap på sin skole • Knytte GDD til skolens undervisningsplan • Åpner og avslutter plenumsaktivitetene • Skolekoordinator • Ansvar for tilrettelegging • Skolens planlegging • Skolens faglige forberedelse • Kontakt mot veilederne

11 Veilederne • Veilederansvarlig – Bindeledd mellom skole, veiledere og fylkesgruppe – Ansvarlig for innholdsdel av Global Dignity Day for sin skole – Gjennomfører opplæring av lokale veiledere – Styrer plenumsaktiviteter • Veiledere – Får opplæring av veilederansvarlig uka før GDD – Møter lærer før gjennomføring – Gjennomfører klasseromsesjonen sammen med lærer

12 Prosess 1.Regional samling Buskerud og Telemark (Drammen, 14. juni) 2.Bekrefte deltakelse (4. juni) 3.Rekruttering av veilederansvarlige (juni - aug) 4.Avdekke behov for veiledere (juni) 5.Tildeling av veiledere (september)

13 Prosess (forts.) 6.Planlegge gjennomføring (september) 7.Forberedelser på skolen (oktober) 8.Opplæring av veiledere (oktober) 9.Gjennomføring av GDD (20.10.2010) 10.Evaluering og etterarbeid (oktober)

14 Kontaktinformasjon • Fylkesgruppeleder Buskerud og Telemark: – Morten Laache: morten@mot.nomorten@mot.no • Prosjektleder Global Dignity Norge: – Thomas Horne: thomas@globaldignity.nothomas@globaldignity.no

15 Linker • http://www.globaldignity.org http://www.globaldignity.org • http://www.globaldignity.no (lanseres sommeren 2010) http://www.globaldignity.no • http:// www.facebook.com/globaldignity http:// www.facebook.com/globaldignity • http:// www.twitter.com/globaldignityno http:// www.twitter.com/globaldignityno – hashtag: #GD2010 • http:// www.flickr.com/globaldignitynorway http:// www.flickr.com/globaldignitynorway • http://www.utdanningsnytt.no http://www.utdanningsnytt.no


Laste ned ppt "Global Dignity Day 20.10.2010 Informasjon til rektormøte, Telemark Thomas Horne Prosjektleder Global Dignity Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google